Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Frist for registrering af fondes reelle ejere er udløbet

Delacour
31/01/2018
Frist for registrering af fondes reelle ejere er udløbet

DELACOUR bringer i løbet af 2018 en ny artikelserie om regulering af fonde. Artikelserien sætter fokus på fondsbestyrelsens arbejde i de mindre erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.


Artiklen her er en fortsættelse af den serie af artikler, der blev bragt i 1. halvår 2017. Du kan læse tidligere relaterede artikler her.


Bestyrelsens pligt til at foretage registrering


Som vi tidligere har beskrevet, er der vedtaget ny lovgivning, der medfører, at alle fonde skal registrere deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. Pligten gælder alle fonde, både de erhvervsdrivende og de ikke-erhvervsdrivende, og pligten til registrering gælder også fonde, der aldrig tidligere har været registreret hos nogen fondsmyndighed eller hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis fondens bestyrelse ikke sørger for at foretage rettidig registrering af fondens reelle ejere kan det medføre bødestraf. Det gælder både ved manglende registrering i forbindelse med ikrafttræden af de nye regler, og det gælder ved manglende løbende opdatering.

Registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system skal ske hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med ’ejerskabet’, og fonden skal sørge for, at oplysninger løbende opdateres. Fonden skal desuden gemme oplysningerne i fem år efter ’ejerskabets’ ophør. I fonde bør det ikke give anledning til tvivl, hvor ofte oplysningerne skal opdateres. Det skyldes, at fonden har direkte kendskab til de ændringer (eksempelvis udskiftning af bestyrelsesmedlemmer), der begrunder en ændring i registreringerne i Erhvervsstyrelsens it-system.

Tidligere har det som udgangspunkt kun været erhvervsdrivende fonde, der skulle registreres i Det Centrale Virksomhedsregister, hvor de blev tildelt et CVR-nummer. Fremover vil alle fonde skulle registreres i CVR-registret i forbindelse med, at de skal foretage indberetninger om fondens reelle ejere.

 

Hvem skal registreres?

Hvem er de ’reelle ejere’ i en fond? Spørgsmålet er selvmodsigende, da en fond juridisk set ikke har nogen ejere. Hvis en fond har en ejer, er det ikke en fond. De reelle ejere i en fond er derfor de personer, der direkte eller indirekte kontrollerer fonden og har ejerskabslignende beføjelser. Kun fysiske personer kan være reelle ejere.

Bestyrelsesmedlemmerne i fonden vil altid skulle registreres som reelle ejere, da de kontrollerer fonden. Også andre, der har særlige kontrolbeføjelser over fonden, skal registreres. Det vil eksempelvis være en forvalter eller en protektor. Hvis nogle personer er særligt begunstigede i fondens vedtægter, eller fonden er oprettet for at fungere som støtte for visse konkrete personer, vil disse personer oftest også skulle registreres som reelle ejere.

Hvis personer modtager enkelte eller blot få uddelinger af mindre værdi, vil disse personer ikke blive anset for fondens reelle ejere. Hvis personerne derimod modtager uddelinger løbende over en årrække, kan personerne i visse situationer skulle registreres som reelle ejere af fonden. En offentlighed myndighed vil dog ikke kunne registreres som en reel ejer, da det jo kun er fysiske personer, der kan registreres som reelle ejere, og der er ingen fysiske personer, der ’ejer’ den offentlige myndighed.


Hvilke oplysninger skal registreres?


Det er ikke nok blot at registrere navnene på de reelle ejere. Følgende oplysninger om hver reel ejer skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.

  • Det fulde navn

  • Adresse

  • Nationalitet

  • Bopæl og bopælsland

  • Kategorien for arten af personens rettigheder over fonden

  • Fødselsdato

  • CPR-nummer (CPR-nummeret offentliggøres ikke)

  • Hvornår skal fonden registrere reelle ejere?


De nye regler, der forpligter bestyrelsen til at foretage registrering, trådte i kraft i 2017, og alle fonde skal derfor nu registrere deres reelle ejere. Sidste frist for registrering hos Erhvervsstyrelsen var den 1. december 2017. Hvis bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke har foretaget korrekt registrering, kan det derfor medføre bødestraf med omgående virkning.

Du er velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har spørgsmål til, hvordan og hvad der skal registreres. Vi kan også hjælpe med at foretage registreringerne på vegne af fonden.

Du kan læse mere om reglerne i Erhvervsstyrelsens vejledning om registrering af reelle ejere, som du finder her.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted