Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fratrædelsesgodtgørelse i direktørkontrakten

Delacour
16/03/2018
Fratrædelsesgodtgørelse i direktørkontrakten
Delacour logo

Hvilke overvejelser bør I som virksomhed gøre jer om udformning af vilkår for direktørens fratrædelsesgodtgørelse?
Hvad er en fratrædelsesgodtgørelse?


En fratrædelsesgodtgørelse er et beløb som udbetales til direktøren i forbindelse med at han eller hun fratræder sin stilling.

Populært også betegnet som en ”golden parachute” eller et ”gyldent håndtryk”.

Hensigten med fratrædelsesgodtgørelsen er ofte at lette overgangen til en anden beskæftigelse for den fratrådte direktør. I den forbindelse bliver fratrædelsesgodtgørelse derfor også betragtet som en "forlængelse" af det aftalte opsigelsesvarsel i direktørkontrakten.


Hvad siger loven?


Funktionærloven indeholder regler om fratrædelsesgodtgørelse.

Efter funktionærloven har en funktionær ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis ansættelsesforholdet bringes til ophør af arbejdsgiveren, og funktionæren på fratrædelsestidspunktet har været ansat i mere end 12 år. Godtgørelsen kan udgøre op til 3 måneders løn afhængigt af funktionærens anciennitet på fratrædelsestidspunktet.

Men direktøren er ikke i en tjenestestilling til arbejdsgiveren, og er derfor ikke omfattet af funktionærloven. Udgangspunktet er derfor, at direktøren ikke har krav på fratrædelsesgodtgørelse, medmindre det er udtrykkeligt aftalt i direktørkontrakten.

Hvis der i direktørkontrakten fx står, at funktionærlovens opsigelsesregler er gældende, vil det normalt betyde, at direktøren også har krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens regler. En tilkendegivelse om, at direktøren kan opsiges med et varsel svarende til funktionærloven, vil derimod ikke berettige til en fratrædelsesgodtgørelse.


Hvilke overvejelser bør virksomheden gøre sig vedrørende udformning af vilkår om fratrædelsesgodtgørelse?


Der findes ingen faste regler for, hvordan et vilkår om fratrædelsesgodtgørelse bør udformes i en direktørkontrakt.

Det er dog efterhånden ret almindeligt, at der er indføjet vilkår om, at direktøren skal være en såkaldt ”good leaver” for at opnå fratrædelsesgodtgørelse. Det betyder omvendt også, at hvis direktøren er såkaldt ”bad leaver”, så bortfalder retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Det står ikke mejslet i sten, hvilke situationer, der hører under “good leaver” og ”bad leaver”. Indholdet er i vidt omfang til forhandling, og det er derfor vigtigt at præcisere i direktørkontrakten, hvornår/under hvilke omstændigheder direktøren er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse.

I almindelighed bliver direktøren anset som en ”bad leaver” i følgende situationer:

  1. direktørens egen opsigelse, medmindre det skyldes selskabets (væsentlige) misligholdelse af ansættelsesforholdet,

  2. direktørens dødsfald,

  3. selskabets opsigelse af direktøren, og denne har givet rimelig anledning til opsigelsen, og

  4. selskabets bortvisning af direktøren, og denne væsentligt har misligholdt ansættelsesforholdet.


I alle andre tilfælde af ophør af direktørens ansættelsesforhold betragtes direktøren typisk som ”good leaver” og bevarer derfor retten til fratrædelsesgodtgørelse.

I direktørkontrakten vil der ofte være aftalt et opsigelsesvarsel for både selskabet og direktøren. Der er imidlertid ikke noget i vejen for, at en af parterne opsiger ansættelsesforholdet med et længere varsel end hvad der står i direktørkontrakten.

Spørgsmålet er så, om direktøren i denne situation bevarer retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Besvarelsen af spørgsmålet vil naturligvis afhænge af en fortolkning af den konkrete direktørkontrakt, herunder den indbyrdes sammenhæng mellem opsigelsesvilkårene og retten til fratrædelsesgodtgørelse. Udgangspunktet vil dog være, at afgivelsen af opsigelse med et forlænget opsigelsesvarsel, fx fra direktørens side, ikke påvirker direktørens krav på fratrædelsesgodtgørelse. Et bortfald (eller eventuel reduktion) af fratrædelsesgodtgørelsen vil derfor kræve en udtrykkelig bestemmelse herom i direktørkontrakten.


Vil du vide mere?


Hos DELACOUR har vi stor erfaring med at rådgive virksomheder og direktører om udformning af direktørkontrakter. Hvis du har spørgsmål til emnet, er du altid velkommen til at kontakte Michael Klejs Pedersen for en uforpligtende snak.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Region havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse inden afskedigelse af handicappet lægesekretær
Region havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse inden afskedigelse af handicappet lægesekretær
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Vikar kunne rette sit krav mod kunden
Vikar kunne rette sit krav mod kunden
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted