Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fratrædelsesgodtgørelse i direktørkontrakten

Delacour
16/03/2018
Fratrædelsesgodtgørelse i direktørkontrakten

Hvilke overvejelser bør I som virksomhed gøre jer om udformning af vilkår for direktørens fratrædelsesgodtgørelse?
Hvad er en fratrædelsesgodtgørelse?


En fratrædelsesgodtgørelse er et beløb som udbetales til direktøren i forbindelse med at han eller hun fratræder sin stilling.

Populært også betegnet som en ”golden parachute” eller et ”gyldent håndtryk”.

Hensigten med fratrædelsesgodtgørelsen er ofte at lette overgangen til en anden beskæftigelse for den fratrådte direktør. I den forbindelse bliver fratrædelsesgodtgørelse derfor også betragtet som en "forlængelse" af det aftalte opsigelsesvarsel i direktørkontrakten.


Hvad siger loven?


Funktionærloven indeholder regler om fratrædelsesgodtgørelse.

Efter funktionærloven har en funktionær ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis ansættelsesforholdet bringes til ophør af arbejdsgiveren, og funktionæren på fratrædelsestidspunktet har været ansat i mere end 12 år. Godtgørelsen kan udgøre op til 3 måneders løn afhængigt af funktionærens anciennitet på fratrædelsestidspunktet.

Men direktøren er ikke i en tjenestestilling til arbejdsgiveren, og er derfor ikke omfattet af funktionærloven. Udgangspunktet er derfor, at direktøren ikke har krav på fratrædelsesgodtgørelse, medmindre det er udtrykkeligt aftalt i direktørkontrakten.

Hvis der i direktørkontrakten fx står, at funktionærlovens opsigelsesregler er gældende, vil det normalt betyde, at direktøren også har krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens regler. En tilkendegivelse om, at direktøren kan opsiges med et varsel svarende til funktionærloven, vil derimod ikke berettige til en fratrædelsesgodtgørelse.


Hvilke overvejelser bør virksomheden gøre sig vedrørende udformning af vilkår om fratrædelsesgodtgørelse?


Der findes ingen faste regler for, hvordan et vilkår om fratrædelsesgodtgørelse bør udformes i en direktørkontrakt.

Det er dog efterhånden ret almindeligt, at der er indføjet vilkår om, at direktøren skal være en såkaldt ”good leaver” for at opnå fratrædelsesgodtgørelse. Det betyder omvendt også, at hvis direktøren er såkaldt ”bad leaver”, så bortfalder retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Det står ikke mejslet i sten, hvilke situationer, der hører under “good leaver” og ”bad leaver”. Indholdet er i vidt omfang til forhandling, og det er derfor vigtigt at præcisere i direktørkontrakten, hvornår/under hvilke omstændigheder direktøren er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse.

I almindelighed bliver direktøren anset som en ”bad leaver” i følgende situationer:

  1. direktørens egen opsigelse, medmindre det skyldes selskabets (væsentlige) misligholdelse af ansættelsesforholdet,

  2. direktørens dødsfald,

  3. selskabets opsigelse af direktøren, og denne har givet rimelig anledning til opsigelsen, og

  4. selskabets bortvisning af direktøren, og denne væsentligt har misligholdt ansættelsesforholdet.


I alle andre tilfælde af ophør af direktørens ansættelsesforhold betragtes direktøren typisk som ”good leaver” og bevarer derfor retten til fratrædelsesgodtgørelse.

I direktørkontrakten vil der ofte være aftalt et opsigelsesvarsel for både selskabet og direktøren. Der er imidlertid ikke noget i vejen for, at en af parterne opsiger ansættelsesforholdet med et længere varsel end hvad der står i direktørkontrakten.

Spørgsmålet er så, om direktøren i denne situation bevarer retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Besvarelsen af spørgsmålet vil naturligvis afhænge af en fortolkning af den konkrete direktørkontrakt, herunder den indbyrdes sammenhæng mellem opsigelsesvilkårene og retten til fratrædelsesgodtgørelse. Udgangspunktet vil dog være, at afgivelsen af opsigelse med et forlænget opsigelsesvarsel, fx fra direktørens side, ikke påvirker direktørens krav på fratrædelsesgodtgørelse. Et bortfald (eller eventuel reduktion) af fratrædelsesgodtgørelsen vil derfor kræve en udtrykkelig bestemmelse herom i direktørkontrakten.


Vil du vide mere?


Hos DELACOUR har vi stor erfaring med at rådgive virksomheder og direktører om udformning af direktørkontrakter. Hvis du har spørgsmål til emnet, er du altid velkommen til at kontakte Michael Klejs Pedersen for en uforpligtende snak.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted