Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fratrædelses­aftale afskar straffesag mod arbejdsgiver der havde læst medarbejders SMS-korrespondance

Kromann Reumert
02/06/2016
Fratrædelses­aftale afskar straffesag mod arbejdsgiver der havde læst medarbejders SMS-korrespondance
Kromann Reumert logo
Ifølge Vestre Landsret kunne en medarbejder ikke anlægge straffesag mod en arbejdsgiver, der havde læst hans SMS'er, fordi de havde indgået en fratrædelsesaftale.

Vestre Landsrets dom af 26. april 2016

SAGEN KORT
Spørgsmålet i sagen var, om arbejdsgiveren (A) havde overtrådt straffelovens bestemmelser om brud på brevhemmeligheden og om uberettiget adgang til andres IT-oplysninger, ved at læse en medarbejders (M) SMS'er.

I forbindelse med at M skulle have en ny arbejdstelefon, indleverede han den gamle til A. A havde på dette tidspunkt en mistanke om, at visse medarbejdere pressede de øvrige til ikke at påtage sig overarbejde, hvilket medførte driftsmæssige problemer. A besluttede derfor at gennemgå en række SMS'er mellem M og visse af dennes kolleger.

På baggrund af indholdet af beskederne besluttede A at bortvise M. Parterne blev imidlertid enige om at indgå en fratrædelsesaftale til fuld og endelig afgørelse af ethvert spørgsmål mellem dem.

Efter fratrædelsesaftalens indgåelse valgte M at rejste straffesag mod A for at have læst M's SMS'er.

VESTRE LANDSRET DOM
Spørgsmålet for landsretten var for det første, om M havde givet afkald på sin ret til at anlægge straffesag mod A ved at have indgået en fratrædelsesaftale med denne.

Landsrettens flertal bemærkede, at fratrædelsesaftalen var blevet indgået på et møde mellem A og M's faglige organisation, hvor indholdet af SMS'erne og måden hvorpå A havde skaffet sig adgang til disse var blevet drøftet. Organisationen havde på mødet tilkendegivet et synspunkt om, at A's gennemgang af SMS'erne ikke havde været lovlig. Organisationen havde dog herefter accepteret, at SMS'erne kunne indgå som bevis i en potentiel bortvisningssag.

På den baggrund fandt landsrettens flertal, at det havde været en klar forudsætning for A's accept af fratrædelsesaftalen, at A ikke efterfølgende ville blive mødt med nogen former for retssager fra M, herunder en eventuel straffesag. Landsrettens flertal fandt derfor, at M havde givet afkald på sin ret til at anlægge straffesag mod A ved indgåelsen af fratrædelsesaftalen. A blev derfor frifundet.

Landsrettens mindretal stemte dog for at stadfæste byrettens dom, hvorved A var blevet kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens bestemmelser om brud på brevhemmeligheden og uberettiget adgang til andres IT-oplysninger.

HVAD VISER DOMMEN?
Dommen viser, at indgåelsen af en fratrædelsesaftale til fuld og endelig afgørelse af ethvert spørgsmål mellem aftalens parter, reelt afskærer muligheden for at anlægge sag om forhold, som var kendte på det tidspunkt, fratrædelsesaftalen blev indgået.

Landsrettens flertal tager i dommen ikke stilling til, om arbejdsgiveren reelt var berettiget til at læse medarbejderens SMS'er. Både landsrettens mindretal og byretten fandt dog, at arbejdsgiverens gennemgang af SMS'erne havde været ulovlig i medfør af straffeloven.

Til brug for Statsadvokatens indledende vurdering af sagen, blev Datatilsynet bedt om at udtale sig om, hvorvidt arbejdsgiverens gennemgang af SMS'erne udgjorde en overtrædelse af persondataloven.

Datatilsynet fastslog, at arbejdsgiverens gennemgang af SMS'erne kun var lovlig, hvis formålet var at forfølge en for arbejdsgiveren berettiget interesse, og at hensynet til medarbejderen ikke vejede tungere end denne. Datatilsynet fandt ikke, at denne interesseafvejning faldt ud til arbejdergiverens fordel.

I sin vurdering lagde Datatilsynet blandt andet vægt på, at medarbejderen havde mulighed for at benytte sin telefon privat, at telefonen var indleveret med henblik på udskiftning og ikke i forbindelse med fratræden, samt at medarbejderen var sikkerhedsrepræsentant, og at dennes telefon derfor kunne tænkes at indeholde meget private personoplysninger og dialoger med virksomhedens øvrige medarbejdere.

Det kræver derfor tungtvejende interesser, for at en arbejdsgiver efter persondatalovens regler skal gennemgå en medarbejders SMS'er uden dennes samtykke.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
07/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
05/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
04/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted