Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fratrædelses­aftale afskar straffesag mod arbejdsgiver der havde læst medarbejders SMS-korrespondance

Kromann Reumert
02/06/2016
Fratrædelses­aftale afskar straffesag mod arbejdsgiver der havde læst medarbejders SMS-korrespondance
Ifølge Vestre Landsret kunne en medarbejder ikke anlægge straffesag mod en arbejdsgiver, der havde læst hans SMS'er, fordi de havde indgået en fratrædelsesaftale.

Vestre Landsrets dom af 26. april 2016

SAGEN KORT
Spørgsmålet i sagen var, om arbejdsgiveren (A) havde overtrådt straffelovens bestemmelser om brud på brevhemmeligheden og om uberettiget adgang til andres IT-oplysninger, ved at læse en medarbejders (M) SMS'er.

I forbindelse med at M skulle have en ny arbejdstelefon, indleverede han den gamle til A. A havde på dette tidspunkt en mistanke om, at visse medarbejdere pressede de øvrige til ikke at påtage sig overarbejde, hvilket medførte driftsmæssige problemer. A besluttede derfor at gennemgå en række SMS'er mellem M og visse af dennes kolleger.

På baggrund af indholdet af beskederne besluttede A at bortvise M. Parterne blev imidlertid enige om at indgå en fratrædelsesaftale til fuld og endelig afgørelse af ethvert spørgsmål mellem dem.

Efter fratrædelsesaftalens indgåelse valgte M at rejste straffesag mod A for at have læst M's SMS'er.

VESTRE LANDSRET DOM
Spørgsmålet for landsretten var for det første, om M havde givet afkald på sin ret til at anlægge straffesag mod A ved at have indgået en fratrædelsesaftale med denne.

Landsrettens flertal bemærkede, at fratrædelsesaftalen var blevet indgået på et møde mellem A og M's faglige organisation, hvor indholdet af SMS'erne og måden hvorpå A havde skaffet sig adgang til disse var blevet drøftet. Organisationen havde på mødet tilkendegivet et synspunkt om, at A's gennemgang af SMS'erne ikke havde været lovlig. Organisationen havde dog herefter accepteret, at SMS'erne kunne indgå som bevis i en potentiel bortvisningssag.

På den baggrund fandt landsrettens flertal, at det havde været en klar forudsætning for A's accept af fratrædelsesaftalen, at A ikke efterfølgende ville blive mødt med nogen former for retssager fra M, herunder en eventuel straffesag. Landsrettens flertal fandt derfor, at M havde givet afkald på sin ret til at anlægge straffesag mod A ved indgåelsen af fratrædelsesaftalen. A blev derfor frifundet.

Landsrettens mindretal stemte dog for at stadfæste byrettens dom, hvorved A var blevet kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens bestemmelser om brud på brevhemmeligheden og uberettiget adgang til andres IT-oplysninger.

HVAD VISER DOMMEN?
Dommen viser, at indgåelsen af en fratrædelsesaftale til fuld og endelig afgørelse af ethvert spørgsmål mellem aftalens parter, reelt afskærer muligheden for at anlægge sag om forhold, som var kendte på det tidspunkt, fratrædelsesaftalen blev indgået.

Landsrettens flertal tager i dommen ikke stilling til, om arbejdsgiveren reelt var berettiget til at læse medarbejderens SMS'er. Både landsrettens mindretal og byretten fandt dog, at arbejdsgiverens gennemgang af SMS'erne havde været ulovlig i medfør af straffeloven.

Til brug for Statsadvokatens indledende vurdering af sagen, blev Datatilsynet bedt om at udtale sig om, hvorvidt arbejdsgiverens gennemgang af SMS'erne udgjorde en overtrædelse af persondataloven.

Datatilsynet fastslog, at arbejdsgiverens gennemgang af SMS'erne kun var lovlig, hvis formålet var at forfølge en for arbejdsgiveren berettiget interesse, og at hensynet til medarbejderen ikke vejede tungere end denne. Datatilsynet fandt ikke, at denne interesseafvejning faldt ud til arbejdergiverens fordel.

I sin vurdering lagde Datatilsynet blandt andet vægt på, at medarbejderen havde mulighed for at benytte sin telefon privat, at telefonen var indleveret med henblik på udskiftning og ikke i forbindelse med fratræden, samt at medarbejderen var sikkerhedsrepræsentant, og at dennes telefon derfor kunne tænkes at indeholde meget private personoplysninger og dialoger med virksomhedens øvrige medarbejdere.

Det kræver derfor tungtvejende interesser, for at en arbejdsgiver efter persondatalovens regler skal gennemgå en medarbejders SMS'er uden dennes samtykke.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted