Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fragtfører­ansvars­forsikring omfattede også bil leaset af koncernforbundet italiensk selskab

Kromann Reumert
19/01/2015
252
Fragtfører­ansvars­forsikring omfattede også bil leaset af koncernforbundet italiensk selskab
Kromann Reumert logo
Under en landevejstransport fra Danmark til Tyskland opstod der brand i lastbilen, hvorved godset blev beskadiget. Transportøren indgik forlig med vareejeren, og rettede herefter kravet mod sin fragtføreransvarsforsikring.

Forsikringsselskabet afviste at dække skaden med henvisning til, at trækkeren ikke var ejet af transportøren, men derimod et koncernforbundet italiensk selskab. Sø- og Handelsretten fandt, at skaden var dækket, eftersom transportøren havde leaset trækkeren.

Sø- og Handelsrettens dom af 4. november 2014


SAGENS OMSTÆNDIGHEDER
Et dansk transportør (T) havde påtaget sig at transportere en vindmølle-nacelle med lastbil fra Danmark til Tyskland. Under transporten brød lastbilen i brand, og nacellen blev totalskadet. Efter skaden blev der indgået forlig mellem T og vareejeren om, at T skulle betale erstatning til vareejeren. Spørgsmålet var herefter, om T kunne kræve erstatningen betalt under sin fragtføreransvarsforsikring.

T var sammen med en række koncernforbundne selskaber medforsikret på en fragtfører- og speditøransvarsforsikring tegnet på sædvanlige vilkår i et dansk selskab (F). Blandt kredsen af koncernforbundne medforsikrede var et italiensk selskab (I), men dette selskab var kun medforsikret for speditøransvar.

Trækkeren tilhørte I, mens traileren tilhørte T. Trækkerens og trailerens registreringsnumre fremgik af fragtbrevet. T var anført som transportør, og fragtbrevet var underskrevet af en chauffør ansat ved T.

Efter skaden rettede T via en forsikringsmægler henvendelse til F, og orienterede om skaden. T oplyste i den forbindelse, at traileren tilhørte T, mens trækkeren tilhørte I. Det blev ikke oplyst, at trækkeren var leaset af T. Samtidig rettede en anden medarbejder fra T's forsikringsmægler henvendelse til F, og meddelte, at man ønskede policen udvidet til også at omfatte I på fragtføreransvarsdækningen.

F afviste skaden med henvisning til, at trækkeren var ejet af I, som ikke var omfattet af fragtføreransvarsdækningen. Herefter fremsendte T en leasingaftale vedrørende trækkeren, som angivelig var indgået mellem T og I nogen måneder forinden.

T gjorde gældende at have været både udførende og kontraherende transportør, og at der var tale om en dækningsberettiget skade under fragtføreransvarsforsikringen. Tilladelsen til at udføre transporten var udstedt til T. Trækkeren var anført på fragtbrevet. Chaufføren var ansat hos T, og T havde udstedt faktura for transporten. Den eneste tilknytning til det italienske selskab var, at dette selskab ejede trækkeren, men trækkeren var på skadestidspunktet leaset til T og dermed omfattet af begrebet "egne biler" i forsikringsaftalen, jf. afgrænsningen mellem dækningen under fragtfører-, henholdsvis speditøransvarsforsikringen.

F gjorde gældende, at det afgørende for dækningen var, om trækkeren kunne anses for at være omfattet af begrebet "egne biler" i forsikringsaftalen. Forsikringen omfattede ikke biler ejet af andre selskaber i koncernen, medmindre de var lejet. T havde bevisbyrden herfor, og den var ikke løftet. Der var kun udtaget speditøransvarsforsikring for I. Korrespondancen mellem parterne efter skaden tydede på, at trækkeren ikke var leaset af T på skadestidspunktet, og at dette også var T’s egen opfattelse. Oplysningen om leasingaftalen blev først givet efter, F havde afvist dækning. Fakturaerne vedrørende leasingaftalen blev også først udstedt mellem T og I efter skaden. T var heller ikke registreret som bruger af trækkeren i overensstemmelse med reglerne om godskørselstilladelser.


RETTENS VURDERING

Sø- og Handelsretten lagde til grund, at T var udførende transportør, eftersom T var anført på fragtbrevet og havde udstedt faktura for transporten. Spørgsmålet var herefter, om trækkeren var omfattet af "egne biler" i forsikringsaftalen.

Retten fandt det godtgjort, at der var indgået en leasingaftale mellem T og I, og at trækkeren på skadestidspunktet dermed var omfattet af T’s fragtføreransvarsforsikring. Korrespondancen mellem parterne efter skaden kunne ikke føre til andet resultat.

Retten udtalte, at det må anses for sædvanligt, at en koncerns materiel bliver brugt i det koncernselskab, hvor der for tiden er mest brug for det, og at der indgås interne koncernaftaler og regnskabsmæssige reguleringer. Det forhold, at fakturaer vedr. leasingaftalen først blev udstedt nogen tid efter skaden, kunne ikke tillægges betydning. Det kunne heller ikke tillægges betydning, at T ikke havde registreret sig forskriftsmæssigt som bruger af trækkeren.


HVAD KAN VI UDLEDE AF DOMMEN?

Fragtføreransvarsforsikringen omfatter "egne biler", herunder egne, lejede og leasede biler. Sagen blev afgjort på baggrund af en bevisbedømmelse af, om forsikringstager havde lejet den pågældende trækker. Afgørende for sagen var, at der forelå en underskrevet leasingaftale. Afgørelsen viser, at der i en sådan situation stilles strenge krav til forsikringsselskabets bevis for, at skaden alligevel ikke er dækket. Retten mente ikke, at korrespondancen mellem parterne efter skaden var tilstrækkeligt til at løfte denne bevisbyrde. Heller ikke selvom der var tale om et forhold mellem koncernforbundne selskaber.

Dommen er anket til Østre Landsret.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 33.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
01/10/2020
Transportret
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
28/09/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
03/07/2020
Transportret
Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko
Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko
10/03/2020
Transportret
Kontraherende og udførende transportør ansvarlig for bortkomst af gods under søtransport
Kontraherende og udførende transportør ansvarlig for bortkomst af gods under søtransport
06/02/2020
Transportret
Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig
Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig
24/01/2020
Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted