Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fradrag efter ligningslovens § 9 D

TVC Advokatfirma
21/06/2021
Fradrag efter ligningslovens § 9 D
TVC Advokatfirma logo
I en netop afgjort klagesag får skatteyder ændret Skattestyrelsens afslag på at opnå det særlige befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D for invalide og kronisk syge.

Hvis en skattepligtig godtgør, at denne som følge af varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, finder reglerne i ligningslovens § 9 C ikke anvendelse.


Den skattepligtige kan i stedet efter ligningslovens § 9 D fradrage normal befordringsudgift i det omfang, den overstiger 2.000 kr., samt den del af den faktiske befordringsudgift, der overstiger normal befordringsudgift i det pågældende tilfælde.


Normal befordringsudgift opgøres, hvor offentlig befordring kan anvendes, som udgiften til billigste offentlige befordringsmiddel og ellers som udgiften ved brug af eget befordringsmiddel efter kilometertakster, der fastsættes af Skatterådet.


Desværre ses det ikke sjældent, at Skattestyrelsen (tidligere SKAT) er for restriktiv i sin vurdering af, om betingelserne for det særlige befordringsfradrag er opfyldte, hvorfor det er nødvendigt at forfølge sin ret ved at påklage spørgsmålet.


Ny utrykt positiv afgørelse

Den 14. juni 2021 opnåede en skatteyder eksempelvis medhold i en sådan klagesag (sagsnr. 20-0035607), hvorefter skatteyderen blev fundet berettiget til at opnå fradrag efter ligningslovens § 9 D.


I sagen var det ubestridt, at skatteyderen havde en kronisk lidelse, men Skattestyrelsen var af den opfattelse, at skatteyderen ikke havde afholdt særlige udgifter til transport alene som følge af den kroniske lidelse.


Heroverfor blev det af skatteyderens repræsentant – blandt flere argumenter – gjort gældende, at skatteyderen grundet dennes samlede fysiske funktionsniveau ikke kunne anvende offentlige transportmidler til og fra arbejde, da det ville kræve en lang rejsetid og da offentlig transport ikke ville være forenelig med, at vedkommende ikke kan være klar på et bestemt tidspunkt om morgenen.


Med afsæt i de længere skriftlige indlæg i sagen og efter fremmøde for de personer, der endeligt skulle afgøre klagesagen, blev det ved en ikke-offentliggjort afgørelsen af den 14. juni 2021 fastslået, at det var nødvendigt for klageren at afholde særlige udgifter til transport for at sikre indkomsterhvervelsen, hvorfor Skattestyrelsens afslag blev ændret til skatteyderens fordel.


Er du blevet nægtet fradrag efter ligningslovens § 9 D?

Har du brug for en vurdering af, hvorvidt det er berettiget, at Skattestyrelsen har nægtet dig befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D samt høre om dine muligheder for at anfægte en sådan afgørelse, er du velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.


Hos TVC Advokatfirma håndterer skatteafdelingen løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager, herunder også sager omhandlende det særlige befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D.


Vi er derfor opdateret på den nyeste praksis, herunder også i stort omfang den praksis, der er utrykt og således ikke-offentliggjort.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Genoptagelse: særlige omstændigheder
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted