Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forvaltningsretlig grundsætning om afgørelsers virkningstidspunkt understreget af Højesteret

Bech Bruun
19/10/2015
368
Forvaltningsretlig grundsætning om afgørelsers virkningstidspunkt understreget af Højesteret
Bech Bruun logo
Afgørelse kunne ikke tillægges tilbagevirkende kraft til tidspunktet for en tidligere afgørelse. Afgørelserne havde samme indhold, men den første afgørelse var ugyldig på grund af en kompetencemangel. Det har Højesteret for nylig afgjort.


Den forvaltningsretlige grundsætning om, at afgørelser ikke kan have tilbagevirkende kraft, kunne ikke fraviges. Det er Højesterets afgørelse i en sag om ophør af retten til sygedagpenge.

Det var afgørende, at en tidligere afgørelse om ophør af sygedagpenge var ugyldig, fordi den var truffet af en privat aktør på vegne af kommunen – i strid med det forvaltningsretlige forbud mod delegation af myndighedskompetence til at træffe afgørelser.

Den senere indholdsmæssigt identiske afgørelse truffet af myndigheden uden delegation kunne ikke gives tilbagevirkende kraft til tidspunktet for den første ugyldige afgørelse. Dette uanset sygedagpengemodtagerens eventuelle forventninger om ikke at kunne modtage sygedagpenge fra tidspunktet for den første afgørelse.

Sagen kort
En kommune havde indgået en partnerskabsaftale med et vikarbureau. En medarbejder ansat i vikarbureauet traf i denne forbindelse afgørelse på kommunens vegne om ophør af en sygedagpengemodtagers ret til sygedagpenge.

Medarbejderens afgørelse blev efterfølgende erklæret ugyldig og hjemvist af Ankestyrelsen, fordi den havde en kompetencemangel. Vikarbureauet kunne nemlig ikke betragtes som ”en anden aktør” i henhold til sygedagpengeloven, og kommunen havde derfor ikke hjemmel til at delegere sin afgørelseskompetence til bureauet.

Cirka 10 måneder senere traf Beskæftigelsesankenævnet afgørelse om, at selvom den oprindelige afgørelse var ugyldig, var sygedagpengemodtageren ikke berettiget til dagpenge. Denne afgørelse havde tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for den oprindelige afgørelse. Sygedagpengemodtageren havde således ikke haft ret til sygedagpenge fra dette tidligere tidspunkt.

Sygedagpengemodtageren påklagede afgørelsen til Ankestyrelsen. Styrelsen fandt, at selvom en bebyrdende afgørelse normalt ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft, burde sygedagpengemodtageren vide, at hun fra tidspunktet for den oprindelige afgørelse ikke var berettiget til sygedagpenge. Hun havde derfor ikke en berettiget forventning om fortsat udbetaling af sygedagpenge. Styrelsen kom dermed til samme resultat som nævnet.

Landsrettens og Højesterets afgørelser
Sagen blev derefter indbragt for domstolene, hvor den startede ved Østre Landsret.

Landsrettens flertal (to dommere) fandt ligesom nævnet og styrelsen, at selvom en bebyrdende  afgørelse normalt ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft, kunne denne afgørelse godt. Dette skyldtes, at sygedagpengemodtageren ved den oprindelige afgørelse var blevet oplyst om både retsgrundlaget og de faktiske omstændigheder, der indgik i vurderingen af, om hun fortsat havde ret til sygedagpenge. Selvom afgørelsen var ugyldig, havde hun på denne baggrund ikke en berettiget forventning om fortsat at få udbetalt sygedagpenge. Ankestyrelsens afgørelse blev derfor stadfæstet.

I modsætning til landsrettens flertal fandt fem enige Højesteretsdommere ved en dom af 10. september 2015, at udgangspunktet om, at en afgørelse ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft, ikke kunne fraviges.

Højesteret mente ikke, at den opfattelse, som den oprindelige, ugyldige afgørelse havde skabt hos sygedagpengemodtageren om hendes ret til sygedagpenge, var af betydning i vurderingen af den senere afgørelses tilbagevirkende kraft. En afgørelse, der var blevet ugyldig på grund af en kompetencemangel, kunne nemlig ikke tillægges tilbagevirkende kraft.

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen illustrerer, at den forvaltningsretlige grundsætning, om at en afgørelse ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft, er et meget stærkt princip.

Dommen illustrerer endvidere en kontant følgevirkning af at træffe en afgørelse i strid med de forvaltningsretlige delegationsregler: Selvom en afgørelse materielt er korrekt, kan myndigheden miste retten til at tilbagesøge pengekrav, hvis afgørelsen har været ulovligt delegeret.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
25/08/2020
Compliance, Strafferet, Offentlig ret
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Ny lokalplan – hvad nu?
Ny lokalplan – hvad nu?
06/07/2020
Offentlig ret
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
04/05/2020
Offentlig ret
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
16/04/2020
Offentlig ret
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
09/03/2020
Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted