Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forurening og oprensningskrav

Bech Bruun
07/01/2015
Forurening og oprensningskrav
Omkostninger og oprensningsresultat. Det er de to forhold, der skal vejes op mod hinanden, når Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, om et tilfælde af jordforurening kræver total oprensning.

Jordforureningsloven indeholder en klar hovedregel om, at jordforurening skal renses fuldstændigt op. Indebærer forureningen imidlertid ingen risiko, eller er en fuldstændig oprensning forbundet med meget store omkostninger, kan et krav om fuldstændig oprensning være i strid med proportionalitetsprincippet.

Proportionalitetsvurderingen er navnlig kommet til udtryk i retspraksis og praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet. Der er imidlertid tale om en konkret vurdering, og det er derfor svært at generalisere indholdet af princippet.

Vi har gennemgået to afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, som viser de grundlæggende overvejelser for princippet i relation til jordforureninger.

1. Merudgiften var større end forskellen i resultatet
I forbindelse med et udslip på cirka 1.200 liter olie meddelte kommunen påbud om fuldstændig oprensning. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Forureningen havde medført forurening af grundvandet og ville fortsat udgøre en risiko i mange år frem. Det var derfor nødvendigt at foretage oprensning.

I sagen var fremlagt tre løsningsforslag. To af løsningsforslagene indebar en delvis oprensning, hvor der ud af de 1.200 liter blev efterladt en mindre restforurening, mens det sidste indebar en fuldstændig oprensning.

De to løsninger om delvis oprensning kostede henholdsvis 5,3 mio. kr. og 5,0 mio. kr., mens løsningen om fuldstændig oprensning kostede 5,5 mio. kr.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at alle løsningerne var egnede til at afdække risikoen. Dog blev meromkostningerne ved at vælge den fuldstændige oprensning vurderet så betydelige set i relation til den formodede størrelse af restforureningen, at nævnet fandt, at der ikke kunne kræves fuldstændig oprensning.

Herudover fandt nævnet, at  forureneren skulle foretage oprensning efter den løsning, som var billigst, idet den indebar det samme oprensningsresultat.

Afgørelsen kan læses her.

2. Fuldstændig oprensning trods betydelig merudgift
I en anden sag sprang en brændstofslange læk, hvilket medførte forurening på cirka 1.100 – 1.300 liter i grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Kommunen krævede fuldstændig oprensning, hvilket forureneren klagede over til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der blev stillet to løsningsforslag:

  1. Fuldstændig oprensning

  2. Ingen oprensning, men overvågning i tre år.


Fordi der var konstateret forurening, fandt Natur- og miljøklagenævnet det nødvendigt at foretage oprensning. Overvågningsløsningen var derfor ikke egnet til at afværge foreliggende risici.

En fuldstændig oprensning ville koste cirka 650.000 kr., men der måtte påregnes et yderligere beløb på cirka 1,5–2,0 mio. kr., da det ville være nødvendigt at omlægge nogle kabler i forbindelse med oprensningen. Overvågningsløsningen ville kun koste 50.000 kr.

Natur- og miljøklagenævnet udtalte, at selv ret betydelige oprensningsudgifter ikke kunne anses for stridende mod proportionalitetsprincippet, hvis det ikke med en høj grad af sikkerhed kunne dokumenteres, at en restforurening ikke havde nogen aktuel eller fremtidig risiko for sundheden eller miljøet.

Nævnet fandt herefter, at omkostningerne til fuldstændig oprensning var proportionale, uanset meromkostningerne til omlægning af kabler.

Imidlertid åbnede nævnet op for, at der kunne vælges en alternativ billigere løsning, så længe der blev foretaget fuldstændig oprensning.

Afgørelsen kan læses her.

Juraen bag: Nødvendigt, egnet og forholdsmæssigt

Proportionalitetsprincippet er udtryk for en konkret vurdering, der skal foretages, når offentlige myndigheder foretager et indgreb overfor borgere. Ved vurderingen af, hvorvidt et indgreb er proportionalt, ses der på, om et krav om oprensning er:

  • Nødvendigt for at undgå miljø- eller sundhedsmæssige risici

  • Egnet til at afværge de foreliggende risici

  • Forholdsmæssigt, således at oprensning ikke skal foretages i større omfang, end det er påkrævet for at imødegå risici.


I tilfælde af, at flere løsninger opfylder alle kriterier, skal den billigste løsning vælges.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
18/01/2024
Miljøret
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
24/01/2024
Miljøret, Energi og forsyning
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
12/04/2024
Miljøret, EU-ret
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
02/05/2024
EU-ret, Compliance, Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted