Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forudbetaling for materialer jfr. AB 92 § 22

Delacour
08/12/2014
Forudbetaling for materialer jfr. AB 92 § 22
Delacour logo
Forudbetalingen for materialer fordrer stillingtagen til sikkerhedsstillelse, ejerskab, forsikring og risikoovergang.

Efter AB 92 § 22 stk. 2 og stk. 3 er der adgang til under nærmere angivne omstændigheder at kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren, men ikke leveret på byggepladsen.

Som modstykke hertil fremgår det af § 22 stk. 2, at bygherre kan kræve sikkerhed fra entreprenøren svarende til den krævede forudbetaling inklusiv moms.

Det er i byggebranchen meget almindeligt, at der særligt for så vidt angår præfabrikerede emner til byggeriet kræves forudbetaling for materialer, der ikke er leveret til byggepladsen, og det er sædvanligt, at bygherre i sådanne tilfælde kræver en til forudbetalingen svarende sikkerhed.

Forudbetalingen og den modsvarende sikkerhed løser imidlertid ikke alle problemstillinger, og derfor ses det jævnligt, at bygherre udover sikkerheden betinger sig, at der sker bindende individualisering af de forudbetalte materialer, således at bygherre i tilfælde at entreprenørens konkurs kan få adgang til materialerne uden (for megen) besvær med konkursboet. Hovedreglen er som bekendt, at materialerne først tilhører bygherren, når de er leveret på byggepladsen, jf. AB 92, § 10, stk. 3, men hvis det er aftalt, at ejerskabet skal overgå til bygherre ved modtagelse af forudbetalingen, og hvis individualiseringen er foregået, som den skal, opnår bygherre ejendomsret til materialerne, førend de leveres på byggepladsen.

Overgår ejerskabet til bygherren, inden materialerne leveres på byggepladsen, opstår mulige problemstillinger vedrørende tegning af forsikring og risikoens overgang.

Parterne bør i ovenstående tilfælde sikre sig, at tegnede forsikringer dækker i tilfælde af materialernes hændelige undergang, inden de leveres på byggepladsen. Entreprenørens forsikring dækker ikke nødvendigvis materialer, som entreprenøren har lagt op med henblik på senere levering til byggepladsen, og bygherres forsikring dækker ikke nødvendigvis materialer, der opbevares hos entreprenøren eller hos tredjemand, inden levering til byggepladsen kan ske.

Uafhængig af ovenstående problemstillinger opstår endvidere en problemstilling for så vidt angår risikoens overgang, jf. AB 92, § 12. Udgangspunktet er, at entreprenøren bærer den tidsmæssige risiko frem til aflevering af byggeriet kan ske. Har entreprenøren modtaget forudbetaling og er ejendomsretten til materialer overgået til bygherre, ligesom den fornødne forsikringsdækning er til stede, kan situationen være den, at materialerne går til grunde, mens de er oplagret hos entreprenøren eller hos tredjemand, men entreprenøren bærer alligevel i overensstemmelse med § 12 ansvaret for, at entreprenørens arbejde bliver færdigt til tiden. Skal entreprenøren undslippe denne risiko, er det nødvendigt, at der konkret laves en aftale om, at risikoen for materialerne overgår til bygherre fra det tidspunkt, hvor materialerne er bindende individualiseret, forsikret og betalt.

Det er vores vurdering, at der ikke i alle tilfælde, hvor der sker forudbetaling mod sikkerhedsstillelse, tages hånd om forsikringsdækningen, ejendomsrettens- og risikoens overgang, og at der bør udvises omhu i forbindelse med indgåelse af aftale herom.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Kan en skønserklæring anfægtes?
Kan en skønserklæring anfægtes?
12/03/2021
Fast ejendom og entreprise
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted