Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forslag til ny planlov er sendt i høring

Horten
04/10/2016
138
Forslag til ny planlov er sendt i høring
Horten logo





Det ventede udkast til lovforslag om ændringer af planloven er blevet offentliggjort på Høringsportalen.






Siden regeringens vækstprogram blev offentligt den 23. november 2015, har en række ændringer af planloven været ventet. Regeringen indgik den 9. juni 2016 en politisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om de overordnede ændringer.

Aftalen er nu blevet udmøntet i et lovforslag, som ud over forslag om modernisering af planloven også indeholder forslag om ændring af naturbeskyttelsesloven.


Lovforslagets indhold


Hovedelementerne i lovforslaget svarer til den politiske aftale. Men lovforslaget og navnlig lovbemærkningerne giver et mere detaljeret indblik i overvejelserne bag de foreslåede ændringer.

Helt overordnet foreslås det som nyt tema i formålsbestemmelsen i § 1, at loven også skal skabe gode rammer for vækst og udvikling i hele landet. Dette formål skinner igennem i lovforslaget, der generelt lemper en række eksisterende begrænsninger for planlægningen. Lempelserne er dog mindre vidtgående end regeringens oprindelige oplæg.


Kysterne


Planlægningen langs kysterne bliver ændret på en række punkter. Forbuddet mod planlægning af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen gælder stadig, men kommunerne får nu mulighed for at udlægge områder med op til 6000 nye sommerhuse i områder inden for kystnærhedszonen efter ansøgning. En forudsætning herfor vil bl.a. være, at kommunerne samtidig sørger for at tilbageføre ældre, ikke-udnyttede udlæg til sommerhuse.

Der indføres en mulighed for, at erhvervs- og vækstministeren kan give tilladelse til at etablere op til 15 nye forsøgsprojekter i kystnærhedszonen. Der skal være tale om "innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter". En forudsætning for sådanne projekter er dog, at der først – ved pålæg til alle kommuner – gennemføres en generel oprydning i ikke-udnyttede kystnære reservationer til ferie- og fritidsanlæg, som efter planen skal ske i 2016 og 2017. Hensigten er, at ophævelsen af uaktuelle reservationer skal have et væsentligt større omfang end de nye forsøgsprojekter.


Landdistrikter


I landzonedistrikter indfører lovforslaget nye muligheder for at ændre anvendelsen af eksisterende, overflødiggjorte bygninger, og pensionisters ret til at anvende fritidsboliger i landzone til helårsbeboelse lempes. Reglerne om landzonetilladelser lempes, og kommunerne gives en mulighed for hvert fjerde år at udpege to "omdannelseslandsbyer" i landzone, hvor kommunerne får bedre mulighed for at skabe en helhedsorienteret og langsigtet plan for landsbyen, uden der dog kan ske egentlig byudvikling.


Detailhandel


Begrænsningerne for detailhandlen foreslås lempet, så størrelsesbegrænsningen helt fjernes for udvalgsvarebutikker og hæves for dagligvarebutikker. Kommunerne får en friere adgang til at fastlægge størrelsen af bydelscentre, ligesom muligheden for etablering af aflastningsområder udvides til hele landet.

Reservation til produktionsvirksomheder
Lovforslaget betyder også, at kommunernes udlægning af erhvervsområder i højere grad skal tage højde for alle forureningspåvirkninger og ikke kun støj. Kommunen skal reservere erhvervsområder til produktionsvirksomheder, ligesom arealer langs motorveje skal forbeholdes virksomheder med et særligt behov for tunge transporter eller egentlige transport- og logistikvirksomheder.


Høring


Udkastet til lovforslag blev sendt i høring den 19. september, og høringsfristen løber til den 17. oktober 2016.

Se lovforslaget og det øvrige høringsmateriale her

 









 




Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 46.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
25/08/2020
Compliance, Strafferet, Offentlig ret
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Ny lokalplan – hvad nu?
Ny lokalplan – hvad nu?
06/07/2020
Offentlig ret
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
04/05/2020
Offentlig ret
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
16/04/2020
Offentlig ret
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
09/03/2020
Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted