Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forslag til effektivisering af sagsbehandlingen i kystbeskyttelsessager sendt i høring

Bech Bruun
08/01/2018
Forslag til effektivisering af sagsbehandlingen i kystbeskyttelsessager sendt i høring
Lovforslaget skal sikre en omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion, der både skal være til gavn for kommuner og grundejere. Det foreslås, at der sker en ændring i beslutningskompetencen for meddelelse af tilladelser efter kystbeskyttelsesloven, og at der kombineres en samlet kystbeskyttelsestilladelse.


Danmark har i de seneste år oplevet stigende regnmængder og ændrede klimaforhold, som har medført megen stormflod, der har resulteret i bekostelige oversvømmelser. Der er allerede blevet foretaget mange initiativer for at forebygge disse oversvømmelser, der både stammer fra havvand og regnvand, men den 21. december 2017 blev lovforslag til ændring af kystbeskyttelsesloven m.fl. sendt i høring. Lovforslaget indeholder en række nye initiativer og skal bl.a. også bidrage til opfyldelse af regeringens økonomiaftale med kommunerne for 2018.

Lovforslaget indeholder hovedpunkter til ændringer, der er særlig interessante: For det første foreslås det, at der sker en ændring i beslutningskompetencen for meddelelse af tilladelser efter kyst-beskyttelseslovens §§ 16 og 16a. For det andet foreslås det, at en række dispensationer og tilladelser kombineres til én samlet kystbeskyttelsestilladelse.

Gældende ret er på nuværende tidspunkt således, at en grundejer skal bede den relevante kom-munalbestyrelse om at rejse en sag om et fælles kystbeskyttelsesprojekt. Kommunalbestyrelsen kan dog også selv rejse sagen. Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende konkretisere projektet og sende den i offentlig høring. Herefter kan kommunalbestyrelsen træffe en afgørelse. Kommunalbestyrelsen ansøger efterfølgende Kystdirektoratet om tilladelse til at gennemføre projektet. Direktoratet træffer til sidst en afgørelse.

Det bliver i lovforslaget foreslået, at kommunalbestyrelsen overtager kompetencen til at meddele tilladelse efter kystbeskyttelseslovens §§ 16 og 16a fra Kystdirektoratet, og at kompetencen til at føre tilsyn og håndhæve ulovligt etableret kystbeskyttelse ligeledes flyttes til kommunalbestyrelsen.

Det andet hovedpunkt i lovforslaget er, at der ikke længere skal træffes selvstændig afgørelse i en række dispensationer og tilladelser i forbindelse med en kystbeskyttelsesforanstaltning, men at der i stedet bliver truffet én tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Der vil bl.a. være tale om afgørelser om at dispensere for forbud i naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredning og § 15 om strandbeskyttelseslinjen.


Bech-Bruuns kommentarer


Lovforslaget vil forhåbentlig få stor positiv betydning for mange grundejer i Danmark, som vil opleve, at sagsbehandlingstiden vil blive reduceret betydeligt. Særligt vil lovforslaget få betydning for en række af Bech-Bruuns klienter, som er offentlige myndigheder.

Den foreslåede ”one stop shop”-ordning vil resultere i, at hele processen, som på nuværende tidspunkt er særlig tung, vil blive smidiggjort, mere enkel og hurtigere, hvilket også ud fra et omkost-ningssynspunkt vil være effektivt. Derudover vil der blive tale om en mere helhedsorienteret proces, hvor kommunerne undgår at skulle træffe flere forskellige tilladelser og dispensationer, og de får kompetencen til at føre tilsyn og håndhæve de omhandlede tilladelser. På den måde vil kommunerne lettere kunne igangsætte projekter, som ikke vil kræve Kystdirektoratets godkendelse og derved undgås mulige forsinkelser.

Fristen for høring udløber den 17. januar 2018. Lovforslaget kan tilgås her.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted