Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forslag om lavere aktiekapital mv.

Bech Bruun
26/03/2018
Forslag om lavere aktiekapital mv.
Der er fremsat forslag om ændring af selskabsloven m.fl. Lovforslaget har til formål at forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark og indeholder bl.a. forslag om nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber.


Nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber


Minimumskravet til selskabskapitalen i et aktieselskab foreslås nedsat fra DKK 500.000 til DKK 400.000. Som konsekvens heraf vil kravet om, at der til enhver tid skal være indbetalt mindst en fjerdedel af selskabskapitalen falde fra DKK 125.000 til DKK 100.000. Nedsættelsen vil også finde anvendelse for partnerselskaber.

Forslaget skal lette muligheden for at etablere aktie- og partnerselskaber og omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab. Derudover skal ændringen bringe det danske kapitalkrav på linje med de lande, som vi normalt sammenligner os med, hvor alene Norge på nuværende tidspunkt har et højere kapitalkrav end Danmark.


Iværksætterselskaber


Allerede i 2014 blev det muligt at stifte de såkaldte iværksætterselskaber, som er en særlig type anpartsselskab, der har et minimumskrav til selskabskapitalen på kun DKK 1, men som er pålagt at henlægge mindst 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve, indtil selskabets kapitalgrundlag sammen med selskabskapital udgør mindst DKK 50.000.

Selskabsformen har været en succes i den forstand, at der i vidt omfang er gjort brug af den, og at iværksætterselskaber udgør en stadig større andel af nystiftede selskaber.

Selskabskapitalen i et iværksætterselskab kan alene indskydes eller forhøjes kontant, herunder ved overførsel af selskabets reserver til selskabskapital (fondsforhøjelse). Med lovforslaget gøres det muligt at indskyde og forhøje selskabskapitalen i andre værdier end kontant (apportindskud), når det sker i forbindelse med en beslutning om at omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab.


Registrering af reelle ejere og mulighed for tvangsopløsning


En lang række virksomheder har siden den 23. maj 2017 haft pligt til at registrere deres ultimative, personlige ejere (reelle ejere) i Erhvervsstyrelsens offentlige register.

Der stilles nu forslag om, at registrering af reelle ejere gøres til en betingelse for, at selve stiftelsen af virksomheden kan registreres hos Erhvervsstyrelsen. Fristen for registrering af reelle ejere bliver dermed sammenfaldende med den generelle anmeldelsesfrist på 2 uger.

Den fremrykkede registreringspligt finder anvendelse for kapitalselskaber, virksomheder med begrænset ansvar, registreringspligtige interessentskaber og kommanditselskaber samt erhvervsdrivende fonde.

Derudover stilles der forslag om, at kapitalselskaber, virksomheder med begrænset ansvar og erhvervsdrivende fonde kan sendes til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis det konstateres, at der ikke er sket registrering af de reelle ejere.

Tvangsopløsning vil alene kunne anvendes, hvis ikke der er foretaget nogen form for registrering af reelle ejere. Hvis blot der er foretaget registrering (herunder også angivelse af, at virksomheden ikke har reelle ejere), kan der ikke tvangsopløses, uanset om de registrerede oplysninger er forkerte.Erhvervsstyrelsen vil sende et varsel om tvangsopløsning, hvorefter selskaberne gives en frist på 4 uger til at berigtige forholdet. Hvis registreringen ikke er foretaget inden udløbet af 4-ugers fristen, vil virksomheden blive oversendt til tvangsopløsning.

Reglerne for tvangsopløsning kommer ikke til at omfatte interessentskaber og kommanditselskaber, da deres registrering efter LEV ikke er en betingelse for at drive virksomhed. Manglende registrering af reelle ejere for disse vil derfor fortsat sanktioneres med bødestraf eller administrativ udstedelse af tvangsbøder.

Mulighed for omdannelse af et FMBA og SMBA til et aktieselskab
På nuværende tidspunkt er det alene muligt at omdanne et andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA) til et aktieselskab. Med lovforslaget gøres det muligt, at foreninger med begrænset ansvar (FMBA) og selskaber med begrænset ansvar (SMBA) også kan omdannes til aktieselskaber, således at der kommer til at gælde samme omdannelsesmuligheder for alle virksomheder med begrænset ansvar.


Tidsperspektiv


Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. 

 

 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Har I styr på jeres ejerforhold?
Har I styr på jeres ejerforhold?
11/03/2024
Selskabsret, Compliance
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted