Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forslag om ændring af årsregnskabsloven

Delacour
02/03/2015
Forslag om ændring af årsregnskabsloven

Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 28. januar 2015 lovforslag nr. L 117 – om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.


Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 28. januar 2015 lovforslag nr. L 117 – om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Med lovforslaget foreslås dels en række lempelser i regnskabsreglerne, dels en implementering af det nye regnskabsdirektiv og dels en tilpasning af årsregnskabslovens bestemmelser i forhold til IFRS.

Baggrund og formål
I henhold til lovforslaget er det med lovændringen intentionen, at det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark, da forslaget indeholder en lettelse af de administrative byrder for danske virksomheder i forbindelse med udarbejdelse af regnskaber. Der tages samtidig hensyn til regnskabsbrugernes behov for væsentlige oplysninger. Herved er det intentionen, at lempelsen af reglerne for virksomhedens regnskaber vil kunne medføre, at der i virksomheden bliver frigivet ressourcer, som ellers ville være brugt på regnskabets udarbejdelse.

Formålet med lovforslaget er endvidere at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer. Direktivet indeholder regler om færre og enklere krav for de mindre virksomheders regnskaber, mens der stilles enkelte større krav til de største virksomheder.

Lovforslagets væsentligste ændringer i forhold til nugældende lovgivning opridses i det følgende:

Størrelsesgrænserne for små og mellemstore virksomheder forhøjes
Det nye regnskabsdirektiv giver mulighed for at hæve beløbsgrænserne for små virksomheder med op til ca. 25 % i forhold til de nuværende beløbsgrænser, og det foreslås, at denne mulighed bør udnyttes fuldt ud.

En sådan ændring vil medføre, at en række virksomheder vil blive omfattet af færre regnskabskrav, da disse virksomheder, som følge af ændringen, vil skifte regnskabsklasse.

 

Lempeligere regnskabsregler for mikrovirksomheder
Det er op til den enkelte medlemsstat, hvorvidt mikrovirksomhedsordningen udnyttes, og i givet fald om den udnyttes fuldt ud eller alene delvist.

Forslaget indeholder kun en vedtagelse af en mindre del af de mulige lempelser. De påtænkte lempelser vil blandt andet medføre, at mikrovirksomhederne fritages fra en række notekrav, som virksomhederne på nuværende tidspunkt er underlagt.

 

Kravet om antal ansatte for små virksomheder genindføres
Kravet om oplysning om gennemsnitligt antal ansatte blev i 2008 ophævet for små virksomheder.

Ifølge det nye regnskabsdirektiv skal små virksomheder give oplysninger om det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsåret, hvorfor kravet foreslås genindført for små virksomheder i årsregnskabsloven.

 

Udvidelse af regler vedrørende rapportering om samfundsansvar
De nuværende regler i Årsregnskabsloven, vedrørende rapportering om samfundsansvar, gælder for virksomheder som falder ind under regnskabsklasserne for de store virksomheder samt en række andre mere specielle virksomheder.

De nuværende regler indebærer, at de nævnte virksomheder skal rapportere om deres politikker for samfundsansvar, hvordan politikkerne omsættes til handling og virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået i løbet af året som følge af arbejdet med samfundsansvar (resultater) samt eventuelle forventninger til fremtiden. Hvis virksomheden ikke har en sådan politik, skal der oplyses herom.

Lovforslaget indeholder på visse punkter en udvidelse i forhold til de nugældende regler.

Lovforslaget vil i denne henseende ikke få betydning for virksomheder, som befinder sig i den mindste regnskabsklasse.


 

Årsregnskabsloven kræver alene IFRS-løsninger, hvor dette ikke medfører yderligere byrder i forhold til andre alternativer
I forhold til Årsregnskabsloven og IFRS-reglerne er der en række forskelle, som overfor visse mindre virksomheder kan forekomme byrdefulde. Af den årsag er der indsat lempelser som nævnt i overskriften.

Lovforslaget samt andet materiale i forbindelse med dette kan findes her.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Har I styr på jeres ejerforhold?
Har I styr på jeres ejerforhold?
11/03/2024
Selskabsret, Compliance
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted