Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forklaringer blev afgørende

TVC Advokatfirma
29/11/2021
Forklaringer blev afgørende
TVC Advokatfirma logo
I en nyere byretsdom ses det, hvordan skatteyders og revisors forklaring blev afgørende for statueringen af et låneforhold i skattemæssig henseende.

Skattesagen, der blev afgjort af byretten, omhandlede helt overordnet spørgsmålet om, hvorvidt skatteyder efter ligningslovens § 16 A skulle beskattes af værdien af aktiver overført fra hendes selskab til hende selv.


Det var i den forbindelse et tema i sagen, hvorvidt aktiverne blev betalt via en mellemregningskonto mellem skatteyderen og dennes selskab eller delvist ved et forlig, som skatteyderen indgik med konkursboet efter samme selskab.


Det var i sagen Skatteministeriets opfattelse, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at hun havde afholdt udlæg eller ydet lån i et omfang, der muliggjorde betalingen af aktiverne via mellemregningskontoen, hvorfor sagen således bl.a. nærmere omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt der forelå et låneforhold i skattemæssig henseende.


De afgørende momenter og byrettens præmisser

Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne afgivet af skatteyder og revisor, var byretten ikke enig i den af Skatteministeriet anlagte vurdering. Således anførte byretten følgende:


”På baggrund af parts- og vidneforklaringerne og sagens øvrige oplysninger finder retten det fuldt tilstrækkeligt bevist, at der mellem [selskabet] og [skatteyder] var et reelt – og i øvrigt ganske omfattende – låneforhold med baggrund i, at [banken] ikke ville stille driftskreditfaciliteter til rådighed for [selskabet].”


Endvidere fremhævede byretten følgende:


”Retten finder ikke noget grundlag for at anse mellemregningskontoen for ufuldstændig eller mangelfuld. Retten lægger herved særlig vægt på vidnet, [revisor, cand. merc. aud.’s] troværdige forklaring om, at [selskabets] bogholderi, herunder mellemregningskontoen – endda helt indtil dagen før konkursdatoen den 5. december 2012 – var blevet ført af den erfarne [bogholder], der var eksternt antaget.”


Med afsæt i ovennævnte præmisser blev Skatteministeriet således ved domstolene dømt til at anerkende, at skatteyders aktieindkomst for indkomståret 2011 skal nedsættes med kr. 290.000 svarende til værdien af aktiverne.


Dommen er offentliggjort som SKM2021.607.BR.


Særlige bemærkninger til bevisførelsen

Sagen er et godt eksempel på, at det kan være relevant at indbringe en afgørelse truffet af et skatteankenævn eller Landsskatteretten for domstolene, såfremt det vurderes, at vidneforklaringer kan være afgørende for sagens udfald, idet en sådan bevisførelse ikke er mulig i det administrative klagesystem.


Endvidere er sagen et illustrativt eksempel på, at domstolene kan tillægge forklaringer afgørende betydning, herunder ved statuering af låneforhold i skattemæssig henseende. Netop dette forhold har skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek også tidligere sat fokus på i en artikel i Respons udgivet af Foreningen Danske Revisorer.


Er du i tvivl om, hvorvidt det vil give mening for dig eller din virksomhed at indbringe en afgørelse for domstolene?


Vores Skatteafdeling fører løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager, hvorfor vi har en stor indsigt i praksis og de bevisvurderinger, som lægges til grund ved de for skatte- og afgiftsydere gunstige afgørelser, herunder også den ikke-offentliggjorte praksis.


Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted