Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forklaringer blev afgørende

TVC Advokatfirma
29/11/2021
Forklaringer blev afgørende
TVC Advokatfirma logo
I en nyere byretsdom ses det, hvordan skatteyders og revisors forklaring blev afgørende for statueringen af et låneforhold i skattemæssig henseende.

Skattesagen, der blev afgjort af byretten, omhandlede helt overordnet spørgsmålet om, hvorvidt skatteyder efter ligningslovens § 16 A skulle beskattes af værdien af aktiver overført fra hendes selskab til hende selv.


Det var i den forbindelse et tema i sagen, hvorvidt aktiverne blev betalt via en mellemregningskonto mellem skatteyderen og dennes selskab eller delvist ved et forlig, som skatteyderen indgik med konkursboet efter samme selskab.


Det var i sagen Skatteministeriets opfattelse, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at hun havde afholdt udlæg eller ydet lån i et omfang, der muliggjorde betalingen af aktiverne via mellemregningskontoen, hvorfor sagen således bl.a. nærmere omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt der forelå et låneforhold i skattemæssig henseende.


De afgørende momenter og byrettens præmisser

Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne afgivet af skatteyder og revisor, var byretten ikke enig i den af Skatteministeriet anlagte vurdering. Således anførte byretten følgende:


”På baggrund af parts- og vidneforklaringerne og sagens øvrige oplysninger finder retten det fuldt tilstrækkeligt bevist, at der mellem [selskabet] og [skatteyder] var et reelt – og i øvrigt ganske omfattende – låneforhold med baggrund i, at [banken] ikke ville stille driftskreditfaciliteter til rådighed for [selskabet].”


Endvidere fremhævede byretten følgende:


”Retten finder ikke noget grundlag for at anse mellemregningskontoen for ufuldstændig eller mangelfuld. Retten lægger herved særlig vægt på vidnet, [revisor, cand. merc. aud.’s] troværdige forklaring om, at [selskabets] bogholderi, herunder mellemregningskontoen – endda helt indtil dagen før konkursdatoen den 5. december 2012 – var blevet ført af den erfarne [bogholder], der var eksternt antaget.”


Med afsæt i ovennævnte præmisser blev Skatteministeriet således ved domstolene dømt til at anerkende, at skatteyders aktieindkomst for indkomståret 2011 skal nedsættes med kr. 290.000 svarende til værdien af aktiverne.


Dommen er offentliggjort som SKM2021.607.BR.


Særlige bemærkninger til bevisførelsen

Sagen er et godt eksempel på, at det kan være relevant at indbringe en afgørelse truffet af et skatteankenævn eller Landsskatteretten for domstolene, såfremt det vurderes, at vidneforklaringer kan være afgørende for sagens udfald, idet en sådan bevisførelse ikke er mulig i det administrative klagesystem.


Endvidere er sagen et illustrativt eksempel på, at domstolene kan tillægge forklaringer afgørende betydning, herunder ved statuering af låneforhold i skattemæssig henseende. Netop dette forhold har skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek også tidligere sat fokus på i en artikel i Respons udgivet af Foreningen Danske Revisorer.


Er du i tvivl om, hvorvidt det vil give mening for dig eller din virksomhed at indbringe en afgørelse for domstolene?


Vores Skatteafdeling fører løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager, hvorfor vi har en stor indsigt i praksis og de bevisvurderinger, som lægges til grund ved de for skatte- og afgiftsydere gunstige afgørelser, herunder også den ikke-offentliggjorte praksis.


Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Advokater til vores kontorer i Aarhus og København
Juridisk konsulent
Jurist med interesse i GDPR til Vejdirektoratets juridiske afdeling
Juridisk konsulent til Vej og ejendom i deltidsstilling
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tjek altid, hvornår Skattestyrelsen har afsendt et varsel om en ændring!
Tjek altid, hvornår Skattestyrelsen har afsendt et varsel om en ændring!
I går
Skatte- og afgiftsret
Højesteret har endnu en gang forholdt sig til kundskabstidspunktet for en ekstraordinær genoptagelse
Højesteret har endnu en gang forholdt sig til kundskabstidspunktet for en ekstraordinær genoptagelse
12/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Ligningslovens § 16 E fandt ikke anvendelse
Ligningslovens § 16 E fandt ikke anvendelse
03/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Skønsmæssig ansættelse
Skønsmæssig ansættelse
20/12/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du de nye satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse?
Kender du de nye satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse?
20/12/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted