Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forhøjet ferietillæg visner ikke ved indefrysning af feriegodtgørelsen

Bech Bruun
18/06/2021
Forhøjet ferietillæg visner ikke ved indefrysning af feriegodtgørelsen
Bech Bruun logo
Ved kendelse af 14. juni 2021 (FV2020.984) er det fastslået, at det ved lov fastsatte ferietillæg på én procent ikke bortfalder, selvom retten til betaling for den pågældende ferie er indefrosset.

I forbindelse med den nye ferielov var overgangsreglen, at ferie, der blev optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skulle indefryses. Den indefrosne feriebetaling kunne (bortset fra de senere ekstraordinære frigivelser på grund af COVID-19) ikke udbetales, før lønmodtageren forlod arbejdsmarkedet.


Feriebetalingen, som skulle indefryses, skulle beregnes som feriegodtgørelse med 12,5 procent af lønnen i optjeningsperioden.


Princippet lød på, at den optjente ferie i perioden blev afregnet med 12,5 procent som i fratrædelsessituationer, og der skulle ikke betales ferietillæg.


Flere overenskomstområder har bestemmelser om forhøjet ferietillæg. Spørgsmålet har derfor været, om ferietillæg ud over det ved lov fastsatte på én procent bortfaldt eller om det supplerende tillæg kunne forlanges udbetalt, selvom retten til betaling for den pågældende ferie var indefrosset.


Ved kendelse af 14. juni 2021 i faglig voldgift (FV2020.984) med udvidet formandskab er det nu fastslået, at der må kræves et klart og sikkert grundlag for, at krav på forhøjet ferietillæg skulle bortfalde i forbindelse med overgangen til den nye ferielov og at den omstændighed, at ferien i relation til det forhøjede ferietillæg ikke kan afholdes, ikke i sig selv kan begrunde, at ferietillægget bortfalder.


Voldgiftsretten henviste desuden til, at det ved udformningen af lovreglerne om overgangsordningen var forudsat, at lønmodtagerne bevarede deres ret til den feriebetaling, der var optjent og at overenskomstbestemte supplerende krav på feriebetaling skulle udbetales.


I den overenskomst, der var til prøvelse, var der aftalt et supplerende ferietillæg på to procent. Det fulgte af overenskomsten, at optjent ferie ved fratrædelse blev afregnet med 12,5 procent.


Voldgiftsretten fastslog, at der ikke var holdepunkt for at sidestille den ekstraordinære situation, som var opstået ved overgangen fra forskudt ferie til de nye regler om samtidighedsferie, med fratrædelse.


Det supplerende ferietillæg for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skulle derfor betales til de medarbejdere, som ikke var fratrådt i perioden.

Bech-Bruuns kommentarer

Kendelsen er afsagt med udvidet formandskab – tre højesteretsdommere. Retsstillingen må derfor antages at være afklaret, også i forhold til andre overenskomstområder. Det må kræve overordentligt stærke holdepunkter for at antage, at retten til supplerende ferietillæg skulle være bortfaldet som følge af overgangen til de nye ferieregler og den dermed forbundne indefrysning af feriebetaling.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted