Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fordringshaver skal være part i syns- eller skønssag for at afbryde forældelse

Bech Bruun
03/06/2015
Fordringshaver skal være part i syns- eller skønssag for at afbryde forældelse
Bech Bruun logo
Højesteret har kastet lys over, hvem der har glæde af, at der er indgivet en begæring om udenretligt syn og skøn, og på den måde midlertidigt har afbrudt forældelse.

Sagen kort
I 2007 udbrød der brand i en virksomhed. Det blev efterfølgende fastslået, at branden sandsynligvis var forårsaget af en defekt router. Virksomheden anlagde derfor sag mod to andre virksomheder, der var ansvarlige for routeren ifølge reglerne om produktansvar.


Landsretten vurderede, at erstatningskravet var forældet, fordi virksomheden i mere end tre år havde været bekendt med omstændighederne, der begrundede erstatningskravet. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at virksomhedens advokat havde været til stede under en anden skønssag om samme krav.


Virksomheden ankede derefter sagen til Højesteret.


Højesterets dom
Virksomheden anførte, at et forsikringsselskab havde foretaget syn og skøn i sagen, inden forældelsesfristen udløb. Fristen var derfor ifølge virksomheden foreløbigt afbrudt, i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 4. Det var efter virksomhedens opfattelse ikke af betydning, at den ikke var part i syns- og skønssagen.


Højesteret udtalte, at forældelsesloven bygger på et princip om, at afbrydelse af forældelse forudsætter, at fordringshaveren er part i en sag mod skyldneren om fordringen. Af den grund og på grund af bestemmelsens ordlyd fandt Højesteret, at en fordringshaver, der ikke var part i syns- og skønssagen, ikke kunne afbryde forældelsesfristen i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 4. Da virksomheden ikke var part i sagen som hverken skønsrekvirent eller skønsindstævnt, var forældelsen ikke afbrudt.


Bech-Bruuns kommentarer
Hvis en virksomhed har indgivet begæring eller indgået aftale om udenretligt syn og skøn, inden den almindelige forældelsesfrist er udløbet, medfører forældelseslovens § 21, stk. 4 en foreløbig afbrydelse. Det vil sige, at forældelse i givet fald tidligst indtræder et år efter skønsforretningens afslutning. Det har den fordel, at virksomheden i så fald ikke behøver at afbryde forældelsen ved et egentlig sagsanlæg.


Dommen fastslår, at hvis virksomheden ikke selv rettidigt har fremsat begæringen, eller ikke rettidigt er blevet part i en aftale om syn og skøn, så kan virksomheden ikke ”benytte” andres syn- og skønsbegæringer eller -aftaler til at afbryde forældelsen. Heller ikke selvom det vedrører samme sag. Dette er relevant for både private virksomheder, som i den omtalte sag, og for offentlige myndigheder.


For en offentlig myndighed, der mener at have et erstatningskrav, er det vigtigt at være opmærksom på betydningen af, at være part i en eventuel syns- eller skønssag i sagen. Denne dom viser, at det ikke er tilstrækkeligt at notere sig, at der allerede verserer en syn- og skønssag i samme sag – måske om samme forhold – med andre parter og vente med at agere, indtil sagens udfald er kendt.


Hvis man ikke er part i en sådan sag, bør man ikke afvente sagens afgørelse, hvis der i mellemtiden vil indtræde forældelse. Man bør i stedet enten:
  • Tage skridt til - om muligt - at blive part i syns- eller skønssagen

  • Selv indgive skønsbegæring, inden forældelsen indtræder

  • Indgå aftale om syn og skøn, eller

  • Anlægge sag, inden den bagvedliggende forældelsesfrist udløber.


  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Det skal du være opmærksom på ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
16/04/2021
Forsikring og erstatning
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
10/03/2021
Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted