Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fordringshaver skal være part i syns- eller skønssag for at afbryde forældelse

Bech Bruun
03/06/2015
Fordringshaver skal være part i syns- eller skønssag for at afbryde forældelse
Højesteret har kastet lys over, hvem der har glæde af, at der er indgivet en begæring om udenretligt syn og skøn, og på den måde midlertidigt har afbrudt forældelse.

Sagen kort
I 2007 udbrød der brand i en virksomhed. Det blev efterfølgende fastslået, at branden sandsynligvis var forårsaget af en defekt router. Virksomheden anlagde derfor sag mod to andre virksomheder, der var ansvarlige for routeren ifølge reglerne om produktansvar.


Landsretten vurderede, at erstatningskravet var forældet, fordi virksomheden i mere end tre år havde været bekendt med omstændighederne, der begrundede erstatningskravet. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at virksomhedens advokat havde været til stede under en anden skønssag om samme krav.


Virksomheden ankede derefter sagen til Højesteret.


Højesterets dom
Virksomheden anførte, at et forsikringsselskab havde foretaget syn og skøn i sagen, inden forældelsesfristen udløb. Fristen var derfor ifølge virksomheden foreløbigt afbrudt, i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 4. Det var efter virksomhedens opfattelse ikke af betydning, at den ikke var part i syns- og skønssagen.


Højesteret udtalte, at forældelsesloven bygger på et princip om, at afbrydelse af forældelse forudsætter, at fordringshaveren er part i en sag mod skyldneren om fordringen. Af den grund og på grund af bestemmelsens ordlyd fandt Højesteret, at en fordringshaver, der ikke var part i syns- og skønssagen, ikke kunne afbryde forældelsesfristen i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 4. Da virksomheden ikke var part i sagen som hverken skønsrekvirent eller skønsindstævnt, var forældelsen ikke afbrudt.


Bech-Bruuns kommentarer
Hvis en virksomhed har indgivet begæring eller indgået aftale om udenretligt syn og skøn, inden den almindelige forældelsesfrist er udløbet, medfører forældelseslovens § 21, stk. 4 en foreløbig afbrydelse. Det vil sige, at forældelse i givet fald tidligst indtræder et år efter skønsforretningens afslutning. Det har den fordel, at virksomheden i så fald ikke behøver at afbryde forældelsen ved et egentlig sagsanlæg.


Dommen fastslår, at hvis virksomheden ikke selv rettidigt har fremsat begæringen, eller ikke rettidigt er blevet part i en aftale om syn og skøn, så kan virksomheden ikke ”benytte” andres syn- og skønsbegæringer eller -aftaler til at afbryde forældelsen. Heller ikke selvom det vedrører samme sag. Dette er relevant for både private virksomheder, som i den omtalte sag, og for offentlige myndigheder.


For en offentlig myndighed, der mener at have et erstatningskrav, er det vigtigt at være opmærksom på betydningen af, at være part i en eventuel syns- eller skønssag i sagen. Denne dom viser, at det ikke er tilstrækkeligt at notere sig, at der allerede verserer en syn- og skønssag i samme sag – måske om samme forhold – med andre parter og vente med at agere, indtil sagens udfald er kendt.


Hvis man ikke er part i en sådan sag, bør man ikke afvente sagens afgørelse, hvis der i mellemtiden vil indtræde forældelse. Man bør i stedet enten:
  • Tage skridt til - om muligt - at blive part i syns- eller skønssagen

  • Selv indgive skønsbegæring, inden forældelsen indtræder

  • Indgå aftale om syn og skøn, eller

  • Anlægge sag, inden den bagvedliggende forældelsesfrist udløber.


  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted