Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?

Kromann Reumert
07/10/2020
153
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
Kromann Reumert logo
Klagenævnet for Udbud har netop afsagt en kendelse, hvor en tilbudsgivers "frivillige alternative forslag" til at opfylde et mindstekrav om at stille personale til rådighed medførte, at tilbuddet blev anset for ukonditionsmæssigt. Selvom forslaget ifølge tilbudsgiver var udformet for at minimere risici i løbet af kontraktens varighed, var ordregiver berettiget og forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver bør altså være særligt opmærksom på udformningen af sit tilbud: Indeholder det alternative løsningsforslag, selvom ordregiver ikke eksplicit har bedt om det?

Klagenævnet for Udbuds kendelse den 29. september 2020; Offcon GmbH mod Femern A/S

Femern A/S udbød som et begrænset udbud efter udbudsloven en kontrakt vedrørende tilrådighedsstillelse af myndighedspersoner (under udbuddet benævnt "Authority Persons"). Myndighedspersonerne skulle repræsentere de tyske søfartsmyndigheder og være ombord på de afviserfartøjer, der sikrer afvikling af den almindelige skibstrafik under byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen.

For at kunne agere myndighedspersoner på afviserfartøjerne skulle disse personer gennemgå en træningsperiode, der blev varetaget af de danske og tyske myndigheder. Der var derfor i henhold til udbudsmaterialet opsat mindstekrav om, at tilbudsgiverens myndighedspersoner skulle være til rådighed i en træningsperiode fra den 1. juli 2020 til 31. december 2020 med henblik på kontraktstart. Det var endvidere et mindstekrav, at tilbudsgiveren skulle stille mindst 10 myndighedspersoner til rådighed både i trænings- og kontraktperioden.


Offcon GmbH og EMS Maritime Offshore GmbH afgav tilbud inden tilbudsfristens udløb. Offcon tilbød i alt 11 myndighedspersoner, som skulle oplæres i et "split training schedule". Offcon ville starte med at oplære fire myndighedspersoner i den første periode, som skulle være klar til kontraktstart i 2021, medmindre andet blev aftalt med Femern. Efterfølgende skulle Femern og Offcon aftale den nærmere oplæringsperiode for de resterende syv myndighedspersoner. Dermed stillede Offcons "split training schedule" altså ikke alle myndighedspersoner til rådighed under både trænings- og kontraktperioden.


Femern afviste tilbuddet fra Offcon som ukonditionsmæssigt med henvisning til, at dette indeholdt forbehold overfor mindstekrav. Femern tildelte herefter kontrakten til EMS.


Offcon klagede og påstod, at deres "split training schedule" kun var en alternativ løsning, og at Offcon jo ikke havde angivet, at myndighedspersonerne ikke ville være til rådighed i hele oplæringsperioden. Desuden mente Offcon, at de under alle omstændigheder kunne nå at oplære myndighedspersonerne inden kontraktstart. Ifølge Offcon burde Femern desuden have stillet opklarende spørgsmål i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5, hvis de havde været i tvivl om forhold i tilbuddet.


Derudover mente Offcon, at Femerns minimumskrav havde været uklare i forhold til, om alle myndighedspersonerne skulle være tilgængelige i oplæringsperioden fra den 1. juli til 31. december 2020.


Klagenævnet for Udbuds kendelse

Klagenævnet afviste indledningsvis, at det skulle være uklart, at tilbudsgiverne skulle stille alle myndighedspersonerne til rådighed under oplæringsperioden fra den 1. juli til 31. december 2020. Selvom tilbudsgiverne skulle levere en risikovurdering og løsningsforslag til at imødegå risici for, at myndighedspersonerne ikke kunne være til stede efter kontraktstart, kunne dette ikke anses som en fravigelse af de fastsatte mindstekrav til, at alle myndighedspersonerne skulle være til rådighed under oplæringsperioden.

Offcons "training split schedule" udgjorde desuden et klart forbehold overfor mindstekravet om tilgængelighed hos myndighedspersonerne fra 1. juli til 31. december 2020 til oplæring. Femern havde desuden udelukket muligheden for at afgive alternative tilbud, hvorfor tilbuddet heller ikke kunne accepteres på denne baggrund. Det forhold, at Offcon havde angivet, at "training split schedule" kun var gældende, medmindre parterne aftalte andet, ændrede desuden ikke på, at tilbuddet var ukonditionsmæssigt, når tilbuddet ikke indeholdt en ret for Femern til at fastholde mindstekravet.


Derudover fastslog klagenævnet, at Femern ikke kunne have benyttet udbudslovens § 159, stk. 5 til at anmode Offcon om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet og afviste derfor samtlige af Offcons påstande.


Vores bemærkninger

Ud fra ordlyden i Offcons tilbud kunne det nemt forstås således, at tilbudsgiveren i dette tilfælde kun havde i sinde at tilbyde det alternative "training split schedule" og dermed ikke leve op til ordregivers fastsatte mindstekrav. Hvis tilbudsgiver vil gøre opmærksom på en sådan alternativ "frivillig" løsningsmodel, skal tilbudsgiver være yderst påpasselig med, hvordan dette formuleres, særligt når ordregiver ikke har angivet at ville acceptere alternative tilbud.

I stedet kunne Offcon eksempelvis have specificeret, at det kunne være hensigtsmæssigt for Femern at organisere oplæringen som angivet i Offcons "split training schedule" for at minimere risikoen for, at de oplærte myndighedspersoner ikke var til stede efter kontraktstart, men at Offcon selvfølgelig ville levere i henhold til de fastlagte mindstekrav fra Femerns side.


Kendelsen er et glimrende eksempel på, at tilbudsgivere skal været yderst opmærksomme på at overholde samtlige af ordregivers fastsatte mindstekrav og være opmærksom på, hvorvidt beskrivelsen af tilbuddet kan misforstås af ordregiver, da uklarheder i tilbud altid vil være tilbudsgivers ansvar og risiko.


Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted