Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

For lav løn hindrer skattefrihed af diæter

Focus Advokater
04/12/2014
For lav løn hindrer skattefrihed af diæter
Focus Advokater logo
Skatterådet afviser, at litauiske håndværkere, der arbejder midlertidigt i Danmark på litauisk lønniveau, kan oppebære skattefri godtgørelse for kost og logi (diæter) (SKM.2014.767SR).

Sagen vedrørte et dansk vikarbureau, som udlejer litauiske faglærte og ufaglærte håndværkere til danske virksomheder. Det blev under sagen oplyst, at håndværkernes løn blev fastlagt efter aftale med håndværkerne og vikarbureauets kunder, men at den litauiske normaltimesats var kr. 18 for ufaglærte og kr. 23 for faglærte. Overarbejdssatsen var henholdsvis kr. 60 og kr. 83. Sammenholdt hermed var den faste diæt pr. rejsedøgn kr. 360.

Skatterådet henviste til forbuddet mod lønomlægning, som blev indført i 2012. Reglen indebærer, at godtgørelsen bliver skattepligtig, hvis lønmodtageren indgår aftale med arbejdsgiveren om at gå ned i løn eller udvise løntilbageholdenhed mod at få udbetalt godtgørelsen. Godtgørelsen må altså ikke være en aftalt del af lønnen, men skal opfattes som en dækning af lønmodtagerens udgifter til kost og logi som følge af det midlertidige arbejde.

Skatterådet fandt, at lønnen udgjorde en ubetydeligt beløb sammenholdt med godtgørelsessatsen, og at godtgørelserne derfor ville være skattepligtige for de litauiske håndværkere.

Det kan være svært i praksis at vide, hvornår lønnen er tilstrækkeligt høj til, at der ikke opstår mistanke om lønomlægning. Spørgsmålet er også, om oplysningen om lønniveauet i sig selv er tilstrækkelig dokumentation for, at der er aftalt lønomlægning. SKAT havde i sin indstilling til Skatterådet lagt op til, at det afhang af en konkret vurdering i den enkelte sag, hvor lønniveauet ville et moment i vurderingen. Skatterådet afgjorde imidlertid sagen alene ud fra timesatserne sammenholdt med godtgørelsessatserne.

Repræsentanten for vikarbureauet havde endvidere henvist til, at det ville være i strid med EU-rettens principper om fri bevægelighed at opstille ulovhjemlede krav om løn af en bestemt størrelse til medarbejdere fra et andet EU-land. Dette spørgsmål forholdt Skatterådet sig så vidt ses ikke til.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vedholdenhed betaler sig i skattesager
Vedholdenhed betaler sig i skattesager
I går
Skatte- og afgiftsret
Kontrolsager på kryptovalutaområdet udløser millioner i statskassen - og skattestraffesager til kryptoejere
Kontrolsager på kryptovalutaområdet udløser millioner i statskassen - og skattestraffesager til kryptoejere
I går
Skatte- og afgiftsret
Regeringen varsler skærpet indsats mod skattelylande
Regeringen varsler skærpet indsats mod skattelylande
I går
Skatte- og afgiftsret
Ny praksis for modregning af filialers underskud
Ny praksis for modregning af filialers underskud
26/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Tatovørydelser kan være fritaget for moms
Tatovørydelser kan være fritaget for moms
23/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Det er vigtigt at kende fristreglerne, når Skattestyrelsen rejser en sag
Det er vigtigt at kende fristreglerne, når Skattestyrelsen rejser en sag
23/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted