Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fondsbestyrelsens vederlag

Delacour
21/06/2017
Fondsbestyrelsens vederlag

Bestyrelsens fastsættelse af sit eget vederlag er underlagt en række regler og en øget kontrol, som det er vigtigt for bestyrelsesmedlemmerne at kende til.DELACOUR bringer op til sommerferien 2017 en artikelserie under overskriften: ”Fonde – fondsbestyrelsens arbejde og ansvar”. Artikelserien sætter fokus på fondsbestyrelsens arbejde i de mindre erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, herunder særligt de regler, der fastsætter og begrænser fondsbestyrelsens arbejde og ansvar. Du kan læse tidligere, relaterede artikler her.


Artikel 5: Fondsbestyrelsens vederlag


I denne artikel gennemgår vi retningslinjerne for, hvilket vederlag bestyrelsesmedlemmer i en fond må modtage.

Bestyrelsens vederlag er reguleret i lovgivningen, og her fremgår det at vederlaget til bestyrelsesmedlemmer ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Vederlaget skal desuden være forsvarligt med hensyn til fondens økonomiske situation. Som det fremgår, er der tale om nogen generelle kriterier, der i sig selv ikke giver meget vejledning til, hvordan vederlaget konkret skal fastsættes.

Generelt skal der foretages en vurdering af, hvilket tidsforbrug der kræves af bestyrelsesmedlemmerne. Der er også stor forskel på at være bestyrelsesmedlem i en stor fond og i en lille fond. Det er derfor et vigtigt parameter ved fastsættelsen af vederlaget, hvilket ansvar der er forbundet med bestyrelsesarbejdet, ligesom graden af kompleksitet i bestyrelsesarbejdet spiller en vigtig rolle.

Det kan nogle gange kræve en særlig ekspertviden at være bestyrelsesmedlem i en fond. Vedtægterne kan også fastsætte, at kun personer med visse forudsætninger – eksempelvis en bestemt uddannelse, en bestemt faggruppe eller lignende – kan sidde i bestyrelsen. I de tilfælde kan det virke logisk, at de pågældende personer modtager et bestyrelseshonorar, der beregnes på baggrund af eksempelvis faggruppens normale timetakst ganget op med antallet af timer anvendt på bestyrelsesarbejdet. I praksis accepteres en sådan fremgangsmåde dog som udgangspunkt ikke, og vederlaget vil i de tilfælde typisk blive nedsat af fondsmyndigheden.


Fondsmyndighedens tilsyn


Når fondsmyndigheden fører tilsyn med bestyrelsens vederlag, er der en tendens til, at vederlaget sættes lavere end ved tilsvarende bestyrelsesarbejde i en virksomhed. Det gælder særligt for de ikke-erhvervsdrivende fonde og skyldes en traditionel tankegang; historisk har det lidt haft karakter af almenvelgørende arbejde at sidde i en fondsbestyrelse. Ud fra den tankegang har bestyrelsesarbejdet været velgørenhedsarbejde, som man ikke modtog noget væsentligt vederlag for.

Fondsmyndighedens tilsyn med bestyrelsens vederlag foregår som regel i forbindelse med, at fondsmyndigheden årligt udtager en vis andel af fondene til en gennemgang af lovligheden af fondens dispositioner mv. Fondsmyndigheden har mulighed for at nedsætte bestyrelsens honorar og eventuelt kræve tilbagebetaling af for høje honorarer.


Typisk faldgrube


Bestyrelsens fastsættelse af et for højt bestyrelsesvederlag eller generelt for høje administrationsomkostninger er en typisk faldgrubbe i en række fonde. Generelt bliver det betragtet som en grov fejl, da der jo reelt er tale om, at bestyrelsen egenhændigt tager penge fra fonden og fra fondens formål til sig selv i strid med fondsmyndighedens opfattelse af, hvad der er i fondens interesse.

Det er vigtigt at huske på, at alt hvad et bestyrelsesmedlem modtager fra fonden skal medregnes som vederlag og indgår i vurderingen af, om et vederlag er rimeligt. Hvis et bestyrelsesmedlem eksempelvis modtager avis, computer eller større ting fra fonden, indgår det i beregningen af vederlaget.

I næste artikel sætter vi fokus på, hvordan fondsmyndigheden foretager deres kontrol med fondene, fondenes bestyrelse og dermed også med bestyrelsens vederlag. Vi vil i den forbindelse også komme ind på fondsmyndighedens reaktionsmuligheder, når fondsmyndigheden vurderer, at bestyrelsen har fået et for højt vederlag.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag, der implementerer CSRD, er sendt i høring
Lovforslag, der implementerer CSRD, er sendt i høring
16/10/2023
Compliance, Øvrige
Selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for kontor og værksted i eget hjem
Selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for kontor og værksted i eget hjem
31/10/2023
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Håndværkere og skønsmæssig ansættelse
Håndværkere og skønsmæssig ansættelse
01/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
16/11/2023
E-handel og markedsføring, Øvrige
Nyt om generationsskifte
Nyt om generationsskifte
20/11/2023
Øvrige, M&A
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted