Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fondsbestyrelse havde handlet i strid med sine forpligtelser og blev pålagt erstatningsansvar

Delacour
03/03/2017
Fondsbestyrelse havde handlet i strid med sine forpligtelser og blev pålagt erstatningsansvar

Afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen illustrerer en række forhold, der er vigtige at iagttage for medlemmer af bestyrelsen i fonde for at undgå erstatningsansvar og udtalelse af kritik.Erhvervsstyrelsen har for nyligt truffet afgørelse om erstatningsansvar og udtalelse af kritik af bestyrelsesmedlemmer i Fonden Wonderful Copenhagen i forbindelse med, at fonden finansierede afholdelse af Eurovision Song Contest 2014 i København. Erhvervsstyrelsens afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet og for domstolene, og afgørelsen er derfor ikke endelig.  Afgørelsen kan læses her

Selvom afgørelsen omhandler de konkrete dispositioner og det konkrete forløb, er afgørelsen på en række punkter illustrerende for, hvordan man som bestyrelsesmedlem i en fond er underlagt en række strenge krav i lovgivningen. Der gælder forskellige regelsæt afhængigt af, om fonden er en erhvervsdrivende fond eller en ikke-erhvervsdrivende fond. Retningslinjerne, der gennemgås nedenfor, er dog hovedsageligt de samme for begge typer af fonde.


Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesser


Som medlem af bestyrelsen i en fond skal man alene varetage fondens formål og interesser. Et bestyrelsesmedlem skal derfor være uafhængig af andre udefrakommende interesser. I praksis er en lang række bestyrelsesmedlemmer udpeget af foreninger, selskaber eller politiske organer. Kravet til uafhængighed gælder også disse bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem kan derfor være underlagt et naturligt pres fra den, der har udpeget bestyrelsesmedlemmet. Der kan eksempelvis være tale om, at bestyrelsesmedlemmet ”pålægges” at afgive sin stemme i overensstemmelse med interesserne for den, der har udpeget bestyrelsesmedlemmet.

Både lovgivningen og afgørelsen om Fonden Wonderful Copenhagen er dog meget klar. Bestyrelsesmedlemmer må kun varetage fondens interesser. Kravet gælder uden undtagelser, og det gælder også for politiske udpegede bestyrelsesmedlemmer.


Ekstraordinære dispositioner skal forelægges fondsmyndigheden


Bestyrelsen kan ikke alene træffe alle afgørelser om fondens anliggender. Fondsmyndigheden (Erhvervsstyrelsen eller Civilstyrelsen) skal godkende visse ekstraordinære dispositioner. Det kan eksempelvis være dispositioner, der kan medføre risiko for, at fondens vedtægt overtrædes. Også dispositioner der medfører, at fondens formue udsættes for væsentlige økonomiske risici, kan medføre, at bestyrelsen skal indhente fondsmyndighedens godkendelse, inden dispositionen kan foretages.

I afgørelsen om Fonden Wonderful Copenhagen udtalte fondsmyndigheden, at bestyrelsen havde handlet i strid med forpligtelsen til at indhente fondsmyndighedens samtykke, ved at bestyrelsen havde truffet afgørelse om at dække et underskud opstået i fondens datterselskab, uden forinden at have indhentet fondsmyndighedens samtykke.


Økonomiske bistand skal harmonere med fondens formål


Fonden Wonderful Copenhagens beslutning om at dække et underskud opstået i fondens datterselskab var desuden i strid med fondens formål ifølge fondsmyndigheden. Selvom det var i overensstemmelse med fondens formål, at arrangementet blev afholdt, burde bestyrelsen ikke have brugt fondens midler til at dække datterselskabets underskud efter, at arrangementet var afholdt. På det tidspunkt var det ikke længere i fondens interesse at betale kreditorerne i datterselskabet.

Afgørelsen illustrerer derfor også, at en fond ikke blot ukritisk kan yde økonomiske bistand til sine datterselskaber. Den økonomiske bistand skal i hvert enkelt tilfælde være i fondens interesse og i overensstemmelse med fondens formål, uanset om den manglende økonomiske bistand måtte medføre datterselskabets konkurs.


Fondsbestyrelsens forpligtelser


Bestyrelsen har ansvaret for at lede fonden i overensstemmelse med fondens formål og interesser. Det medfører også, at bestyrelsesmedlemmer har en forpligtelse til at deltage aktivt i ledelsen af fonden og til at reagere, hvis de opdager – eller burde opdage – forhold, der strider mod fondens interesser.

Bestyrelsesformanden har en særlig forpligtelse til at sikre en forsvarlig beslutningsproces i bestyrelsen og til at sikre et forsvarligt beslutningsgrundlag. De menige bestyrelsesmedlemmer kan ikke uden videre bare forlade sig på de oplysninger, som de modtager fra bestyrelsesformanden eller andre. Der består en pligt til at forholde sig kritisk og aktivt til de modtagne oplysninger.

I afgørelsen om Fonden Wonderful Copenhagen udtalte fondsmyndigheden kritik af de menige bestyrelsesmedlemmer, fordi de menige bestyrelsesmedlememr ikke havde påtalt, at bestyrelsesformanden foretog dispositioner, der var i direkte strid med bestyrelsens beslutninger.


Konsekvenser af overtrædelse af forpligtelserne


Hvis man som bestyrelsesmedlem i en fond ikke overholder sine forpligtelser, og fonden lider et tab som følge heraf, kan man ifalde personligt erstatningsansvar for fondens tab. Det er desuden muligt at blive pålagt en bøde, og fondsmyndigheden kan som en mindre alvorlig sanktion udtale kritik af bestyrelsesmedlemmets adfærd.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der kan være tale om personligt erstatningsansvar og betydelige beløb, hvis man ikke overholder sine forpligtelser som bestyrelsesmedlem. Hvis der opstår tvivl om, hvordan man som bestyrelsesmedlem skal agere for at overholde sine forpligtelser, er det derfor en god idé at søge juridisk rådgivning, ligesom en bestyrelsesansvarsforsikring bør overvejes.

I afgørelsen om Fonden Wonderful Copenhagen er det fondsmyndighedens opfattelse, at bestyrelsesformanden er personligt erstatningsansvarligt overfor fonden for et foreløbigt beløb på 21 mio. kr., formentligt stigende til i alt 49 mio. kr. over de næste 4 år.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted