Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fondens bestyrelse: Ekstraordinære beslutninger

Delacour
19/06/2018
Fondens bestyrelse: Ekstraordinære beslutninger
Delacour logo

I alle fonde er udgangspunktet, at fondens bestyrelse har ansvaret for fondens drift. Det er derfor bestyrelsen, der står for den overordnede ledelse af fonden. Bestyrelsen skal agere inden for rammerne udstukket af fondens vedtægter, men bestyrelsen skal også i et vist omfang spørge fondsmyndigheden om lov til at foretage visse dispositioner.Bestyrelsens ansvar


Fondslovene indeholder en generel bestemmelse om, at bestyrelsen ikke må foretage dispositioner, der kan medføre risiko for, at vedtægten ikke overholder, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere. Sådanne dispositioner må kun foretages af bestyrelsen, hvis fondsmyndigheden forinden har givet samtykke til dispositionerne.

Baggrunden for bestemmelsen er, at fonde ikke har en kreds af ejere, der fører kontrol med bestyrelsens dispositioner, ligesom vi kender det fra almindelige selskaber. Fondsmyndigheden skal derfor føre en kontrol over de væsentligste beslutninger, og bestyrelsen har efter omstændighederne pligt til at indhente fondsmyndighedens samtykke.


Hvornår skal fondsmyndigheden spørges?


Fondsmyndigheden skal altid godkende ændringer i fondens vedtægter. Den særskilte pligt for bestyrelsen til at indhente fondsmyndigheden samtykke til ekstraordinære dispositioner gælder kun, hvis dispositionen kan foretages inden for rammerne af vedtægterne. Hvis dispositionen ikke kan rummes inden for vedtægterne, skal bestyrelsen i stedet gå frem efter reglerne om vedtægtsændringer, hvis det skal undersøges, om dispositionen alligevel kan foretages.


Der er to overordnede tilfældegrupper, hvor fondsmyndigheden skal give samtykke:


Det første tilfælde er, hvor en disposition blot medfører en risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes. Hvis vedtægten eksempelvis bestemmer, at fonden skal have kontrollen over et datterselskab, kan en disposition om udvanding af aktiebesiddelsen i datterselskabet efter omstændighederne medføre risiko for, at fonden mister kontrollen. I sådanne tilfælde skal fondsmyndigheden spørges inden, beslutningen træffes af bestyrelsen. Hvis dispositionen med sikkerhed medfører, at fonden mister kontrollen over datterselskabet, er beslutningen i strid med vedtægterne, og beslutningen vil derfor kræve vedtægtsændring.

Det andet tilfælde, hvor bestyrelsen skal indhente fondsmyndighedens samtykke er, hvor bestyrelsens dispositioner medfører, at der er en reel økonomisk risiko for, at fonden ikke fortsat kan eksistere. Det gælder eksempelvis, hvis bestyrelsen træffer beslutning om drastiske ændringer i fondens aktiviteter, økonomiske risiko, størrelse eller lignende.


Fondsmyndighedens beslutning


Når fondsmyndigheden skal beslutte, om der skal samtykke eller ej, vil fondsmyndigheden typisk lægge vægt på, om det er realistisk, at fonden kan komme tilbage til fondens status fra før den ekstraordinære disposition. Hvis dispositionen bringer fonden på kant med vedtægterne eller i væsentlig økonomisk risici, kan det således være afgørende for fondsmyndighedens samtykke, hvis bestyrelsen kan påvise, at det kan forventes, at de økonomiske risici og risici for overtrædelse af vedtægterne ophører efter et tidsrum.

Hvis der er tale om væsentlige økonomiske dispositioner, vil fondsmyndigheden som regel også anmode om en redegørelse fra bestyrelsen om fondens økonomiske stilling, og en udtalelse fra fondens revisor om fondens økonomiske muligheder.*

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er meningen, at fondsmyndigheden skal ind og skønne over, hvorvidt det er forretningsmæssigt hensigtsmæssigt at foretage de ekstraordinære dispositioner. Det er bestyrelsens ansvar alene at foretage forretningsmæssige beslutninger og skøn på vegne af fonden. Når det er sagt, kan det dog også give god mening at spørge fondsmyndigheden i tvivlstilfælde. Hvis et sats slår fejl, og der er risiko for, at bestyrelsen ifalder ansvar, kan det være en fordel, hvis bestyrelsen kan henvise til, at fondsmyndigheden gav samtykke til dispositionen.


Andre tilfælde


Udover ved ekstraordinære dispositioner er der en række tilfælde, hvor fondsmyndigheden altid skal give samtykke. Det gælder eksempelvis ved vedtægtsændringer, opløsning og sammenlægninger af fonde.

Fondsmyndigheden skal også give tilladelse, hvis der skal ske anden anbringelse af fondens midler end efter reglerne i anbringelsesbekendtgørelsen, eller hvis bestyrelsen ønsker at disponere over fondens bundne kapital, eksempelvis ved uddeling til større projekter. Hvis fondens bestyrelse skal bestå af færre end 3 medlemmer, eller hvis en ikke-fysisk person – eksempelvis en forening – skal være bestyrelsesmedlem, skal fondsmyndigheden også meddele samtykke.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
15/02/2021
Selskabsret
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
10/02/2021
Selskabsret
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
09/02/2021
Selskabsret
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
05/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted