Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Folketinget er nået til enighed om rammerne for den nye ferielov?

NJORD Law Firm
17/11/2017
Folketinget er nået til enighed om rammerne for den nye ferielov?

Helt tilbage i september 2014 fastslog EU-Kommissionen, at de danske ferieregler ikke er i overensstemmelse med international lovgivning. Regeringen nedsatte derfor et udvalg (Ferieudvalget), der skulle fremkomme med en betænkning til en ny dansk ferielov, der er mere tidssvarende og i overensstemmelse med EU-retten. 

På baggrund af Ferieudvalgets betænkning til en ny ferielov, der blev fremsat den 22. august 2017, er et flertal i Folketinget nu nået til enighed om rammerne for forslaget til den nye ferielov. Der er hermed skabt større klarhed over, hvad de nye ferieregler kommer til at indeholde, og du får her et overblik over de væsentligste ændringer i forhold til den nugældende ferielov.


Samtidighedsferie


Med den nye ferielov indføres der en ny ferieordning, der gør op med forskudt ferie, som vi kender fra den nuværende ferielov. Med de nugældende regler optjenes ferien fra januar til december (optjeningsåret/kalenderåret), men lønmodtagere kan tidligst afholde den optjente ferie fra den 1. maj året efter og frem til den 30. april (ferieåret). For nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet kan der derfor gå op til 16 måneder, før de har mulighed for at afholde ferie med løn.


Med den nye ferielov indføres der samtidighedsferie.


Dette medfører, at lønmodtagere fremover kan afvikle deres ferie, i takt med at den optjenes. Hvis en lønmodtager påbegynder nyt job pr. 1. august, vil vedkommende optjene 2,08 feriedage pr. måned, hvilket betyder, at der eksempelvis kan afholdes betalt juleferie samme år. Ændringen har væsentlig betydning for tilbagevendte og nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet, da de efter vedtagelsen af de nye regler vil have ret til at holde betalt ferie allerede fra det første år af deres ansættelse.

Med lovændringen indføres der desuden en ny periode for optjening og afholdelse af ferie.

Ferien vil fremover blive optjent i perioden fra den 1. september til den 31. august året efter (ferieåret). Den optjente ferie kan afholdes løbende, i takt med at den bliver optjent, og i de efterfølgende 4 måneder, således at ferieafholdelsesperioden løber fra den 1. september til den 31. december året efter (ferieafholdelsesperioden). Dette betyder, at perioden for ferieafholdelse bliver udvidet fra 12 til 16 måneder. Udvidelsen af ferieafholdelsesperioden er sket med henblik på at sikre en større fleksibilitet på arbejdsmarkedet ved ferieafholdelse.

Den nye ferielov ændrer ikke på antallet af betalte feriedage. Lønmodtagere vil derfor fortsat optjene ret til fem ugers betalt ferie om året.


Overgangsordning


I forbindelse med lovændringen vedtages en overgangsordning til samtidighedsferie, således at overgangen til det nye feriesystem sker så smidigt som muligt. Overgangsordningen medfører, at ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ikke udbetales ved den nye lovs ikrafttræden, men først når lønmodtageren går på pension eller forlader arbejdsmarkedet.

Vedtagelse og ikrafttrædelse
Det næste skridt i vedtagelsen af den nye ferielov er, at der på baggrund af Ferielovsudvalgets betænkning fremsættes lovforslag og forslag til følgelovgivning, eksempelvis retten til ferieydelse i barselsloven m.v.


Vedtages lovforslaget, vil loven træde i kraft den 1. september 2020.


Som arbejdsgiver er det vigtigt at være opmærksom på, at vedtagelsen af den nye ferielov indebærer, at der skal foretages en række ændringer i blandt andet ansættelseskontrakter og personalepolitikker, således at ferieaftalerne er i overensstemmelse med de nye ferieregler.

NJORD afholder et kursus om den nye ferielov allerede i september 2018, således at I som arbejdsgivere kan være i god tid med implementeringen og forberedt på overgangsordningen m.v. Du kan læse mere om kurset her.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted