Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.

Hans Fogtdal Advokatfirma
17/02/2021
Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
I en afgørelse af 12. februar 2021 i Retten i Århus bliver selskabet IDdesign A/S (nu Ilva A/S) idømt en bøde for overtrædelse af GDPR for at have opbevaret ca. 350.000 personoplysninger længere, end det var nødvendigt i et ældre og til dels udfaset kundedatasystem. Oprindeligt indstillede Datatilsynet til anklagemyndigheden, at sagen skulle afgøres med en bøde på 1,5 mio. kr., hvilket anklagemyndigheden siden tilsluttede sig.

Retten fandt det alene bevist, at overtrædelsen var begået uagtsomt, og at det var sket ved en forglemmelse.

Retten kritiserede anklagemyndigheden og Datatilsynet for ikke i formildende retning at have taget behørigt hensyn til de formildende omstændigheder, der følger direkte af GDPR.


Som formildende omstændigheder indgik, at der var tale om en førstegangsovertrædelse, at de omhandlede oplysninger var af en almindelig og ikke personfølsom karakter, at de befandt sig i et ældre og til dels udfaset system, der kun blev tilgået lejlighedsvist, at ingen registrerede havde lidt nogen skade, og at overtrædelsen alene var af formel karakter.


Desuden indgik det med betydelig vægt i vurderingen, at selskabet havde udført en række compliance-foranstaltninger for at sikre, at virksomhedens i alt 57 datasystemer både IT-teknisk og juridisk havde været i overensstemmelse med GDPR’s ikke ukomplicerede regelsæt.


I dag er det ikke muligt for Datatilsynet at afgøre sager om overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen med administrative bødeforelæg. Dette vil først være muligt, når sanktionsniveauet for overtrædelse af de enkelte artikler i forordningen er tilstrækkelig afklaret i retspraksis.


Det vil derfor - indtil sanktionsniveaet er fastlagt - være anklagemyndigheden, der efter indstilling fra Datatilsynet, indbringer sager for retten, der herefter - muligvis efter behandling i flere instanser - træffer den endelige afgørelse om bødens størrelse.


Dommen, er er den første sag afgjort ved domstolene, vil utvivlsomt blive anket, og det bliver derfor interessant at se landsrettens afgørelse.


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Hellerup
Strandvejen 100
2900 Hellerup
53 53 83 72
hf@hflaw.dk
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted