Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Første boligretsdom efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 3 afgjort til udlejers fordel

Bech Bruun
04/10/2021
Første boligretsdom efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 3 afgjort til udlejers fordel
Bech Bruun logo
Boligretten fandt, at huslejenævnet alene skal tage stilling til, hvorvidt lejemålets stand objektivt gør det muligt at øge det lejedes værdi væsentligt, men at huslejenævnet ikke skal forhåndsgodkende udlejers projekt.

To dage før årsdagen for boligindgrebet, der trådte i kraft den 1. juni 2020, afsagde Boligretten på Frederiksberg den 29. juni 2021 den første dom i en sag vedrørende Boligreguleringslovens § 5, stk. 3, som stiller krav om, at huslejenævnet besigtiger et lejemål, førend lejemålet kan gennemgribende forbedres og lejes ud efter reglerne i Boligreguleringslovens § 5, stk. 2.


Resultatet blev, at udlejer vandt.


I sagen havde udlejer anmodet huslejenævnet om at besigtige det omtvistede lejemål og på den baggrund træffe afgørelse om, hvorvidt lejemålet kunne gennemgribende forbedres efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Afgørende for denne vurdering er, om lejemålet på tidspunktet for besigtigelsen har en stand, der muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.


Huslejenævnets afgørelse

Dette afslog huslejenævnet med dissens efter at have besigtiget lejemålet, idet huslejenævnets flertal vurderede, at lejemålet allerede fremstod med nyere moderniseringer, og at lejemålets stand derfor ikke muliggjorde en væsentlig forøgelse af det lejdes værdi.


Ankenævnet for Huslejenævnenes afgørelse

Udlejer indbragte sagen for Ankenævnet for Huslejenævnene i København, der med dissens stadfæstede huslejenævnet afgørelse. Ankenævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at de seneste moderniseringer var fra 2001, ligesom både lejlighedens køkken og badeværelse fremstod i pæn og nydelig stand. Det forhold, at udlejer havde planlagt ændring af ruminddelingen, en udvidelse af badeværelset og flytning af indgangen til køkkenet, ændrede ikke på ankenævnets vurdering.


Boligrettens afgørelse

Udlejer indbragte herefter sagen for Boligretten på Frederiksberg, der blev beklædt med fem dommere – tre juridiske dommere og to lægdommere – som efter besigtigelse af lejemålet enstemmigt kom frem til det modsatte resultat af husleje- og ankenævnet: nemlig, at lejemålets stand muliggjorde, at lejemålet kunne gennemgribende forbedres og lejes ud efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, såfremt betingelserne hertil blev opfyldt.


Boligretten lagde i sin afgørelse vægt på, at der med indførslen af Boligreguleringslovens § 5, stk. 3, ikke er tiltænkt en ændring i kravene til, hvornår et lejemål kan anses for gennemgribende forbedret i henhold til Boligreguleringslovens § 5, stk. 2.  Boligretten henviser i sine præmisser til en højesteretsafgørelse fra 2016 (U 2016.2446 H), hvor Højesteret fastslog, at der ikke stilles strenge krav for at anse betingelsen i Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, om, at lejemålet skal være ”gennemgribende forbedret” for opfyldt, hvis udgifterne til de arbejder, der anerkendes som forbedringer af lejemålet, overstiger det mindstebeløb, der er fastsat i bestemmelsen.


Boligretten anførte endvidere i sine præmisser, at det ikke er til hinder for anvendelsen af Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, at der allerede er gennemført forbedringer af lejemålet, når lejemålets stand blot muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.


Udlejer kunne herefter igangsætte forbedringsarbejderne i lejemålet og udleje dette efter reglerne i Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, såfremt betingelserne herfor opfyldes.  


Kommentar

Bech-Bruun kan tilslutte sig Boligretten på Frederiksbergs afgørelse.


Dommen illustrerer, at huslejenævnet alene skal tage stilling til, hvorvidt lejemålets stand objektivt gør det muligt at øge det lejedes værdi væsentligt, hvilket ikke er at forveksle med en forhåndsgodkendelse af et påtænkt moderniseringsprojekt.


Lovændringen fra 2020 er ikke tiltænkt nogen realitetsændring af vilkårene for, hvornår et lejemål er ”gennemgribende forbedret” og dermed kan udlejes efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, men er alene tiltænkt som et værn mod ”skyggeforbedringer” uden realitet, hvor kortsigtede investorer anvender lejeboliger som investeringsobjekter for at opnå hurtige gevinster.


Boligrettens afgørelse er også i overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget, hvoraf det blandt andet fremgår, at besigtigelsen har til formål at konstatere, hvorvidt lejligheden har en stand, som gør det muligt at gennemføre forbedringer, som i henhold til kravene Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, dels tilfører lejemålet forbedringer svarende til beløbskravet, og dels an forøge det lejedes værdi væsentligt. Besigtigelsen medfører således i sig selv ikke øgede krav til, hvordan moderniseringen skal udføres.


Dommen betyder, at det formentlig ikke bliver så svært at forbedre et lejemål gennemgribende, som mange aktører i markedet havde frygtet.


Det koster cirka 4.000 kroner at få huslejenævnet til at besigtige et lejemål i henhold til Boligreguleringslovens § 5, stk. 3. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
11/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Lejers fraflytning i utide – hvornår har udlejer mulighed for ophævelse?
Lejers fraflytning i utide – hvornår har udlejer mulighed for ophævelse?
12/01/2024
Lejeret
Sag blev hjemvist, da huslejenævnets afgørelse var baseret på ukorrekte oplysninger
Sag blev hjemvist, da huslejenævnets afgørelse var baseret på ukorrekte oplysninger
09/01/2024
Lejeret
Hvornår er rygning i et lejemål misligholdelse – og hvad kan udlejer gøre?
Hvornår er rygning i et lejemål misligholdelse – og hvad kan udlejer gøre?
02/04/2024
Lejeret
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted