Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Flyselskabs sygefraværspolitik lå inden for ledelsesretten

IUNO
29/04/2019
172
Flyselskabs sygefraværspolitik lå inden for ledelsesretten
IUNO logo


Et flyselskab indførte en ny sygefraværspolitik, da virksomheden var begyndt at opleve et højt sygefravær blandt personalet. Virksomheden indførte blandt andet krav om daglige sygemeldinger til to forskellige telefonnumre i selskabet. Sagen blev indbragt for Arbejdsretten der fandt, at den nye politik lå inden for ledelsesretten.Sagen drejede sig om et flyselskab, der begyndte at opleve et øget sygefravær blandt flypersonalet efter en nylig overtagelse af virksomheden. Flere medarbejdere meldte sig syge i korte perioder, og sygemeldingerne blev ofte indgivet kort før, at flypersonalet skulle møde. Flyselskabet indførte derfor en ny sygefraværspolitik. Ifølge politikken skulle der blandt andet ske daglige sygemeldinger til to forskellige telefonnumre i selskabet, og medarbejderne skulle senest meddele sygefravær 3 timer før planlagt mødetid. Der blev også stillet krav om tro- og loveerklæring senest på 2. sygedag og lægeerklæring senest på 5. sygedag. Derudover fulgte det også af politikken, at medarbejdere ville blive indkaldt til en sygefraværssamtale efter 4 dages fravær, samt at sygefravær på mere end 10 dage kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

Medarbejdernes fagforening påstod, at indførelsen af sygefraværspolitikken udgjorde et misbrug af arbejdsgiverens ledelsesret. Flyselskabet mente derimod, at politikken var driftsmæssigt begrundet. Sagen endte derfor for Arbejdsretten, der skulle afgøre spørgsmålet.


Sygefraværspolitikken saglig, driftsmæssig begrundet og proportional


Arbejdsretten bemærkede indledningsvist, at sygefraværspolitikken blev indført af flyselskabet i en periode, hvor der havde været et usædvanligt højt sygefravær blandt personalet med mange kortvarige sygemeldinger, der flere gange blev meldt kort før medarbejderens mødetid. Arbejdsretten lagde vægt på, at dette kunne skabe væsentlige driftsmæssige problemer for virksomheden.

I forhold til kravet om, at der skulle ske daglige sygemeldinger, henviste Arbejdsretten til, at det som udgangspunkt kun kan kræves, at medarbejderne sygemeldte sig første sygedag. Og at det må anses for almindeligt og naturligt, at medarbejderne meddeler arbejdsgiveren, hvornår vedkommende forventer at kunne møde igen. Arbejdsretten fandt dog også, at sygefraværspolitikken i praksis ofte blev håndhævet på denne måde, da kravet om daglige sygemeldinger blev fraveget, hvis det stod klart, at en medarbejder ville være sygemeldt i længere tid. På grund af flyvirksomhedens særlige driftsmæssige forpligtelser og administration af standby-ordning var der endvidere et særligt behov for klarhed om hver dags sygefravær.

Kravet om at sygemeldinger skulle ske til to forskellige telefonnumre i flyselskabet, var af flyselskabet begrundet med, at to enheder - både medarbejderens manager og operationscentret - havde behov for at kende til dagligt sygefravær. Retten fandt, at også dette krav ofte blev fraveget i tilfælde af længerevarende sygdom, så der i sådanne tilfælde alene skete sygemelding til manageren, som sørgede for at holde operationscentret orienteret.

I forhold til kravet om at sygemelding senest skulle ske 3 timer før planlagt mødetid, fandt Arbejdsretten, at dette krav var begrundet i flyselskabets planlægningsmæssige behov. Flyselskabet skulle blandt andet have tid til at indkalde personale på standby i tilfælde af sygdom. Retten fandt desuden, at kravet i praksis kun blev opfattet som vejledende, og at medarbejderne ikke blev tvunget til at møde syge på arbejde, hvis de sygemeldte sig senere end 3 timer før planlagt mødetid.

Arbejdsretten tog også stilling til reglerne i sygefraværspolitikken om, at medarbejderne efter få sygefraværsdage ville blive indkaldt til sygefraværssamtaler, der kunne medføre ansættelsesretlige konsekvenser. Retten fandt, at også denne del af politikken blev brugt som en vejledende retningslinje. Reglerne blev derfor fraveget, hvis ledelsen konkret vurderede, at der ikke var behov for sygefraværssamtale eller ansættelsesretlige konsekvenser.

Derudover mente Arbejdsretten ikke, at kravet om tro- og loveerklæring og lægeerklæring var urimelige overfor medarbejderne.

På baggrund af Arbejdsrettens gennemgang af sygefraværspolitikkens enkelte krav, fandt Arbejdsretten, at flyselskabet havde handlet inden for sin ledelsesret. Flyselskabet blev frifundet.


IUNO mener


Dommen viser, at virksomheder kan indføre særlige krav i en sygefraværspolitik, men der er grænser for ledelsesretten i forhold til, hvad virksomheden med rimelighed kan kræve af medarbejderne. Det afgørende vil være, om kravene i sygefraværspolitikken kan begrundes driftsmæssige og er proportionale i forhold til behovet. Om en politik overskrider ledelsesrettens grænser, vil derfor altid afhænge af den konkrete politik og virksomhedens konkrete forhold.

IUNO anbefaler, at virksomheder der overvejer at ændre eller indføre en sygefraværspolitik, får vurderet grundigt, om politikken ligger inden for ledelsesrettens grænser. Virksomheder der ikke tidligere har haft en politik eller som ændrer væsentligt ved den eksisterende politik skal også være opmærksom på, i hvilket omfang den nye politik skal varsles overfor medarbejderne.

[Arbejdsrettens dom af 11. april 2019 i sag AR2018.0122]
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriepenge
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
03/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
02/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted