Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Finans­tilsynet: Ny praksis for beregning af beløbs­grænse for indberetning iht. MAR

Kromann Reumert
18/06/2018
Finans­tilsynet: Ny praksis for beregning af beløbs­grænse for indberetning iht. MAR
Kromann Reumert logo
Ledende medarbejdere og deres nærtstående skal indberette transaktioner til det børsnoterede selskab og Finanstilsynet, når transaktionerne i et kalenderår sammenlagt udgør 20.000 euro eller derover. Denne praksis ændrer Finanstilsynet pr. den 1. juli 2018. Her kan du læse om, hvornår man fremover er indberetningspligtig.

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes pligt til at foretage indberetning
Medlemmer af bestyrelsen, direktionen og andre ledende medarbejdere i børsnoterede selskaber har iht. markedsmisbrugsforordningens artikel 19 pligt til at foretage indberetning til Finanstilsynet og det børsnoterede selskab, når de handler med selskabets aktier, obligationer og relaterede finansielle instrumenter. Denne pligt gælder også for den ledende medarbejders nærtstående, herunder ægtefælle og nærtstående juridiske personer. Indberetningen skal ske straks og senest tre arbejdsdage efter transaktionen.

Man har dog først pligt til at foretage indberetning, når man i et kalenderår har gennemført transaktioner af en samlet værdi på 20.000 euro eller derover.

Finanstilsynets praksis har været, at denne beløbsgrænse beregnes samlet for den ledende medarbejder og dennes nærtstående, således at indberetningspligten indtræder, når den ledende medarbejders og dennes nærtståendes transaktioner i et kalenderår sammenlagt udgør 20.000 euro.

Den 20. december 2016 offentliggjorde den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) et nyt Q&A (7.3) om markedsmisbrugsforordningen. I denne svarede ESMA, at grænsen på 20.000 euro skal beregnes separat for den ledende medarbejder og dennes nærtstående. Dengang offentliggjorde Finanstilsynet i et nyhedsbrev, at Tilsynet fastholdt sin praksis indtil videre.

Finanstilsynet ændrer praksis 
Nu har Finanstilsynet, i et nyhedsbrev af 29. maj 2018, oplyst, at Tilsynet pr. 1. juli 2018 ændrer praksis, så den svarer til ESMAs Q&A.

Læs Finanstilsynets nyhedsbrev: Ny praksis for beregning af tærsklen for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner. 

Fra den 1. juli 2018 skal man derfor ikke længere sammenlægge den ledende medarbejders og dennes nærtståendes transaktioner, men opdele disse, når man skal beregne, om beløbsgrænsen er nået. Det vil for eksempel betyde, at hvis en ledende medarbejder i løbet af et kalenderår gennemfører transaktioner for 15.000 euro, og dennes nærtstående gennemfører transaktioner for 7.000 euro, vil ingen af parterne være indberetningspligtige. Hvis den ledende medarbejder gennemfører transaktioner for 25.000 euro i et kalenderår, og dennes nærtstående gennemfører transaktioner for 7.000 euro, vil det kun være den ledende medarbejder, der skal foretage indberetning til Finanstilsynet og det børsnoterede selskab.

Find skemaerne til indberetning på Finanstilsynets hjemmeside: Indberetning for ledende medarbejdere.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
15/02/2021
Selskabsret
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
10/02/2021
Selskabsret
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
09/02/2021
Selskabsret
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
05/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted