Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt ved konkurs

Horten
12/02/2018
Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt ved konkurs


Højesteret fastslår i ny dom, at et konkursbo kunne anse ikke-afholdte feriefridage som afholdt i opsigelsesperioden, uanset at det fremgik af overenskomsten, at arbejdsgiver ikke kunne placere feriefridage i opsigelsesperioden, hvis arbejdsgiveren opsagde ansættelsesforholdet.


Efter konkursloven har et konkursbo mulighed for at opsige et vedvarende aftaleforhold, bl.a. et ansættelsesforhold, så længe det sker med sædvanligt eller rimeligt varsel.

I praksis bruges bestemmelsen primært til at afkorte opsigelsesvarsler, der er længere end, hvad loven eller overenskomster kræver. Bestemmelsen anvendes også til at afslå krav på udbetaling af ydelser, der reelt har til formål at stille den ansatte på samme måde, som en forlængelse af opsigelsesvarslet ville gøre.


Opsparing eller alternativ til forlænget opsigelsesvarsel


Sagen omhandlede fire medarbejdere, der var ansat i en virksomhed, der gik konkurs. I forbindelse med konkursen opstod spørgsmålet om, hvordan de ikke-afholdte feriefridage, som medarbejderne havde krav på efter overenskomsten, skulle behandles.

I henhold til overenskomsten kunne arbejdsgiveren ikke placere feriefridage i opsigelsesperioden, hvis det var arbejdsgiveren, som havde opsagt ansættelsesforholdet.

Medarbejdernes faglige organisation var derfor af den opfattelse, at de ikke-afholdte feriefridage havde karakter af privilegerede lønkrav. De havde derfor krav på at få de ikke-afholdte feriefridage udbetalt som løn.

Konkursboet og Lønmodtagernes Garantifond mente derimod, at feriefridagene i en situation som den foreliggende måtte betragtes som en forlængelse af opsigelsesvarslet. Feriefridagene kunne derfor konkursreguleres, hvilket i praksis betød, at feriefridagene kunne betragtes som afholdt i opsigelsesperioden.


Højesteret: Ikke-afholdte feriefridage kunne anses som afholdt


Højesteret fastslog, at en aftale om konvertering af ikke-afholdte feriefridage til løn må sidestilles med et alternativ til et forlænget opsigelsesvarsel.

Det forhold, at feriefridagene var hjemlet i en overenskomst på det private arbejdsmarked kunne ikke føre til et andet resultat.

I forhold til vurderingen af, hvad der almindeligvis betragtes som et "sædvanligt" eller "rimeligt" varsel i forhold til afvikling af tilgodehavende frihed ved ansættelsesforholdets ophør, fastslog Højesteret, at vurderingen skal baseres på, hvad der efter lovgivningen sædvanligvis gælder for afvikling af tilgodehavende frihed ved ophør af ansættelsesforhold.

På den baggrund fandt Højesteret, med henvisning til ferielovens regler om afholdelse af restferie, at de ikke-afviklede feriefridage kunne betragtes som afholdt i opsigelsesperioden.


Reguleringen af ikke-afholdte feriefridage ved konkurs


Højesterets dom viser sammen med hidtidig praksis, at et overenskomstmæssigt vilkår om, at feriefridage ikke kan placeres i en opsigelsesperiode reelt har karakter af et forlænget opsigelsesvarsel, som derfor kan konkursreguleres.

Med Højesterets nyeste dom må det derfor antages at være slået fast, at i tilfælde af en virksomheds konkurs kan ikke-afholdte feriefridage placeres i opsigelsesperioden, på samme måde som efter ferielovens regler om restferie, det vil sige, hvis ferielovens krav til varslets længde og feriefridagene begge kan rummes inden for opsigelsesperioden.

Læs Højesterets dom her

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted