Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Få overblik: Ændringer af ægteskabsloven – Gaver mellem ægtefæller

Delacour
14/07/2017
Få overblik: Ændringer af ægteskabsloven – Gaver mellem ægtefæller

For tiden ses en række forslag til lovændringer der kan få betydning for ægtefæller og deres økonomiske forhold, læs videre og bliv klogere på, hvilke ændringer der kan have betydning for dig.


Folketinget har den 23. maj 2017 fremsat forslag til ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte samt andre forskellige tilknyttede love. Ændringerne er i høj grad en følge af den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, og i det følgende får du et kort overblik over, hvad ændringerne indebærer.

Noget, der gør sig gældende for samtlige love på det privatretlige område er, at udtrykket ”fælleseje” erstattes med udtrykket ”delingsformue”. Udtrykket er mere tidssvarende, og gør det mere klart for den enkelte borger, hvad der er tale om.

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 25, der omhandler retsvirkningen af omstødelse af ægteskaber, ophæves § 25, stk. 2, og der indsættes i stedet tre nye stykker, nemlig stk. 2 om, hvordan formuedelingen ved omstødelse af et ægteskab skal foregå, stk. 3 om hvilke aktiver og passiver, der indgår i formuedelingen og stk. 4, der handler om, hvordan en ægtefælles dødsfald - inden omstødelse er sket - skal håndteres.


Omstødelse ved ægtefællers konkurs


I konkursloven ændres § 64 om omstødelse af gaver betydeligt. Det følger på nuværende tidspunkt af KL § 64, stk. 2, at gaver, der er fuldbyrdet tidligere end 6 måneder før fristdagen, men senere end et år før fristdagen kan fordres omstødt, medmindre den begunstigede godtgør, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent. Denne bestemmelse ændres nu i skærpende retning, således at det tillige er et krav, at den begunstigede godtgør, at skyldneren ”utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.” Dette er især relevant for ægtefæller, der naturligt lever i et gavemiljø, idet disse er at betragte som nærstående, hvilket medfører at omstødelse efter stk. 2 kan ske hvis gaven er fuldbyrdet senere end 2 år før fristdagen.

Ændringen i bestemmelsen vil medføre, at det for den begunstigede ægtefælle bliver sværere at godtgøre, at gaven ikke er omstødelig, og bestemmelsen vil derfor resultere i et højere antal omstødelige gaver.

I konkursloven indsættes endvidere to helt nye stykker i § 64, nemlig stk. 4 og 5. KL § 64, stk. 4 medfører, at en gave til skyldnerens nærstående (fx ægtefælle) kan fordres omstødt, hvis den stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold, ”medmindre det godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.” Her er der altså slet ikke nogen tidsbegrænsning på omstødelsesadgangen, og den er særegen derved, at når konkursboet først har bevist, at gaven stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold, så er det op til den begunstigede og skyldneren at bevise, at skyldneren ikke var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Også denne bestemmelse vil medføre et højere antal omstødelige gaver, nemlig for de gaver, der er fuldbyrdet senere end 2 år før fristdagen.

KL § 64, stk. 5 fastslår, at stk. 1-4 også gælder for de løbende ydelser, som skyldneren har betalt til eller for sin ægtefælle eller samlever, hvis beløbet er større end hvad der efter disses økonomiske forhold og familiens behov var rimelige bidrag til familiens forsørgelse.

Udover ovenstående indtræder også en række andre ændringer. Disse vil dog ikke blive omtalt nærmere her. Har du spørgsmål til ovenstående eller familieretlige spørgsmål i øvrigt er du velkommen til at kontakte advokat Stefan W. von Fintel, der har mange års erfaring på dette område.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Høring om ændring af kontantreglen: 1.000-kronesedlen kan afvises
Høring om ændring af kontantreglen: 1.000-kronesedlen kan afvises
21/03/2024
Øvrige
Online shopping - kan virksomheden sætte ind overfor misbrug af forbrugernes returrettigheder?
Online shopping - kan virksomheden sætte ind overfor misbrug af forbrugernes returrettigheder?
27/03/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
10/04/2024
Øvrige, Compliance
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
09/04/2024
EU-ret, Øvrige, Medieret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted