Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Europa-Kommissionens forslag til Anti Tax Avoidance Package

Bech Bruun
18/02/2016
154
Europa-Kommissionens forslag til Anti Tax Avoidance Package
Bech Bruun logo
Europa-Kommissionen har den 28. januar præsenteret dets nye forslag til en Anti Tax Avoidance Package, der skal bekæmpe visse former for skattetænkning.

Europa-Kommissionen præsenterede den 28. januar 2016 sin nye pakke til bekæmpelse af skatteundgåelse. Pakken bygger på tre grundlæggende principper, herunder effektiv beskatning i EU, større skattemæssig gennemsigtighed og lige konkurrencevilkår mellem EU-medlemsstaterne.

Sikring af effektiv beskatning i EU
Kommissionen har udarbejdet et nyt direktiv til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmøde. Direktivet er et minimumsharmoniseringsdirektiv og skal imødegå fem udbredte opsætninger, hvis formål er at flytte beskatning til lavere beskattet jurisdiktioner eller helt undgå den. Direktivet foreslår at medlemslandende introducerer følgende tiltag:

  • Regler for beskatning af indkomst i et kontrolleret udenlandsk selskab (CFC-regler).

  • En switchover rule, som indebærer, at indkomst fra aktiver i et tredjeland, der føres ind i EU enten som overskud, provenu eller indkomst fra et fast driftssted, beskattes i modtagerlandet på samme niveau som indkomst med indenlandsk oprindelse.

  • Exit-beskatning, hvorved undgås at selskaber flytter aktiver med en urealiseret fortjeneste, til lavbeskatningslande.

  • En begrænsning i fradragsretten således, at selskaber kun kan fradrage nettorenteudgifter op til det største beløb af henholdsvis 30 procent af selskabets bruttodriftsoverskud (EBITDA) eller et beløb på EUR 1,000,000.

  • Regler om hybride mismatch, der pålægger medlemsstaterne en gensidig anerkendelse af selskabers juridiske karakter.

  • En generel regel mod skattetænkning og – unddragelse (Generel Anti-Abuse Rule).


Samlet er formålet med direktivet at sikre beskatning af selskabers indkomst, der hvor den ”erhverves”. Direktivet skal fungere som et værn mod udnyttelse af uoverensstemmende regler både EU-lande imellem og i forhold til tredjelande og skal sikre medlemslandenes skattegrundlag.

Større skattemæssig gennemsigtighed
Kommissionen har derudover forpligtet sig til at undersøge muligheden for, at selskabernes land for land-rapportering gøres offentlig. Der lader til at være betragtelig national modstand mod forslaget, og det er derfor tvivlsomt, om Kommissionen vil komme igennem med dets ønske om offentlighed.

Bech-Bruun følger udviklingen løbende.

Sikring af lige konkurrencevilkår 
Kommissionen foreslår, at der oprettes en liste over tredjelande, hvor der vurderes at være risiko for, at selskaber bruger netop dette lands skatteregler til aggressiv skattetænkning, samt en øget indsats overfor ikke-EU lande,

Bech-Bruuns kommentarer
Europa Kommissionens forslag indeholder ikke egentlig ”systemfremmende” tiltag i forhold til den nuværende danske skattemæssige situation.

De to direktiver forventes ikke at medføre nogen markant ændring i forhold til danske selskabers skattemæssige situation, men kan have mere afgørende betydning for visse udenlandske selskaber, hvis skattemæssige forhold vil komme nærmere de danske selskabers.

Kommissionens forslag om en mere ensartet tilgang til skattemæssige spørgsmål i EU og introduktion af en højere grad af fælles regler, må anses som et positivt tiltag, der forhåbentlig vil resultere i færre tilfælde, hvor to myndigheder klassificerer skatteretlige spørgsmål forskelligt. Dertil vil det EU-retlige element kunne medvirke til mere klare regler.

Vi mangler dog forsat at se en ændring af EU-voldgiftskonventionen, der indebærer at virksomhederne i højere grad, end tilfældet er i dag, sikres en ukompliceret og reel mulighed for forelæggelse i de tilfælde, hvor landene under en MAP-procedure ikke kan eller vil nå til enighed f.eks. i forbindelse med transfer pricing forhøjelser.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
16/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?
Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?
28/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Fradrag for gaver til velgørende formål
Fradrag for gaver til velgørende formål
25/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Styrket kontrolindsats over for selskabers ulovlige udbytteudlodninger
Styrket kontrolindsats over for selskabers ulovlige udbytteudlodninger
14/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Dobbeltbeskatning under Covid-19
Dobbeltbeskatning under Covid-19
11/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår
Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår
07/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted