Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Europa-Kommissionens forslag til Anti Tax Avoidance Package

Bech Bruun
18/02/2016
Europa-Kommissionens forslag til Anti Tax Avoidance Package
Europa-Kommissionen har den 28. januar præsenteret dets nye forslag til en Anti Tax Avoidance Package, der skal bekæmpe visse former for skattetænkning.

Europa-Kommissionen præsenterede den 28. januar 2016 sin nye pakke til bekæmpelse af skatteundgåelse. Pakken bygger på tre grundlæggende principper, herunder effektiv beskatning i EU, større skattemæssig gennemsigtighed og lige konkurrencevilkår mellem EU-medlemsstaterne.

Sikring af effektiv beskatning i EU
Kommissionen har udarbejdet et nyt direktiv til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmøde. Direktivet er et minimumsharmoniseringsdirektiv og skal imødegå fem udbredte opsætninger, hvis formål er at flytte beskatning til lavere beskattet jurisdiktioner eller helt undgå den. Direktivet foreslår at medlemslandende introducerer følgende tiltag:

  • Regler for beskatning af indkomst i et kontrolleret udenlandsk selskab (CFC-regler).

  • En switchover rule, som indebærer, at indkomst fra aktiver i et tredjeland, der føres ind i EU enten som overskud, provenu eller indkomst fra et fast driftssted, beskattes i modtagerlandet på samme niveau som indkomst med indenlandsk oprindelse.

  • Exit-beskatning, hvorved undgås at selskaber flytter aktiver med en urealiseret fortjeneste, til lavbeskatningslande.

  • En begrænsning i fradragsretten således, at selskaber kun kan fradrage nettorenteudgifter op til det største beløb af henholdsvis 30 procent af selskabets bruttodriftsoverskud (EBITDA) eller et beløb på EUR 1,000,000.

  • Regler om hybride mismatch, der pålægger medlemsstaterne en gensidig anerkendelse af selskabers juridiske karakter.

  • En generel regel mod skattetænkning og – unddragelse (Generel Anti-Abuse Rule).


Samlet er formålet med direktivet at sikre beskatning af selskabers indkomst, der hvor den ”erhverves”. Direktivet skal fungere som et værn mod udnyttelse af uoverensstemmende regler både EU-lande imellem og i forhold til tredjelande og skal sikre medlemslandenes skattegrundlag.

Større skattemæssig gennemsigtighed
Kommissionen har derudover forpligtet sig til at undersøge muligheden for, at selskabernes land for land-rapportering gøres offentlig. Der lader til at være betragtelig national modstand mod forslaget, og det er derfor tvivlsomt, om Kommissionen vil komme igennem med dets ønske om offentlighed.

Bech-Bruun følger udviklingen løbende.

Sikring af lige konkurrencevilkår 
Kommissionen foreslår, at der oprettes en liste over tredjelande, hvor der vurderes at være risiko for, at selskaber bruger netop dette lands skatteregler til aggressiv skattetænkning, samt en øget indsats overfor ikke-EU lande,

Bech-Bruuns kommentarer
Europa Kommissionens forslag indeholder ikke egentlig ”systemfremmende” tiltag i forhold til den nuværende danske skattemæssige situation.

De to direktiver forventes ikke at medføre nogen markant ændring i forhold til danske selskabers skattemæssige situation, men kan have mere afgørende betydning for visse udenlandske selskaber, hvis skattemæssige forhold vil komme nærmere de danske selskabers.

Kommissionens forslag om en mere ensartet tilgang til skattemæssige spørgsmål i EU og introduktion af en højere grad af fælles regler, må anses som et positivt tiltag, der forhåbentlig vil resultere i færre tilfælde, hvor to myndigheder klassificerer skatteretlige spørgsmål forskelligt. Dertil vil det EU-retlige element kunne medvirke til mere klare regler.

Vi mangler dog forsat at se en ændring af EU-voldgiftskonventionen, der indebærer at virksomhederne i højere grad, end tilfældet er i dag, sikres en ukompliceret og reel mulighed for forelæggelse i de tilfælde, hvor landene under en MAP-procedure ikke kan eller vil nå til enighed f.eks. i forbindelse med transfer pricing forhøjelser.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Genoptagelse: særlige omstændigheder
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted