Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Kommissionen klar med retningslinjer om soloselvstændiges kollektive aftaler

Focus Advokater
31/01/2022
EU-Kommissionen klar med retningslinjer om soloselvstændiges kollektive aftaler
Focus Advokater logo
Selvstændige erhvervsdrivende, som ikke har nogen ansatte, skal have mulighed for at forhandle kollektivt, når de forhandler aftaler med andre virksomheder.

EU-kommissionen har sendt et udkast til retningslinjer i høring, som fastsætter principperne for vurderingen af kollektive aftaler om arbejdsvilkår mellem soloselvstændige og andre virksomheder i henhold til EU’s konkurrencelovgivning. Retningslinjerne har til formål at præcisere, hvornår konkurrencelovgivningen ikke er til hinder for, at sådanne kollektive aftaler indgås. Få her et indblik i retningslinjerne, og hvordan de er tiltænkt i praksis.


Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler

Artikel 101 i TEUF forbyder aftaler mellem virksomheder, der kan begrænse konkurrencen. Da selvstændige betragtes som virksomheder, risikerer de at overtræde dette forbud, når de kollektivt forhandler og indgår aftaler om bl.a. arbejdsvilkår med en modpart. Selvom det tidligere er fastslået af EU-Domstolen, at der følger visse konkurrencebegrænsninger af kollektive overenskomster, og at sådanne begrænsninger er nødvendige for at forbedre arbejdsvilkårene, har de seneste års udvikling på arbejdsmarkedet dog ifølge EU-Kommissionen nødvendiggjort en præcisering af hvilke kategorier af kollektive aftaler, der falder uden for anvendelsesområdet for artikel 101 i TEUF, og hvilke andre kategorier af kollektive aftaler, som EU-Kommissionen heller ikke vil gribe ind overfor.


Typer af aftaler omfattet af retningslinjerne

Udkastet til retningslinjer finder anvendelse på alle aftaler, der indgås kollektivt mellem visse selvstændige uden ansatte på den ene side og deres modpart(er) på den anden side, når aftalen i sin art og formål vedrører de selvstændige erhvervsdrivendes arbejdsvilkår.


Udkastet til retningslinjer vil f.eks. være relevante for selvstændige leveringsbude, der leverer deres ydelser til en leveringsplatform og indgår en kollektiv aftale om honorarer, som platformene skal betale til leveringsbudene, og minimumsforpligtelser med hensyn til budenes sundhed og sikkerhed.


De arbejdsvilkår, som kan aftales kollektivt, omfatter bl.a. løn, arbejdstid og arbejdsplaner, ferie, fravær, fysisk arbejdsplads, sundhed og sikkerhed, forsikring og social sikring. Derimod er aftaler, som f.eks. regulerer, i hvilke dele af en by de enkelte leveringsbude må levere, ikke lovlige, idet en sådan aftale ikke regulerer arbejdsvilkår, men derimod indeholder en konkurrencebegrænsende markedsdeling.


Indgås der en kollektiv overenskomst af selvstændige erhvervsdrivende, hvor enten indholdet af aftalen eller gruppen af selvstændige ikke er omfattet af retningslinjerne, er aftalen ikke automatisk i strid med TEUF, art. 101, men kræver en individuel vurdering.


Hvem er omfattet af retningslinjerne?

Soloselvstændige bruges overordnet om gruppen af selvstændige erhvervsdrivende, som ikke har nogen ansatte. Det kan f.eks. være selvstændige rengøringsassistenter eller musikere, som begge leverer en personlig arbejdskraft, mens udkastet til retningslinjer ikke finder anvendelse for selvstændige, hvis økonomiske aktivitet udelukkende består af videresalg af varer eller tjenesteydelser.


EU-kommissionen fastslår i retningslinjerne, at kollektive aftaler indgået af soloselvstændige, der kan sammenlignes med arbejdstagere, ikke er omfattet af TEUF, art. 101. Disse grupper af selvstændige kan således indgå kollektive aftaler med modparter om arbejdsvilkår, uden det vil være i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.


Hvis en selvstændig ikke selv bestemmer sin adfærd på markedet, men udelukkende arbejder efter en opdragsgivers anvisninger, og ikke selv bærer nogen risici ved opdragsgivers virksomhed, er vedkommende at ligestille med en arbejdstager. Ud fra disse betragtninger oplistes konkret følgende grupper af selvstændige, hvis situation ifølge EU-Kommissionen kan sammenlignes med arbejdstagere:


  • Økonomisk afhængige soloselvstændige
  • Soloselvstændige, der arbejder ”på lige fod” med arbejdstagere
  • Soloselvstændige, der arbejder via digitale arbejdsplatforme

Derudover fremgår det i udkastet til retningslinjer, at EU-Kommissionen heller ikke vil gribe ind over for aftaler indgået af øvrige soloselvstændige, hvis de har en svag forhandlingsposition, som sætter dem ude af stand til at påvirke deres arbejdsvilkår væsentligt.


Det drejer sig bl.a. om:


  • Kollektive aftaler indgået af soloselvstændige med modparter med en vis økonomisk styrke
  • Kollektive aftaler indgået mellem selvstændige erhvervsdrivende i henhold til national lovgivning eller EU-lovgivning.


Focus Advokater bemærker

Udkastet til retningslinjer vil være med til at skabe større retssikkerhed for soloselvstændige og kan bidrage til, at soloselvstændige, som alene kan have vanskeligt ved at få indflydelse på deres arbejdsvilkår, i højere grad kan styrke deres forhandlingsposition ved kollektivt at indgå aftaler og overenskomster med deres modparter.


Udkast til retningslinjer kan findes her. Der kan afgives høringssvar indtil den 24. februar 2022
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
14/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
16/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
20/11/2023
Konkurrenceret
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
17/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Lyreco opgiver fusion med Lomax
Lyreco opgiver fusion med Lomax
28/11/2023
Konkurrenceret
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
24/11/2023
Konkurrenceret, Life Science & Health Care
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted