Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte

Kromann Reumert
27/11/2020
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen har netop fastslået, at TV2 skal betale ulovlighedsrenter for den statsstøtte, TV2 modtog som rekapitaliseringsstøtte i kølvandet på en statsstøtteafgørelse fra Europa-Kommissionen i 2004. Statsstøtten var forenelig, men var ikke blevet anmeldt og godkendt som påkrævet, inden den blev ydet. Med besvarelsen slår EU-Domstolen fast, at støtte ydet til varetagelse af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, herunder public service, ikke udgør en undtagelse til reglen om betaling af ulovlighedsrenter.

EU-Domstolens dom af 24. november 2020 i sag C-445/19, TV2


Baggrund

I 2004 afgjorde Europa-Kommissionen, at TV2 havde modtaget ulovlig statsstøtte fra 1995 til 2002. Europa-Kommissionens afgørelse blev annulleret af Retten i 2008, men på det tidspunkt havde TV2 allerede modtaget rekapitaliseringsstøtte fra den danske stat i form af kapitaltilførsel og et statslån; begge for at TV2 kunne betale den tidligere statsstøtte tilbage.


I en ny afgørelse i 2011 kom Europa-Kommissionen frem til, at rekapitaliseringsstøtten udgjorde statsstøtte, men at denne støtte var forenelig med statsstøttereglerne, fordi den var nødvendig, proportionel og ydet i kontekst af, at TV2 bedriver virksomhed, som varetager opgaver af almen økonomisk interesse. Støtten var derfor forenelig med statsstøttereglerne, idet betingelserne i TEUF artikel 106(2) var opfyldte.


Afgørelsen fra 2011 blev indbragt for Retten i fire forskellige søgsmål af Europa-Kommissionen, TV2 og Viasat. Retten opretholdt dog i altovervejende grad Europa-Kommissionens afgørelse.


Herefter blev de fire søgsmål indbragt for EU-Domstolen, som afsagde domme i 2017 ad to omgange. Konsekvensen af disse domme blev, at Europa-Kommissionens afgørelse fra 2011 stod ved magt.


Som beskrevet i vores nyhed fra den 4. september 2020 udtalte Generaladvokat Kokott i sit forslag til afgørelse i sagen, at der ikke gælder nogen undtagelser til reglen om betaling af ulovlighedsrenter ved manglende anmeldelse og godkendelse af statsstøtte. Kokott argumenterede således for, at der heller ikke gælder en undtagelse til denne regel, selv om støtten er ydet til at udføre tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og efterfølgende erklæret forenelig efter TEUF artikel 106(2), og hvor støtten altså således var relateret til en public service-opgave.


Kokott lagde vægt på, at vurderingen af en statsstøtteforanstaltnings forenelighed med statsstøttereglerne og vurderingen af procedurefejl er to forskellige vurderinger. Udfaldet af forenelighedsvurderingen kan derfor ikke påvirke den formelle ulovlighedsvurdering.


Det skulle EU-Domstolen tage stilling til

Den 24. november 2020 besvarede EU-Domstolen de tre præjudicielle spørgsmål, som Østre Landsret forelagde den 29. maj 2019. Her blev generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse overordnet set fulgt.


Spørgsmålene handlede alle om, hvorvidt kravet om tilbagebetaling af ulovlighedsrenter også gælder i den situation, hvor støtten blev givet som led i public service-kompensation. Derudover handler det første spørgsmål også om, hvorvidt det forhold, at støtten senere blev vurderet forenelig, har betydning for, om der skal betales ulovlighedsrenter.


Hvad viser EU-Domstolens afgørelse?

I sin præjudicielle afgørelse fastslår EU-Domstolen, at TEUF artikel 108(3) skal fortolkes sådan, at de nationale domstole er forpligtede til at pålægge ulovlighedsrenter, når der tildeles statsstøtte, der ikke anmeldes og godkendes forinden. Dette gælder, uanset om statsstøtten senere vurderes at være forenelig. Selv om støtten i denne situation udgjorde public service-kompensation, der efterfølgende blev fundet forenelig efter TEUF artikel 106(2), skal der uanset pålægges ulovlighedsrenter, alene fordi støtten ikke var blevet anmeldt.


EU-Domstolen fastslår også, at forpligtelsen til at pålægge ulovlighedsrenter også gælder, selv om:


  • statsstøttemidlerne er overført til tilknyttede virksomheder i henhold til en offentligretlig forpligtelse
  • støtten er modtaget fra en offentligt kontrolleret virksomhed, hvis midler delvist hidrører fra salg af støttemodtagerens ydelser.

EU-Domstolens besvarelse bekræfter, at der fortsat ikke gælder nogen undtagelser til kravet om, at nationale domstole er forpligtede til at pålægge ulovlighedsrenter til statsstøttemodtageren, når statsstøtten ikke er anmeldt og godkendt som påkrævet. Dette afgøres altså ud fra en formel vurdering.

Det er derfor afgørende, at man som statsstøtteyder og statsstøttemodtager er opmærksom på EU-statsstøttereglerne og anmeldelseskravet.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
28/04/2021
Konkurrenceret
EU-Kommissionen vejleder nu ordregivere om håndteringen af konkurrence­fordrejning
EU-Kommissionen vejleder nu ordregivere om håndteringen af konkurrence­fordrejning
20/04/2021
Konkurrenceret
Hvornår kan tilbudsgivere udelukkes på grund af konkurrence­begrænsende aftaler?
Hvornår kan tilbudsgivere udelukkes på grund af konkurrence­begrænsende aftaler?
20/04/2021
Konkurrenceret, Udbud
Ulovlig priskoordinering mellem konkurrenter
Ulovlig priskoordinering mellem konkurrenter
16/04/2021
Konkurrenceret
Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig
Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig
08/04/2021
Konkurrenceret
Omfattende ændringer af konkurrenceloven er nu trådt i kraft
Omfattende ændringer af konkurrenceloven er nu trådt i kraft
05/03/2021
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted