Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Domstolen giver TV2/Danmark A/S medhold i principiel statsstøttesag

Kromann Reumert
19/05/2017
EU-Domstolen giver TV2/Danmark A/S medhold i principiel statsstøttesag
Kromann Reumert logo
TV2 har fået medhold i appelsagen om den danske stats rekapitalisering af TV2. Dommen tager principiel stilling til forholdet mellem Altmark-kriterierne og TEUF art. 106(2).

EU-Domstolens dom af den 8. marts 2017 i sag C-660/15 P
Af advokatfuldmægtig Søren Overgaard Eriksen & advokatfuldmægtig Sonny Gaarslev


Baggrund


Europa-Kommissionen kom i 2004 frem til, at TV2 gennem en række foranstaltninger havde modtaget 628,2 mio. kroner. i ulovlig statsstøtte i perioden 1995-2002. Som følge heraf skulle dette beløb tilbagebetales til den danske stat, hvilket inklusiv renter ville løbe op i mere end 1 mia. kroner. TV2 ville ikke være i stand til at tilbagebetale dette beløb uden risiko for konkurs. Selvom afgørelsen senere blev annulleret af Retten i 2008, hjalp den danske stat TV2 med finansieringen af tilbagebetalingskravet i 2004 gennem en kapitaltilførsel og et statslån.

Europa-Kommissionen nåede i 2011 i en ny afgørelse frem til, at denne rekapitaliseringsstøtte udgjorde statsstøtte efter TEUF art. 107(1), men at støtten var ydet til TV2 i sin egenskab af en virksomhed, til hvilken det var overdraget at varetage opgaver af almen økonomisk interesse. Støtten fandtes i øvrigt at være nødvendig og proportional, hvorfor Kommissionen fandt støtten forenelig med undtagelsesreglen i TEUF art. 106(2). Denne bestemmelse foreskriver en undtagelse fra statsstøttereglerne for virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, såfremt statsstøttereglerne ellers ville hindre udførelsen heraf. Dette fandtes altså at være tilfældet her.

TV2's konkurrent Viasat var imidlertid ikke enig i denne afgørelse, da det var Viasats opfattelse, at der forelå uforenelig statsstøtte. På baggrund heraf valgte Viasat at indbringe Europa-Kommissionens afgørelse fra 2011 for Retten. Retten gav imidlertid ikke Viasat medhold, hvorfor Viasat valgte at anke sagen til EU's øverste domstol, EU-Domstolen.

 

Altmark-kriterierne var ikke relevante for vurderingen efter TEUF art. 106(2)

Viasat gjorde for EU-Domstolen gældende, at der var sket en fejlagtig retsanvendelse, da TEUF art. 106(2) var anvendt, uden at de fire Altmark-kriterier var opfyldt – herunder særligt kriterie nr. 2 og 4. Herudover gjorde Viasat gældende, at der var begrundelsesmangler ved afgørelsen, idet det ikke tilstrækkeligt var begrundet, hvordan TEUF art. 106(2) kunne finde anvendelse, når to af Altmark-kriterierne ikke var opfyldte.

Altmark-kriterierne er udviklet af EU-Domstolen i sag C-280/00, Altmark, og opstiller betingelser for, hvornår en kompensation ydet til en privat virksomhed udgør statsstøtte, når den pågældende støttemodtagende virksomhed har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Kriterierne har været centrale for en række efterfølgende afgørelser og for Kommissionens senere regler og retningslinjer på området.

EU-Domstolen forkastede Viasats appel, idet EU-Domstolen – ligesom Retten og Generaladvokat Wahl – fandt, at Altmark-kriterierne alene angår vurderingen af, hvorvidt en given ordning udgør statsstøtte efter TEUF art. 107(1) eller ej (kriteriet om opnåelse af en selektiv fordel). Kriterierne skal således ikke anvendes ved en vurdering efter TEUF art. 106(2), idet der under denne undtagelsesbestemmelse skal foretages en selvstændig vurdering uafhængigt af kriterierne. Vurderingen efter TEUF art. 106(2) bliver netop kun relevant, når der foreligger statsstøtte efter TEUF art. 107(1), hvilket blandt andet i sager som denne afgøres efter Altmark-kriterierne.

På baggrund heraf afviste EU-Domstolen Viasats appelsag uden at tage særskilt stilling til Altmark-kriterierne, og Domstolen afviste af samme årsag ligeledes påstanden om begrundelsesmangel.

Læs EU-Domstolens dom

  

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Omfattende ændringer af konkurrenceloven er nu trådt i kraft
Omfattende ændringer af konkurrenceloven er nu trådt i kraft
I går
Konkurrenceret
Folketinget vedtager justeret lovforslag om omfattende ændringer af konkurrenceloven
Folketinget vedtager justeret lovforslag om omfattende ændringer af konkurrenceloven
19/02/2021
Konkurrenceret
Ændring af konkurrence­loven vedtaget: Civile bøder og valgfrihed om konkurrence­ankenævnet
Ændring af konkurrence­loven vedtaget: Civile bøder og valgfrihed om konkurrence­ankenævnet
17/02/2021
Konkurrenceret
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
25/01/2021
Konkurrenceret
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
21/01/2021
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted