Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen frifinder Danmark i sag vedrørende mulig overtrædelse af EU-rettens regler om cabotagekørsel

Bech Bruun
30/04/2018
EU-Domstolen frifinder Danmark i sag vedrørende mulig overtrædelse af EU-rettens regler om cabotagekørsel
Bech Bruun logo
I en nylig afsagt dom har EU-Domstolen slået fast, at Trafikstyrelsens cabotagevejledning ikke er i strid med EU-retten og EU-reglerne om cabotagekørsel.

Sagen angik, om Danmark havde brudt EU-reglerne om cabotagekørsel, nærmere bestemt artikel 2, nr. 6), og artikel 8 i forordning nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Forordningens regler fastlægger rammerne for udførelse af udenlandske chaufførers transporttjenester i medlemsstaterne. I henhold til EU-retten kan udenlandske chauffører have tre cabotagekørsler i en anden medlemsstat inden for syv dage. I Danmark er reglerne udformet således, at udenlandske chauffører kan have enten flere læssesteder eller flere lossesteder, men ikke begge dele i løbet af disse transporter.


Kommissionens anlæggelse af sag


Den 25. oktober 2016 anlagde Europa-Kommissionen sag mod Danmark for brud på forordningens regler. Kommissionen vurderede, at den danske definition af ”cabotagekørsel” i cabotagevejledningen var i strid med EU-reglerne, idet den danske definition af begrebet begrænser antallet af udenlandske chaufførers losse- og læssesteder.

Heroverfor gjorde Danmark gældende, at EU-retten alene fastslår, at der kan udføres op til tre cabotagekørsler med samme køretøj, men at den ikke præciserer antallet af læsse- og lossesteder.

Danmark gjorde endvidere gældende, at når EU-reglerne er uklare, så råder medlemsstaterne over en skønsmargin til at vedtage foranstaltninger på nationalt plan med henblik på at afhjælpe uklarhed, så længe at foranstaltningerne er forholdsmæssige og i overensstemmelse med de formål, der forfølges med den pågældende forordning.


EU-Domstolens afgørelse


Den 12. april 2018 afsagde EU-Domstolen dom i sagen mellem Europa-Kommissionen og Danmark (sag C-541/16).

EU-Domstolen fastslog blandt andet, at på trods af at forordninger har umiddelbar virkning i medlemsstaterne, kan visse forordningsbestemmelser, for at kunne blive gennemført, kræve, at der vedtages gennemførelsesforanstaltninger af medlemsstaterne.

EU-domstolen udtalte i den forbindelse, at definitionen af ”cabotagekørsel” i forordningen ikke præciserede antallet af læsse- eller lossesteder. Denne uklarhed indebar, at Danmark ifølge EU-Domstolen havde været berettiget til at indføre nationale gennemførelsesforanstaltninger i form af cabotagevejledningen.

EU-domstolen undersøgte herefter, om de danske gennemførelsesforanstaltninger (cabotagevejledningen) var i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

EU-Domstolen fandt, at de danske regler var egnet til at sikre gennemførelsen af forordningens grænse på maksimalt tre kørsler om ugen. Domstolen fandt endvidere, at reglerne ikke gik videre end nødvendigt for at opnå formålet med forordningen, da reglerne alene forbyder cabotagekørsler, der består af flere læssesteder og flere lossesteder.

På den baggrund konkluderede EU-Domstolen, at Danmark ikke havde brudt sine forpligtelser i henhold til artikel 2, nr. 6), og artikel 8 i forordning nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel ved at vedtage nationale gennemførelsesforanstaltninger til tydeliggørelse af begrebet cabotagekørsel i den nævnte forordnings forstand.


Bech-Bruuns kommentar


Dommen bekræfter, at selv når der er tale om en EU-forordning, der som udgangspunkt har direkte virkning i medlemsstaterne, kan der alligevel tildeles medlemsstaterne en vis skønsmargin med henblik på at indføre nationale gennemførelsesforanstaltninger, hvis disse sikrer, at eventuelle uklarheder i forordningen præciseres.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
3. års advokatfuldmægtig eller 1./2. års advokat inden for ansættelsesret
Skarpe jurister til internationalt kontor
Juridisk chefkonsulent med personaleledelse og faglig tyngde
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
06/10/2021
Søret, Transportret
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
06/09/2021
Transportret
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
03/09/2021
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021:  Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder  også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021: Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
24/08/2021
Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted