Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen fastslår: Opsigelse af samarbejdsaftale var ikke ”gun-jumping”

Bech Bruun
14/06/2018
EU-Domstolen fastslår: Opsigelse af samarbejdsaftale var ikke ”gun-jumping”
EU-Domstolen slår fast, at danske KPMG’s opsigelse af samarbejdet med det internationale KPMG-netværk, inden fusionen med Ernst & Young var godkendt, ikke udgjorde ”gun-jumping”.

Ernst & Young Europe LLP (EY) indgik den 18. november 2013 aftale med danske KPMG (KPMG DK) om at fusionere. Samme dag opsagde KPMG DK sin samarbejdsaftale med KPMG International med virkning fra den 30. september 2014.

Sammenlægningen af de to virksomheder var en anmeldelsespligtig fusion, som ikke måtte gennemføres, før den var godkendt af Konkurrencerådet, hvilket skete den 28. maj 2014. Konkurrencerådet vurderede dog, at KPMG havde foretaget ”gun-jumping” og således overtrådt præimplementeringsforbuddet ved at opsige samarbejdsaftalen med KPMG International allerede inden fusionens godkendelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oversendte den 11. juni 2015 sagen til Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (SIØK). Herefter indbragte EY Konkurrencerådets afgørelse for Sø- og Handels-retten, som stillede EU-Domstolen en række præ-judicielle spørgsmål om rækkevidden af præimplementeringsforbuddet.

Præimplementeringsforbuddet betyder, at fusionerede virksomheder ikke må foretage handlinger, der medfører, at kontrollen med de fusionerede virksomheder overgår, inden fusionen er godkendt. Ligeledes må parterne ikke foretage dispositioner, der kan betragtes som en delvis gennemførsel af fusionen inden godkendelsen foreligger. Rækkevidden af præimplementeringsforbuddet har ikke tidligere været behandlet ved EU-Domstolen, på trods af at Kommissionen har uddelt store bøder for overtrædelse af forbuddet.


EU-Domstolens afgørelse


EU-Domstolen fastslår i sagen C-633/16 af 31. maj 2018, at præimplementeringsforbuddet alene indebærer et forbud mod, at parterne i en fusion gennemfører nogen form for transaktion, der bidrager til en varig ændring i kontrollen med en af de virksomheder, der er berørt af fusionen.

Domstolen fastslår herefter, at forpligtelsen til at udsætte en fusion indtil fusionens godkendelse ikke gælder foranstaltninger, der udelukkende har en forberedende eller accessorisk karakter i forhold til fusionen, når foranstaltningen ikke bidrager til helt eller delvist samt faktisk eller juridisk at ændre kontrollen med en af de virksomheder, der er berørt af fusionen.

Konkret i forhold til fusionen mellem KPMG DK og EY udtalte EU-Domstolen, at opsigelsen af samarbejdsaftalen alene var af forberedende karakter i forhold til fusionen og ikke som sådan bidrog til et kontrolskifte. KPMG DK var således også efter opsigelsen en aktiv spiller på markedet, der udøvede konkurrencepres på EY, og var derfor også efter opsigelsen uafhængige i konkurrenceretlig forstand. Opsigelsen af samarbejdsaftalen udgjorde derfor ikke ”gun-jumping”.

EU-Domstolen følger således i store træk Generaladvokat Wahls forslag til afgørelse og underkender den af Konkurrencerådet foretagne fortolkning af præimplementeringsforbuddet.


Bech-Bruuns kommentar


Den manglende praksis vedrørende rækkevidden af præimplementeringsforbuddets har voldt mange virksomheder store udfordringer i vurderingen af, hvilke handlinger der lovligt kunne foretages i perioden indtil konkurrencemyndighedernes godkendelse. Domstolens afgørelse er derfor en kærkommen præcisering af rækkevidden af forbuddet.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ændring af konkurrenceloven i høring
Ændring af konkurrenceloven i høring
12/01/2024
Konkurrenceret
Priskoordinering i energisektoren
Priskoordinering i energisektoren
09/01/2024
Konkurrenceret
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
25/01/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
08/02/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted