Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen afsiger dom om rækkevidden af momsfritagelse for alternative investeringsfonde

DLA Piper
15/12/2015
EU-Domstolen afsiger dom om rækkevidden af momsfritagelse for alternative investeringsfonde
DLA Piper logo
EU-Domstolen har den 9. december 2015 afsagt den meget ventede dom (C-595/13) i sagen om det hollandske selskab Fiscale Eenheid X NV.

Efter EU’s momsdirektiver (6. momsdirektiv, artikel 13, og nu momssystemdirektivets artikel 135), som er implementeret i momslovens § 13, er ydelser i form af forvaltning af investeringsforeninger fritaget for moms. Dette er aktuelt, når en investeringsforening får f.eks. et pengeinstitut eller en fremmed administrator til at forestå forvaltningen mod betaling. Forvalterens vederlag er altså momsfrit.

Spørgsmålet i ovennævnte sag var, om en investeringsforening, der investerer i andre aktiver end sædvanlige finansielle aktiver (aktier, obligationer mv.) – i den konkrete sag i fast ejendom – også kunne blive forvaltet af en tredjemand, uden at der skulle betales moms af forvaltningsydelsen. Det var domstolens opfattelse, at momsfritagelsen også kan finde anvendelse på sådanne alternative investeringsfonde, der investerer i fast ejendom.

Dommen vil formentlig også være anvendelig for andre alternative investeringsfonde, herunder private equity-fonde og infrastrukturfonde mv.

Momsfritagelsen vil dog kun være anvendelig for fonde, der har tilknyttet en forvalter med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde efter § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven).Det er således en betingelse for at kunne sidestille en alternativ investeringsfond med traditionelle investeringsforeninger, at den alternative investeringsfond via fondens lovpligtige forvalter er underlagt et særligt statsligt tilsyn, hvilket i Danmark foretages af Finanstilsynet.

Dommen sondrer ikke, som FAIF-loven, mellem om forvalteren af den alternative investeringsfond alene er registreret hos Finanstilsynet eller har tilladelse af Finanstilsynet. Henset til at alene forvaltere med tilladelse efter FAIF-lovens § 11 er omfattet af Finanstilsynets tilsynsbeføjelser om løbende oplysningsforpligtelser, inspektioner m.m., er det dog mest nærliggende, at dommen alene vil kunne anvendes af fonde, der forvaltes af en forvalter med tilladelse (registrering er således næppe tilstrækkeligt).

Afgørelsen indebærer, at en lang række forvaltningsydelser mellem forvalteren og fonden vil være momsfritaget. I tillæg til investeringsforvaltning (dvs. udvælgelse og afsætning af den forvaltede formue) nævner dommen også administrative og regnskabsmæssige opgaver. Det kan f.eks. være (i) beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, (ii) vurderinger af aktiver, (iii) regnskab, (iv) udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, (v) levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, (vi) statistiske indberetninger og angivelser af moms samt (vii) forberedelse af overskudsprognoser. Momsfritagelsen kan dog have andre afgiftsmæssige konsekvenser, herunder at forvalteren i stedet skal betale lønsumsafgift.

Derimod fremgår det udtrykkeligt af dommen, at den faktiske drift af fast ejendom, som antagelig omfatter ren ejendomsadministration, ikke vil være omfattet af momsfritagelsen.

LETT BEMÆRKER

Afgørelsen vil efter LETTs opfattelse have væsentlig betydning ikke kun for den momsmæssige behandling af forvalterens forskellige ydelser, men også for præcisionsgraden ved udarbejdelse og forhandling af forvaltningsaftaler mellem forvaltere (FAIF’en) og alternative investeringsfonde (AIF’en). Den forskelligartede momsmæssige behandling medfører, at det er afgørende, at det klart defineres, hvilke opgaver forvalteren skal udføre, og hvilket vederlag forvalteren er berettiget til for de forskellige forvaltningsydelser.

For de alternative investeringsfonde, der på grund af deres størrelse eller markedsføringsstrategi ikke har tilknyttet en forvalter med tilladelse af Finanstilsynet, der vil kunne drage fordel af momsfritagelsen, bør afgørelsen give anledning til fornyede overvejelser om fordele kontra ulemper ved at have tilknyttet en forvalter, der er underlagt finansielt tilsyn.

Det må forventes, at SKAT vil udsende et styresignal og ændre praksis i lyset af dommen, herunder at der i nogle tilfælde vil være grundlag for genoptagelse af den tidligere momsmæssige behandling af en række alternative investeringsfonde og deres forvaltere.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
DLA Piper logo
København
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33 34 00 00
denmark@dlapiper.com
Aarhus
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2, 3
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Forretningsorienteret og engageret jurist til DRs internationale salgsafdeling
HR-juridisk specialist til Forhandling og Vilkår – Center for HR og Uddannelse
3. års advokatfuldmægtig eller 1. års advokat inden for M&A og selskabsret
Databeskyttelsesjurist - hvor dit arbejde betyder noget for borgernes ret til privatliv
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
15/10/2021
Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret
Har du styr på deleøkonomi og skat?
Har du styr på deleøkonomi og skat?
11/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
07/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Rådighedsbeskatning
Rådighedsbeskatning
05/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrol ved til- og fraflytning
Kontrol ved til- og fraflytning
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted