Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen afsiger dom i Deutsche Bahn om “surprise discoveries”

Kromann Reumert
16/07/2015
EU-Domstolen afsiger dom i Deutsche Bahn om “surprise discoveries”
EU-domstolen har den 18. juni 2015 truffet afgørelse om lovligheden af såkaldte "fishing expeditions" foretaget af Europa-Kommissionen. Det betyder, at Kommissionen lovligt kan inddrage bevismateriale, som den finder ved et held under en kontrolundersøgelse.

Sagen handler om den retlige prøvelse af en undersøgelse foretaget at Europa-Kommissionen hos Deutsche Bahn. Under undersøgelsen fandt Kommissionen dokumenter, der relaterede sig til en anden potentiel konkurrenceovertrædelse. Kommissionens inspektører var inden undersøgelsen angiveligt blevet briefet om, at der muligvis var en anden sag.

EU-DOMSTOLENS DOM
EU-Domstolen undersøgte først lovligheden af at foretage undersøgelser hos en virksomhed uden forudgående retskendelse. Domstolen bekræftede den Europæiske Menneskerettigheds Domstols praksis, som har fastslået, at en manglende forudgående retskendelse kan opvejes ved muligheden for en efterfølgende domstolsprøvelse, hvor der tages stilling til både de faktiske og de retlige spørgsmål. EU-Domstolen bekræftede herefter Retten og Europa-Kommissionen i, at der ikke var sket en overtrædelse.

Herefter vendte domstolen sig mod den kendsgerning, at Kommissionens embedsmænd var blevet orienteret om en eventuel anden klage inden undersøgelsen. EU-Domstolen udtalte først og fremmest, at Kommissionen er forpligtet til at begrunde sin beslutning om at iværksætte en kontrolundersøgelse. For det andet, at der alene kan søges efter dokumenter, der vedrører kontrolundersøgelsens genstand.

Domstolen bekræftede Deutsche Bahns holdning. Om den forudgående briefing om en anden klage udtalte Domstolen:

"Nævnte forudgående oplysninger, som ikke omhandler sagens overordnede sammenhæng, men den særskilte klage, har ikke sammenhæng med genstanden for den første kontrolundersøgelse. Den manglende henvisning til nævnte klage inden for rammerne af genstanden for denne kontrolundersøgelsesbeslutning tilsidesætter dermed begrundelsespligten og den berørte virksomheds ret til forsvar."

HVAD BETYDER DOMMEN?
Dommen betyder, at Kommissionen lovligt kan inddrage bevismateriale, som den finder ved et held under en kontrolundersøgelse. Dette resultat følger af Dow Benelux sagen og er stadig gældende. Kommissionen kan derimod ikke bevidst søge efter andre materialer, der ikke er omfattet af sagens genstand.

Læs dommen her.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted