Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Et svageligt postbud med type 1 diabetes var ikke handicappet

Kammeradvokaten
25/10/2014
Et svageligt postbud med type 1 diabetes var ikke handicappet
Et postbud med type 1 diabetes blev afskediget på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed (svagelighed). Retten i Glostrup frifandt Transportministeriet for en påstand om ugyldighed, subsidiært tilkendelse af rådighedsløn, og fastslog desuden, at den diagnosticerede sukkersyge ikke var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Sagens baggrund
Et postbud, der havde været udlånt fra Transportministeriet til Post Danmark, blev afskediget på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed (svagelighed), efter at sagen havde været forelagt Helbredsnævnet.

Det fremgik bl.a. af lægeerklæringerne, at:

  • den ansatte tjenestemand havde været diagnosticeret med insulinkrævende sukkersyge i 37 år

  • sukkersygen var dysreguleret og kompliceret med øjen-, nyre- og nervekomplikation

  • tilstanden af komplikationerne var stabil og ikke skønnedes aktuelt at påvirke arbejdsevnen væsentligt.


Udover sukkersyge led vedkommende af forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Postbudets argumenter i sagen
Den ansatte gjorde i sagen gældende, at afskedigelsen var i strid med både regler i tjenestemandsloven og forvaltningsloven, idet han bl.a. henviste til en række specifikke forhold omkring udlånsforpligtelsen til Post Danmark.

Han gjorde videre gældende, at der ikke havde været det fornødne grundlag for at indlede en afskedigelsessag efter tjenestemandslovens § 28. Han henviste i den forbindelse til, at de tjenstlige samtaler, der havde været afholdt omkring udførelsen af hans arbejde, ikke havde omhandlet hans sygefravær eller som sådan drejet sig om hans helbredsmæssige tilstand.

Han stillede i øvrigt spørgsmålstegn ved Helbredsnævnets vurdering, idet han gjorde gældende, at vurderingen var i strid med de indhentede lægeerklæringer, og sagen derfor ikke kunne anses for at være tilstrækkeligt oplyst.

Endelig gjorde han gældende, at opsigelsen havde været i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Argumentet var bl.a. at sukkersygen havde været den væsentligste årsag til afskedigelsen, og at sukkersygen måtte betragtes som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Byretten frifandt arbejdsgiveren
Retten i Glostrup frifandt Transportministeriet i det hele.

Om Helbredsnævnets vurdering af at sagsøgeren var helbredsmæssigt utjenstdygtig, konstaterede retten, at nævnet har en lægelig ekspertise og selv afgør, hvornår en sag er godt nok oplyst til, at nævnet kan foretage sin vurdering.

Uanset lægeerklæringernes omtale af type 1 diabetes og den omstændighed, at Helbredsnævnet på grundlag af disse lægeerklæringer vurderede, at vedkommende var helbredsmæssigt uegnet i stillingen som postbud, fandt retten det ikke godtgjort, at sukkersygen havde hindret vedkommende i at deltage fuldt og effektivt i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Sygdommen kunne derfor ikke anses som at handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

En anonymiseret version af dommen kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted