Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Et svageligt postbud med type 1 diabetes var ikke handicappet

Kammeradvokaten
25/10/2014
Et svageligt postbud med type 1 diabetes var ikke handicappet
Kammeradvokaten logo
Et postbud med type 1 diabetes blev afskediget på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed (svagelighed). Retten i Glostrup frifandt Transportministeriet for en påstand om ugyldighed, subsidiært tilkendelse af rådighedsløn, og fastslog desuden, at den diagnosticerede sukkersyge ikke var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Sagens baggrund
Et postbud, der havde været udlånt fra Transportministeriet til Post Danmark, blev afskediget på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed (svagelighed), efter at sagen havde været forelagt Helbredsnævnet.

Det fremgik bl.a. af lægeerklæringerne, at:

  • den ansatte tjenestemand havde været diagnosticeret med insulinkrævende sukkersyge i 37 år

  • sukkersygen var dysreguleret og kompliceret med øjen-, nyre- og nervekomplikation

  • tilstanden af komplikationerne var stabil og ikke skønnedes aktuelt at påvirke arbejdsevnen væsentligt.


Udover sukkersyge led vedkommende af forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Postbudets argumenter i sagen
Den ansatte gjorde i sagen gældende, at afskedigelsen var i strid med både regler i tjenestemandsloven og forvaltningsloven, idet han bl.a. henviste til en række specifikke forhold omkring udlånsforpligtelsen til Post Danmark.

Han gjorde videre gældende, at der ikke havde været det fornødne grundlag for at indlede en afskedigelsessag efter tjenestemandslovens § 28. Han henviste i den forbindelse til, at de tjenstlige samtaler, der havde været afholdt omkring udførelsen af hans arbejde, ikke havde omhandlet hans sygefravær eller som sådan drejet sig om hans helbredsmæssige tilstand.

Han stillede i øvrigt spørgsmålstegn ved Helbredsnævnets vurdering, idet han gjorde gældende, at vurderingen var i strid med de indhentede lægeerklæringer, og sagen derfor ikke kunne anses for at være tilstrækkeligt oplyst.

Endelig gjorde han gældende, at opsigelsen havde været i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Argumentet var bl.a. at sukkersygen havde været den væsentligste årsag til afskedigelsen, og at sukkersygen måtte betragtes som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Byretten frifandt arbejdsgiveren
Retten i Glostrup frifandt Transportministeriet i det hele.

Om Helbredsnævnets vurdering af at sagsøgeren var helbredsmæssigt utjenstdygtig, konstaterede retten, at nævnet har en lægelig ekspertise og selv afgør, hvornår en sag er godt nok oplyst til, at nævnet kan foretage sin vurdering.

Uanset lægeerklæringernes omtale af type 1 diabetes og den omstændighed, at Helbredsnævnet på grundlag af disse lægeerklæringer vurderede, at vedkommende var helbredsmæssigt uegnet i stillingen som postbud, fandt retten det ikke godtgjort, at sukkersygen havde hindret vedkommende i at deltage fuldt og effektivt i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Sygdommen kunne derfor ikke anses som at handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

En anonymiseret version af dommen kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kammeradvokaten logo
Aarhus
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C
33 15 20 10
mail@poulschmith.dk
København
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
21/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
18/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
07/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
05/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted