Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Et kommunalt ejet selskab var ikke ansvarlig for, hvad dets entreprenør lavede af skader

Bech Bruun
27/08/2019
Et kommunalt ejet selskab var ikke ansvarlig for, hvad dets entreprenør lavede af skader
Bech Bruun logo
Et spildevandsselskab var som bygherre ikke erstatningsansvarlig for et fejlplaceret pejlerør, der medførte skade på privat ejendom, idet fejlen var forvoldt af en privat entreprenør, der måtte anses for selvstændigt virkende tredjemand. Spørgsmål om hvilket selskab i en ”forsyningskoncern”, der var rette sagsøgte, var ikke problematiseret for landsretten.

Tilbage i 2012 iværksatte et spildevandsselskab via et rådgivningsfirma og en entreprenør  en boring på en privat grundejers ejendom i forbindelse med et kloakeringsprojekt, som var iværksat på initiativ af kommunen, uden at informere grundejeren om arbejdet.

Der var tale om en ”spildevandskoncern” bestående af selskabet ”SK Forsyning A/S” og selskabet ”SK Spildevand A/S”. ”SK Forsyning A/S” indgik senere i forligsforhandlinger med grundejeren, hvilket dog ikke førte til noget, men arbejdet var rent faktisk bestilt af ”SK Spildevand A/S”.

I forbindelse med kloakeringsarbejdet blev der ved en fejl etableret et pejlerør på  grundejerens ejendom. Under nedgravningsprocessen blev der påført en række skader på grundejerens hegn og en del af dennes jordstykke, og dette krævede grundejeren nu erstattet af SK Forsyning A/S.

For byretten gjorde parterne en række synspunkter gældende om forældelse og passivitet, ligesom  SK Forsyning A/S ikke mente at være rette sagsøgte, eftersom arbejdet var bestilt af SK Spildevand A/S. Endelig gjorde selskabet gældende, at det under alle omstændigheder ikke hæftede for skaderne, fordi arbejdet var udført af en i forhold til selskabet selvstændigt virkende tredjemand.


Begrundelse og afgørelse


Byretten konkluderede, at SK Forsyning A/S var rette sagsøgte, dels fordi SK Forsyning A/S og SK Spildevand A/S indgik i samme koncern, og dels fordi SK Forsyning A/S før sagens anlæg havde forsøgt at forlige sagen med grundejeren. Det havde derfor ingen betydning, at kloakeringsarbejdet var bestilt af et andet selskab i koncernen. Byretten fandt dog, at der ikke forelå omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at SK Forsyning A/S ikke hæfter for selvstændigt, virkende tredjemands fejl eller forsømmelser.

For landsretten frafaldt SK Forsyning A/S anbringendet om ikke at være rette sagsøgte, hvorfor spørgsmålet for landsretten i første omgang var, om der var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at SK Forsyning A/S ikke hæfter for selvstændigt, virkende tredjemands fejl eller forsømmelser. Det fandt landsretten ikke og stadfæstede derfor byrettens dom.


Bech-Bruuns kommentar


Landsretten fik ikke lejlighed til at se på, om SK Forsyning A/S overhovedet var rette sagsøgte, da anbringendet blev frafaldet. Landsretten var imidlertid næppe nået til, at SK Forsyning A/S var rette sagsøgte, blot fordi selskabet indgik i samme koncern som ”bestillerselskabet”, således som byretten anførte. Omvendt kan en part muligvis ”gøre” sig til rette sagsøgte gennem deltagelse i forligsdrøftelser og forhandlinger mv., jf. herved Christiania-sagerne, der dog på det punkt drejede sig om, hvorvidt de sagsøgtes forhandlinger med christianitterne skabte partsevne hos sagsøgeren, Fristaden Christiania. Der kan også peges på koncernrettens regler om dispositioner mv. mellem koncernforbundne selskaber, hvor der kan være situationer, hvor der kan ske identifikation mellem to selskaber.

Det er til stadighed overraskende for mange, hvad der ligger i, at man som udgangspunkt ikke hæfter for selvstændige hvervtagere, ikke mindst når det fx er en kommune, der har initieret arbejdet. Spørgsmålet er særdeles praktisk relevant på en lang række områder, som fx vejarbejder, udliciterede omsorgsopgaver osv. Som anført af landsretten er der tale om et udgangspunkt. Dette er helt rigtigt, eftersom der findes en række undtagelser til dette udgangspunkt, herunder navnlig hvor hvervgiveren selv bærer et strengt ansvar på området, men også i kraft af særregler, som fx miljøbeskyttelseslovens § 64 b, hvorefter myndigheden hæfter for skader, der forvoldes ved foranstaltninger vedrørende jordforurening efter loven på tredjemands ejendom af andre end myndigheden.

Dommen viser, at kendskab til reglerne om hæftelsesansvar uden for kontrakt kan være særdeles nyttig. Vi rådgiver om alle aspekter af disse regler. Dommen viser også, at den processuelle tiltrettelæggelse af en sag alene kan afgøre en sag. Var sagsøgte overhovedet rette sagsøgte? Vi  har omfattende erfaring i processuelle spørgsmål og i førelse af retssager.

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted