Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Et dynamisk erhvervsliv – regeringens incitamenter

DLA Piper
05/09/2016
Et dynamisk erhvervsliv – regeringens incitamenter
Der er tale om et betydeligt katalog af forslag, der skal gøre det mere attraktivt at investerer i aktier og mere attraktivt for virksomheder at foretage equity investeringer frem for lånefinansiering. Videre forslås det at indføre en særlig lempelig beskatning for iværksætterselskaber i perioden umiddelbart efter deres etablering.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fremlagde tirsdag regeirngens Helhedsplan, der skal udgøre fundamentet under dansk økonomisk politik frem mod 2025.

Ud over forslagene om ændringer af indkomstskatten for personer indeholder regeringens forslag også mange interessante forslag for erhvervslivet generelt og for mindre og mellemstore virksomeheder i særdeleshed.

Der er tale om et betydeligt katalog af forslag, der skal gøre det mere attraktivt at investerer i aktier og mere attraktivt for virksomheder at foretage equity investeringer frem for lånefinansiering. Videre forslås det at indføre en særlig lempelig beskatning for iværksætterselskaber i perioden umiddelbart efter deres etablering.

I oversigtsform er det værd at fremhæve følgende forslag:

  • Lempelse af skatten på aktieindkomst (udbytter og avancer) og kapitalindkomst (fra 2018): Skatten på aktieindkomst nedsættes til 25 pct. på aktieindkomst op til kr. 51.700. Beløb derover og op til kr. 150.000 (det dobbelte for ægtepar) beskattes med 35 pct. Beløb derover beskattes fortsat med 42 pct.


Den højeste skat på kapitalindkomst sænkes fra 42 pct. til ca. 37 pct. (eksl. kirkeskat).

Prisen herfor er, at værdien af rentefradraget (negativ nettokapitalindkomst) skal reduceres. For negativ nettokapitalindkomst på op til. kr. 50.000 reduceres skatteværdien (skattebesparelsen) til ca. 27 pct. og for større beløb til ca. 20 pct.

  • Egenkapitalfradrag: Fradrag for normalforrrentningen af egenkapital. Den del af en virksomheds overskud, der kan henføres til en normalforrentning af virksomhedens egenkapital, skal virksomheden have fradrag for (hvis virksomheden havde brugt lånefinansieret fremmedkapital, havde den fradrag for renteudgiften).

  • Ekstra fradrag for investering i Forskning og Udvikling. For en tidsbegrænset periode (2017-2025) skal virksomhederne have ekstrafradrag for udgifter afholdt til forskning og udvikling. For små virksomheder gives et ekstrafradrag på 50 pct. og for store virksomheder et ekstrafradrag på 25 pct.

  • Investorfradrag (fra 2017): Personer, der investerer i små, unoterede selskaber skal have mulighed for årligt at fradrage halvdelen af foretagne investeringer på op til kr. 650.000 (der kan altså fradrages op til kr. 325.000 som et ligningsmæssigt fradrag). Skattebesparelsen kan således i 2017 løbe op i ca. kr. 90.000. Dette skal ses i sammenhæng med den foreslåede lavere beskatning af aktieindkomst (kræver godkendelse fra EUkommissionen, da det kan anses som statsstøtte).

  • Placering af pensionsmidler i unoterede selskaber: Det skal være nemmere at investere pensionsmidler i unoterede selskaber. Pensionsopspareren skal have mulighed for at investere i unoterede aktier, allerede når pensionsopsparingen udgør kr. 200.000 (i dag kr. 500.000). Hvis opsparingen er over kr. 2.000.000, er der ingen begrænsning for, hvor stor en del af beløbet over kr. 2.000.000 der kan investeres i unoterede aktier.

  • Skattefrihed i iværksætterselskaber: I et iværksætterselskabs første tre leveår skal det have mulighed for skattefrihed af et samlet (skattepligtigt) overskud på op til kr. 7 mill. Skattebesparelsen ved 22 pct. selskabsskat vil kunne udgøre op til ca. kr. 1,5 mill. Der må ikke trækkes penge ud af selskabet ud over lønnen til indhaveren for indehaverens arbejdsindsats. Efter tre år fortsætter selskabet under almindelig selskabsbeskatning.


Det bemærkes, at ovenstående er regeringens udspil, hvorfor det endnu er for tidligt at konkludere, om nogle, alle eller ingen af ovenstående forslag bliver til virkelighed.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
01/12/2023
Skatte- og afgiftsret
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
05/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
SKATs dummebøder
SKATs dummebøder
07/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Har du styr på din underentreprenør?
Har du styr på din underentreprenør?
I går
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted