Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Et dynamisk erhvervsliv – regeringens incitamenter

DLA Piper
05/09/2016
Et dynamisk erhvervsliv – regeringens incitamenter
DLA Piper logo
Der er tale om et betydeligt katalog af forslag, der skal gøre det mere attraktivt at investerer i aktier og mere attraktivt for virksomheder at foretage equity investeringer frem for lånefinansiering. Videre forslås det at indføre en særlig lempelig beskatning for iværksætterselskaber i perioden umiddelbart efter deres etablering.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fremlagde tirsdag regeirngens Helhedsplan, der skal udgøre fundamentet under dansk økonomisk politik frem mod 2025.

Ud over forslagene om ændringer af indkomstskatten for personer indeholder regeringens forslag også mange interessante forslag for erhvervslivet generelt og for mindre og mellemstore virksomeheder i særdeleshed.

Der er tale om et betydeligt katalog af forslag, der skal gøre det mere attraktivt at investerer i aktier og mere attraktivt for virksomheder at foretage equity investeringer frem for lånefinansiering. Videre forslås det at indføre en særlig lempelig beskatning for iværksætterselskaber i perioden umiddelbart efter deres etablering.

I oversigtsform er det værd at fremhæve følgende forslag:

  • Lempelse af skatten på aktieindkomst (udbytter og avancer) og kapitalindkomst (fra 2018): Skatten på aktieindkomst nedsættes til 25 pct. på aktieindkomst op til kr. 51.700. Beløb derover og op til kr. 150.000 (det dobbelte for ægtepar) beskattes med 35 pct. Beløb derover beskattes fortsat med 42 pct.


Den højeste skat på kapitalindkomst sænkes fra 42 pct. til ca. 37 pct. (eksl. kirkeskat).

Prisen herfor er, at værdien af rentefradraget (negativ nettokapitalindkomst) skal reduceres. For negativ nettokapitalindkomst på op til. kr. 50.000 reduceres skatteværdien (skattebesparelsen) til ca. 27 pct. og for større beløb til ca. 20 pct.

  • Egenkapitalfradrag: Fradrag for normalforrrentningen af egenkapital. Den del af en virksomheds overskud, der kan henføres til en normalforrentning af virksomhedens egenkapital, skal virksomheden have fradrag for (hvis virksomheden havde brugt lånefinansieret fremmedkapital, havde den fradrag for renteudgiften).

  • Ekstra fradrag for investering i Forskning og Udvikling. For en tidsbegrænset periode (2017-2025) skal virksomhederne have ekstrafradrag for udgifter afholdt til forskning og udvikling. For små virksomheder gives et ekstrafradrag på 50 pct. og for store virksomheder et ekstrafradrag på 25 pct.

  • Investorfradrag (fra 2017): Personer, der investerer i små, unoterede selskaber skal have mulighed for årligt at fradrage halvdelen af foretagne investeringer på op til kr. 650.000 (der kan altså fradrages op til kr. 325.000 som et ligningsmæssigt fradrag). Skattebesparelsen kan således i 2017 løbe op i ca. kr. 90.000. Dette skal ses i sammenhæng med den foreslåede lavere beskatning af aktieindkomst (kræver godkendelse fra EUkommissionen, da det kan anses som statsstøtte).

  • Placering af pensionsmidler i unoterede selskaber: Det skal være nemmere at investere pensionsmidler i unoterede selskaber. Pensionsopspareren skal have mulighed for at investere i unoterede aktier, allerede når pensionsopsparingen udgør kr. 200.000 (i dag kr. 500.000). Hvis opsparingen er over kr. 2.000.000, er der ingen begrænsning for, hvor stor en del af beløbet over kr. 2.000.000 der kan investeres i unoterede aktier.

  • Skattefrihed i iværksætterselskaber: I et iværksætterselskabs første tre leveår skal det have mulighed for skattefrihed af et samlet (skattepligtigt) overskud på op til kr. 7 mill. Skattebesparelsen ved 22 pct. selskabsskat vil kunne udgøre op til ca. kr. 1,5 mill. Der må ikke trækkes penge ud af selskabet ud over lønnen til indhaveren for indehaverens arbejdsindsats. Efter tre år fortsætter selskabet under almindelig selskabsbeskatning.


Det bemærkes, at ovenstående er regeringens udspil, hvorfor det endnu er for tidligt at konkludere, om nogle, alle eller ingen af ovenstående forslag bliver til virkelighed.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
DLA Piper logo
København
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33 34 00 00
denmark@dlapiper.com
Aarhus
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2, 3
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
15/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
14/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted