Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Erhvervs­anke­nævnet underkender Civil­styrelsens praksis for vedtægts­ændringer

Kromann Reumert
15/06/2018
253
Erhvervs­anke­nævnet underkender Civil­styrelsens praksis for vedtægts­ændringer
Kromann Reumert logo
Erhvervsankenævnet har netop afsagt en kendelse, der underkender Civilstyrelsens praksis for vurdering af ansøgninger om at ændre erhvervsdrivende fondes vedtægtsbestemte formål.

I sagen havde en erhvervsdrivende fond fået afslag på at ændre sit formål, men fonden klagede til Erhvervsankenævnet, der nåede frem til det modsatte resultat. Kendelsen fastslår, at det, for at gennemføre en formålsændring, er tilstrækkeligt, at det eksisterende formål er blevet uhensigtsmæssigt. Ændringen skal dog være i overensstemmelse med stifterens vilje. Når stifterens vilje skal fastlægges, skal fondsmyndighederne inddrage andre forhold end blot den gældende vedtægt.


Kort om sagen 


En erhvervsdrivende fond bad i 2016 Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at ændre sit formål. Fondens bestyrelse ønskede, at bringe formålsbestemmelsens ordlyd og ånd tilbage til den, som stifteren bestemte, da fonden blev oprettet i 1922. Efter fonden blev stiftet, er det vedtægtsbestemte formål blevet ændret. Det var nu bestyrelsens vurdering, at samfundsudviklingen havde gjort formålet uhensigtsmæssigt, og at det ville stemme bedre overens med stifters vilje, hvis formålsbestemmelsen – med enkelte sproglige moderniseringer – kunne rettes tilbage til de oprindelige formuleringer.

Ifølge lov om erhvervsdrivende fonde skal ændringer af det vedtægtsbestemte formål for erhvervsdrivende fonde godkendes af både Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen. Erhvervsstyrelsen var indstillet på at acceptere formålsændringen – det var Civilstyrelsen imidlertid ikke. Derfor afslog Erhvervsstyrelsen fondens ansøgning.

Civilstyrelsens begrundelse for at nægte samtykke var bl.a., at formålsbestemmelsen ikke var blevet "umulig eller klart uhensigtsmæssig" for fonden at efterleve. Derudover argumenterede styrelsen for, at den ønskede formålsændring ikke var i overensstemmelse med stifterens vilje, som den var udtrykt i den gældende vedtægt.

Fondsbestyrelsen klagede over Erhvervs- og Civilstyrelsens afgørelser til Erhvervsankenævnet, hvor der blev argumenteret for, at Civilstyrelsens praksis var forkert, og at fonden skulle have tilladelse til at gennemføre formålsændringen.

Erhvervsankenævnet gav fonden medhold i klagen og ændrede derfor fondsmyndighedernes afgørelse, så fonden nu kan gennemføre formålsændringen.

Afgørelsen er interessant, fordi den på to punkter underkender Civilstyrelsens praksis for vurdering af sådanne ansøgninger om at ændre vedtægtsbestemte formål for erhvervsdrivende fonde.


Relevante kriterier for vurderingen af formålsændringer


Det fremgår ikke direkte i lov om erhvervsdrivende fonde, hvilke kriterier fondsmyndighederne skal lægge vægt på, når de vurderer, om en fond må ændre sine formålsbestemmelser.

I forarbejderne til loven står der dog, at formålsbestemmelserne kan ændres, hvis formålet ikke, eller kun vanskeligt, kan opfyldes eller er blevet uhensigtsmæssigt. Tidligere var det tilladt at ændre formålsbestemmelserne, hvis formålet var blevet "åbenbart uhensigtsmæssigt", men da man indførte loven for erhvervsdrivende fonde, ønskede man at smidiggøre denne praksis. Det blev bl.a. begrundet med, at erhvervsdrivende fonde er erhvervsvirksomheder, som skal have mulighed for at tilpasse sig ændrede konkurrencevilkår m.v.

Efter Civilstyrelsens praksis kan en formålsbestemmelse kun ændres, hvis formålet er blevet "umuligt eller klart uhensigtsmæssigt" at opfylde. Civilstyrelsen anvender derfor et strengere kriterium, end hvad der følger af lovens forarbejder.

I sagen argumenterede Civilstyrelsen for, at forarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde ikke er korrekte, og fastholdt derfor, at formålet skulle være blevet "klart uhensigtsmæssigt", før der kunne gives samtykke til en formålsændring. Fonden var uenig i det synspunkt og pegede på, at det tydeligt fremgår af forarbejderne, at kriteriet alene er "uhensigtsmæssighed".

Erhvervsankenævnet har i sin kendelse lagt vægt på forarbejderne og den ønskede smidiggørelse af den tidligere strenge praksis for godkendelse af formålsændringer. Kendelsen fastslår derfor, at det ikke er nødvendigt, at formålet er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssigt, men at det relevante kriterium for erhvervsdrivende fonde nu er, at formålsbestemmelsen kan ændres, hvis formålet er blevet uhensigtsmæssigt.


Stifterens vilje


Udover at formålet skal være blevet uhensigtsmæssigt for fonden at efterleve, er det også et krav, ifølge forarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde, at formålsændringen er i overensstemmelse med stifterens vilje.

Civilstyrelsen har i sin hidtidige praksis taget udgangspunkt i den gældende vedtægt, når stifterens vilje skulle fastlægges. Civilstyrelsen har altså ikke taget hensyn til tidligere versioner af vedtægterne eller øvrige fortolkningsbidrag. Når Civilstyrelsen skulle vurdere, om en formålsændring er i overensstemmelse med stifterens vilje, har styrelsen derfor fastlagt stifterens vilje udelukkende på baggrund af den formålsbestemmelse, som ønskes ændret.

Da formålsbestemmelsen i denne sag var ændret, efter fonden blev stiftet, resulterede Civilstyrelsens praksis i en opfattelse af, at en tilbagevenden til det oprindelige formål, som stifteren havde bestemt, da fonden blev stiftet, var i strid med stifterens vilje.

Fonden argumenterede for, at fondsmyndigheden skal vægte det oprindelige formål, da dette netop er udtryk for stifterens vilje. Ved at have indført en praksis, hvor det kun er den gældende vedtægt, der inddrages, når stifterens vilje skal fastlægges, har Civilstyrelsen begrænset det konkrete skøn, som Civilstyrelsen er forpligtet til at foretage efter almindelige forvaltningsretlige principper.

Erhvervsankenævnet konkluderede, at formålsændringen klart var i overensstemmelse med stifterens vilje, som den er udtrykt ved fondens stiftelse i 1922. Dermed slår ankenævnet fast, at det ikke er tilstrækkeligt, at fondsmyndighederne udelukkende lægger vægt på den gældende vedtægt. Der skal foretages et konkret skøn af stifterens vilje, hvor særligt fondens oprindelige formål må inddrages i vurderingen.

Kromann Reumert har rådgivet fonden i sagen.

Læs Erhvervsankenævnets kendelse.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
13/11/2020
Selskabsret
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
05/11/2020
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
04/11/2020
Selskabsret
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
09/10/2020
Selskabsret
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
01/10/2020
Selskabsret, Øvrige
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
11/09/2020
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted