Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Erhverver af virksomhed skulle hæfte for en uberettiget opsigelse

NJORD Lawfirm
21/12/2017
Erhverver af virksomhed skulle hæfte for en uberettiget opsigelse
NJORD Lawfirm logo

Højesteret har netop slået fast, at en erhverver af en virksomhed risikerer at hæfte for krav fremsat af medarbejdere, der er uberettiget opsagt og fritstillet inden overdragelsestidspunktet. Det kræver dog, at opsigelsen reelt skyldes og sker i umiddelbar forlængelse af virksomhedsoverdragelsen. 

Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at erhververen ved en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse umiddelbart indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet.

Videre gælder det, at en afskedigelse på grund af en virksomhedsoverdragelse ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold.


Tillidsrepræsentant afskediget umiddelbart inden overdragelse


I en konkret sag om overdragelse af en del af en konkursramt virksomhed fremgik det af overdragelsesaftalen, at overdragelsen skulle ske med virkning fra den 30. december 2011, og at erhververen ville overtage 42 af den konkursramte virksomheds medarbejdere.

Den 27. december 2011 fik virksomhedens tillidsrepræsentant meddelelse om, at han ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsen, og han blev derfor opsagt og fritstillet med virkning fra denne dato. Opsigelsen og fritstillingen blev således afgivet tre dage før overdragelsestidspunktet.

Som følge af at medarbejderen var udnævnt tillidsrepræsentant, var han omfattet af en særlig opsigelsesbeskyttelse, hvorefter der – ud over ovennævnte objektive forhold – skulle foreligge tvingende årsager, inden opsigelse kunne ske.

Tillidsrepræsentantens faglige organisation mente ikke, at det var tilfældet, og anlagde sag mod erhververen med påstand om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget opsigelse.

Højesteret skulle derfor tage stilling til, om kravet for uberettiget opsigelse overhovedet kunne rettes mod erhververen, når den pågældende medarbejder var blevet opsagt tre dage forud for det fastsatte overdragelsestidspunkt.


Højesteret: Erhverver hæfter ved opsigelser i strid med virksomhedsoverdragelsesloven


Højesteret mente indledningsvist, at eftersom opsigelsen reelt lå forud for overtagelsen, var erhververen som udgangspunkt ikke indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, den konkursramte virksomhed havde over for medarbejderne.

Dog bestemte Højesteret, at dette udgangspunkt ikke gælder i tilfælde, hvor en medarbejder afskediges i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, dvs. når opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Højesteret bestemte dermed, at en medarbejder i sådanne situationer kan rette krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse mod erhververen.

Højesteret lagde også afgørende vægt på, at tillidsrepræsentantens opsigelse lå i nær tilknytning til virksomhedsoverdragelsen, og på den baggrund kom Højesteret frem til, at tillidsrepræsentanten blev opsagt på grund af virksomhedsoverdragelsen.

Endvidere fandt Højesteret ikke, at der forelå tvingende grunde til at opsige tillidsrepræsentanten, fordi medarbejderen havde en bred erfaring og kunne placeres i alle funktioner i salgsafdelingen, og at 42 af virksomhedens øvrige medarbejdere blev virksomhedsoverdraget og således fortsatte hos erhververen.

Højesteret lagde herefter til grund, at opsigelsen skete i strid med virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser, og tillidsrepræsentanten kunne herefter rette sine krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse mod erhververen.


Afgørelsen viser, at …


En erhverver af en virksomhed kan blive pålagt at hæfte for krav fremsat af en medarbejder, som er blevet opsagt og fritstillet inden overdragelsestidspunktet, såfremt opsigelsen var i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

Afgørelsen afviger dermed fra det klare udgangspunkt om, at en erhverver først indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser over for medarbejderne på overdragelsestidspunktet.

Særligt kan afgørelsen få betydning for virksomhedsoverdragelser af konkursramte selskaber. I disse tilfælde er der en større tilbøjelighed til at fremsætte kravet mod erhververen, da den konkursramte virksomhed som overdrager som regel ikke vil have likviditet til at imødekomme eventuelle krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Vil du have hjælp til at vurdere en konkret overdragelse, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Miriam Michaelsen på tlf. 77 40 11 66 eller mim@njordlaw.com.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
NJORD Lawfirm logo
København
Pilestræde 58
1112 København K
33 12 45 22
33 93 60 23
copenhagen@njordlaw.com
Aarhus
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Erfaren personalejuridisk konsulent til Odder Kommune
HR-juridisk specialist til Forhandling og Vilkår – Center for HR og Uddannelse
Databeskyttelsesjurist - hvor dit arbejde betyder noget for borgernes ret til privatliv
Skarpe jurister til internationalt kontor
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Regeringens lovprogram 2021/2022 i ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv
Regeringens lovprogram 2021/2022 i ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv
11/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forskelsbehandling at udelukke medarbejder på barsel fra aktiekøbsprogram
Forskelsbehandling at udelukke medarbejder på barsel fra aktiekøbsprogram
07/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deling af opslag på Facebook berettigede ikke bortvisning af medarbejder
Deling af opslag på Facebook berettigede ikke bortvisning af medarbejder
06/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bortvist medarbejder mistede ikke retten til godtgørelse for usaglig opsigelse
Bortvist medarbejder mistede ikke retten til godtgørelse for usaglig opsigelse
05/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
10 krav til ansættelseskontrakten
10 krav til ansættelseskontrakten
04/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
”Glemt” ansættelseskontrakt blev dyr for virksomheds direktør
”Glemt” ansættelseskontrakt blev dyr for virksomheds direktør
29/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted