Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Erhverver af virksomhed skulle hæfte for en uberettiget opsigelse

NJORD Law Firm
21/12/2017
Erhverver af virksomhed skulle hæfte for en uberettiget opsigelse

Højesteret har netop slået fast, at en erhverver af en virksomhed risikerer at hæfte for krav fremsat af medarbejdere, der er uberettiget opsagt og fritstillet inden overdragelsestidspunktet. Det kræver dog, at opsigelsen reelt skyldes og sker i umiddelbar forlængelse af virksomhedsoverdragelsen. 

Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at erhververen ved en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse umiddelbart indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet.

Videre gælder det, at en afskedigelse på grund af en virksomhedsoverdragelse ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold.


Tillidsrepræsentant afskediget umiddelbart inden overdragelse


I en konkret sag om overdragelse af en del af en konkursramt virksomhed fremgik det af overdragelsesaftalen, at overdragelsen skulle ske med virkning fra den 30. december 2011, og at erhververen ville overtage 42 af den konkursramte virksomheds medarbejdere.

Den 27. december 2011 fik virksomhedens tillidsrepræsentant meddelelse om, at han ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsen, og han blev derfor opsagt og fritstillet med virkning fra denne dato. Opsigelsen og fritstillingen blev således afgivet tre dage før overdragelsestidspunktet.

Som følge af at medarbejderen var udnævnt tillidsrepræsentant, var han omfattet af en særlig opsigelsesbeskyttelse, hvorefter der – ud over ovennævnte objektive forhold – skulle foreligge tvingende årsager, inden opsigelse kunne ske.

Tillidsrepræsentantens faglige organisation mente ikke, at det var tilfældet, og anlagde sag mod erhververen med påstand om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget opsigelse.

Højesteret skulle derfor tage stilling til, om kravet for uberettiget opsigelse overhovedet kunne rettes mod erhververen, når den pågældende medarbejder var blevet opsagt tre dage forud for det fastsatte overdragelsestidspunkt.


Højesteret: Erhverver hæfter ved opsigelser i strid med virksomhedsoverdragelsesloven


Højesteret mente indledningsvist, at eftersom opsigelsen reelt lå forud for overtagelsen, var erhververen som udgangspunkt ikke indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, den konkursramte virksomhed havde over for medarbejderne.

Dog bestemte Højesteret, at dette udgangspunkt ikke gælder i tilfælde, hvor en medarbejder afskediges i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, dvs. når opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Højesteret bestemte dermed, at en medarbejder i sådanne situationer kan rette krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse mod erhververen.

Højesteret lagde også afgørende vægt på, at tillidsrepræsentantens opsigelse lå i nær tilknytning til virksomhedsoverdragelsen, og på den baggrund kom Højesteret frem til, at tillidsrepræsentanten blev opsagt på grund af virksomhedsoverdragelsen.

Endvidere fandt Højesteret ikke, at der forelå tvingende grunde til at opsige tillidsrepræsentanten, fordi medarbejderen havde en bred erfaring og kunne placeres i alle funktioner i salgsafdelingen, og at 42 af virksomhedens øvrige medarbejdere blev virksomhedsoverdraget og således fortsatte hos erhververen.

Højesteret lagde herefter til grund, at opsigelsen skete i strid med virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser, og tillidsrepræsentanten kunne herefter rette sine krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse mod erhververen.


Afgørelsen viser, at …


En erhverver af en virksomhed kan blive pålagt at hæfte for krav fremsat af en medarbejder, som er blevet opsagt og fritstillet inden overdragelsestidspunktet, såfremt opsigelsen var i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

Afgørelsen afviger dermed fra det klare udgangspunkt om, at en erhverver først indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser over for medarbejderne på overdragelsestidspunktet.

Særligt kan afgørelsen få betydning for virksomhedsoverdragelser af konkursramte selskaber. I disse tilfælde er der en større tilbøjelighed til at fremsætte kravet mod erhververen, da den konkursramte virksomhed som overdrager som regel ikke vil have likviditet til at imødekomme eventuelle krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Vil du have hjælp til at vurdere en konkret overdragelse, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Miriam Michaelsen på tlf. 77 40 11 66 eller mim@njordlaw.com.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted