Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Er selskabet begæret tvangsopløst, fordi der ikke er registreret reelle ejere?

TVC Advokatfirma
22/02/2019
Er selskabet begæret tvangsopløst, fordi der ikke er registreret reelle ejere?
TVC Advokatfirma logo

Inden for de seneste år er selskaber registreret ved Erhvervsstyrelsen blevet pålagt at registrere legale ejere og – senest med frist den 1. december 2017 – reelle ejerforhold. I TVC har vi imidlertid erfaret, at ikke alle har fået foretaget registreringen, hvilket enten har medført eller kan medføre, at Erhvervsstyrelsen træffer en beslutning om tvangsopløsning af selskabet. 

En tvangsopløsning kan risikere at have en række utilsigtede konsekvenser, som i værste fald kan medføre konkurs og ophør af drift i selskabet.

Træffer Erhvervsstyrelsen beslutning om tvangsopløsning af selskabet, kan en genoptagelse af aktiviteterne træffes af generalforsamlingen. Såfremt skifteretten har udpeget en likvidator, skal likvidator dog tiltræde beslutningen om genoptagelse.

For at en genoptagelse kan lade sig gøre, skal visse krav være opfyldt:

  • Selskabet må ikke have været begæret tvangsopløst inden for de seneste 5 år fra datoen, hvor Erhvervsstyrelsen traf beslutning om at begære selskabet tvangsopløst.

  • Anmeldelse af beslutning om genoptagelse må senest ske 3 måneder efter datoen for tvangsopløsningen.

  • En revisor skal afgive en erklæring om, at selskabskapitalen stadig er til stede, og at der ikke er ydet lån til ledelsen i strid med Selskabslovens regler herom.

  • Årsagen til beslutningen om tvangsopløsning skal berigtiges. Vedrører tvangsopløsning f.eks. manglende indberetning af reelle ejere, skal dette forhold berigtiges.


 

En tvangsopløsning følger en række udfordringer

Såfremt et selskab har tabt sin kapital helt eller delvist, kræver en genoptagelse, at kapitalen retableres. Hvis der er ydet lån til ledelsen i strid med selskabslovens regler herom, skal denne kapital også rejses, og lånet indfries. Det kan forekomme og forekommer desværre relativt ofte, at den hidtidige ejerkreds ikke har tilstrækkelige midler til at retablere kapitalen eller indfri et lån. I så fald vil revisor ikke have muligheden for at afgive den fornødne erklæring til brug for genoptagelsen, og genoptagelse er derfor ikke mulig. En overdragelse af aktiver og/eller aktiviteter til et selskab, kontrolleret af den hidtidige ejerkreds, synes heller ikke at være realistisk – også ud fra en økonomisk betragtning.

Såfremt ovennævnte bliver en realitet, eller hvis der ikke er truffet afgørelse om genoptagelse inden for den omtalte frist på 3 måneder, skal selskabet reelt afvikles. Dette bliver også konsekvensen, hvis selskabet har været under tvangsopløsning inden for de seneste 5 år.

En sådan afvikling kan ske gennem en opløsning ved erklæring eller likvidation efterfulgt at et salg af aktiver og/eller aktiviteter (til anden ejerkreds end den hidtidige). Afhængig af selskabets økonomiske stilling kan likvidationen efter omstændighederne udvikle sig til en konkurs. Fælles for ovennævnte dispositioner er at de kan vise sig særligt omkostningstunge.

En anden løsning kunne være at lade selskabet fusionere med et andet selskab som fortsættende selskab. En sådan løsning behøver ikke nødvendigvis at være særlig omkostningstung og kan, efter omstændighederne, klares over en meget kort periode. Er der tale om et ApS, som er begæret tvangsopløst, vil man kunne stifte et IVS med en kapital på 1 kr. og lade dette IVS straksfusionere med det tvangsopløste ApS.

Ovennævnte muligheder kan efter omstændighederne også anvendes, såfremt selskabet er begæret tvangsopløst efter andre regler (manglende indlevering af årsregnskab eller f.eks. manglende registrering af ledelse og/eller revisor).

Er dit selskab endt i en tvangsopløsningssituation, som bl.a. er begrundet manglende registrering af reelle ejere, står TVC advokatfirma gerne til rådighed for en gratis og uforpligtende snak om mulighederne for at bringe selskabet ud af tvangsopløsningen.

 


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
16/09/2021
Selskabsret, Øvrige
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
01/09/2021
Skatte- og afgiftsret, M&A, Selskabsret
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
24/08/2021
Finansiering og bankret, Selskabsret
Tid til at håndtere de sidste IVS'er
Tid til at håndtere de sidste IVS'er
12/08/2021
Selskabsret, Øvrige
Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
27/07/2021
Selskabsret
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted