Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Er du opmærksom på ansættelsesfristerne?

TVC Advokatfirma
15/05/2020
Er du opmærksom på ansættelsesfristerne?
TVC Advokatfirma logo
I skatte- og afgiftsager er det meget vigtigt at være opmærksom på de tidsmæssige frister, der gælder for genoptagelsen af en skatte- eller afgiftsansættelse.

Når en skatte- eller afgiftssag rejses af skattemyndighederne, er der en række forskellige tidsmæssige frister, som skal iagttages af skattemyndighederne. Overholdes disse frister ikke, har det den virkning, at en allerede gennemført beskatning eller afgiftsopkrævning bortfalder – dette uanset om beskatningen eller afgiftsopkrævningen var berettiget eller ej.

I sager om indkomstbeskatning skal skattemyndighederne eksempelvis i udgangspunktet i henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 varsle en beskatning senest 1. maj i det fjerde indkomstår efter udløbet af det relevante indkomstår. Herudover skal beskatningen ikke blot varsels, men også konkret gennemføres ved udstedelse af en afgørelse senest den 1. august i det fjerde år efter udløbet af det relevante indkomstår.

Undtagelse hertil gøres bl.a. i relation til såkaldte kontrollerede transaktioner med selskaber, hvor den skattepligtige har en bestemmende indflydelse. I sådanne tilfælde udløber fristerne henholdsvis den 1. maj og 1. august i det sjette indkomstår efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.

Fristreglerne giver i praksis anledning til et stort antal tvister mellem skatte- og afgiftsydere og skattemyndighederne. Det skyldes, at anvendelsen af fristreglerne kan være kompliceret, og at overskridelsen af fristerne, som allerede anført, har den virkning, at beskatningen eller afgiftsopkrævningen bortfalder.

Fra nyere praksis kan eksempel Landsskatterettens utrykte afgørelse af den 3. marts 2020 (LSR’s j.nr. 17-0245589) fremhæves.

I denne sag havde skattemyndighederne beskattet en direktør i et selskab af en række hævninger, som direktøren havde foretaget på selskabets bankkonti i 2012.

Skattemyndighederne var af den opfattelse, at direktøren var den reelle ejer af selskabet. Dette under henvisning til at direktøren var eneste ansatte i selskabet og havde enefuldmagt til selskabets konti.

Da direktøren, efter skattemyndighedernes opfattelse, havde en bestemmende indflydelse i selskabet, havde skattemyndighederne taget afsæt i, at de tidsmæssige frister udløb henholdsvis den 1. april og den 1. august 2018.

Beskatningen blev således af skattemyndighederne varslet ved forslag til afgørelse den 21. april 2016 og blev efterfølgende gennemført ved afgørelse den 27. oktober 2016.

Efter Landsskatterettens opfattelse havde direktøren imidlertid ikke bestemmende indflydelse i selskabet, idet selskabet var ejet 100 % af en anden person. Derfor var det ifølge Landsskatteretten uden betydning, at direktøren var eneste ansatte i selskabet, og at direktøren i en periode havde samme adresse som selskabet.

Da det blev lagt til grund, at skatteyderen ikke havde bestemmende indflydelse, skulle beskatningen have været gennemført senest den 1. august 2016.

Da beskatningen først var gennemført den 27. oktober 2016, annullerede Landsskatteretten således den gennemførte beskatning til trods for, at skatteyderen i den konkrete sag burde have selvangivet hævningerne på selskabets konti.

Det nævnte eksempel fra nyere praksis illustrerer, at det er meget vigtigt at være opmærksom på de tidsmæssige frister, der gælder, når skattemyndighederne rejser en skatte- eller afgiftssag.


Har du behov for vurdering af, om Skattestyrelsen har overholdt alle relevante frister?


Såfremt du eller din virksomhed måtte blive involveret i en skatte- eller afgiftssag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Skarpe jurister til internationalt kontor
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
3. års advokatfuldmægtig eller 1. års advokat inden for M&A og selskabsret
Udbudskonsulent
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kan tidligere betalt registreringsafgift modregnes en ny opkrævning?
Kan tidligere betalt registreringsafgift modregnes en ny opkrævning?
I går
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
15/10/2021
Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret
Har du styr på deleøkonomi og skat?
Har du styr på deleøkonomi og skat?
11/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
07/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Rådighedsbeskatning
Rådighedsbeskatning
05/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted