Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Elsam-sag kan ikke ankes til Højesteret

Horten
30/10/2018
189
Elsam-sag kan ikke ankes til Højesteret
Horten logo
Den 25. oktober 2018 har Procesbevillingsnævnet afvist at give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilladelse til at anke Vestre Landsrets dom af 24. maj 2018 til Højesteret. Landsretten nåede i dommen frem til, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed havde bevist, at Elsam (i dag en del af Ørsted A/S) havde anvendt urimeligt høje priser.
Procesbevillingsnævnet har afvist at give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilladelse til at få prøvet Elsam-sagen i Højesteret, og dermed om Elsams prisstrategier i 2005 og 2006 på den nordiske elbørs (Nord Pool) var misbrug af dominerende stilling i form af urimeligt høje priser.

Elsam-sagen har således været længe undervejs. Se nedenstående tidslinje:


2007


  • Konkurrencerådet træffer afgørelse om, at Elsam i perioden 1. januar 2005 – 31. december 2006 har misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af el vest for Storebælt ved at have opkrævet urimeligt høje priser.


 

2008

  • Konkurrenceankenævnet stadfæster konkurrencerådets afgørelse for perioden 1. januar 2005 – 30. juni 2006 og ophæver samt hjemviser afgørelsen for perioden 2. halvår af 2006. Elsam indbringer kendelsen for Sø- og Handelsretten.

  • Erstatningssag: 1106 virksomheder og kommuner rejser med Energi Danmark, OK og Scanenergi i spidsen en erstatningssag mod Elsam ved Sø- og Handels-retten sideløbende med Elsam III. Erstatningssagen afventer en eventuel Højesteretsdom af Elsam III.2016


  • Sø- og Handelsretten stadfæster Konkurrenceankenævnets kendelse om, at Elsams prisstrategier på den nordiske elbørs, Nord Pool, medførte urimeligt høje priser. Elsam anmoder Højesteret om, at Sø- og Handelsrettens dom kan behandles ved Højesteret som 2. instans.

  • Højesteret afviser, at Sø- og Handelsrettens dom kan indbringes for Højesteret som 2. instans. Højesteret finder ikke, at sagens afgørelse vil have principiel karakter samt generel betydning for retsanvendelsen og -udviklingen eller i øvrigt vil indebære en væsentlig samfundsmæssig rækkevidde.

  • Elsam indbringer Sø- og Handelsrettens dom for Vestre Landsret.2018


  • Vestre Landsret ophæver Sø- og Handelsrettens dom, da konkurrencemyndig-hederne ikke med den fornødne sikkerhed har bevist, at Elsam har opkrævet urimeligt høje priser i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmoder Procesbevillingsnævnet om anketilladelse (3. instansbevilling) til Højesteret.
    Procesbevillingsnævnet afviser 3. instansbehandling i Højesteret.


Sagen får dog ikke nødvendigvis sin ende her, idet 1106 virksomheder og kommuner sideløbende med sagen i 2008 nedlagde et erstatningssøgsmål ved Sø- og Handelsretten for overbetaling af el i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006. Da Vestre Landsret alene har truffet afgørelse om, at det ikke er bevist, at Elsam har anvendt urimeligt høje priser, bliver spørgsmålet, om man i forbindelse med erstatningssøgsmålet vil forsøge at løfte bevisbyrden for, at Elsam har anvendt urimeligt høje priser.

Læs mere om Vestre Landsrets afgørelse.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 34.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
21/10/2020
Konkurrenceret
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
21/10/2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
09/10/2020
Konkurrenceret
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
29/09/2020
Konkurrenceret, Udbud
Dansk møbelvirksomhed bryder konkurrenceloven
Dansk møbelvirksomhed bryder konkurrenceloven
28/09/2020
Konkurrenceret
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
22/09/2020
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted