Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Elev kunne ikke kræve dobbelt­kompensation for ophævet uddan­nelsesaftale

Horten
28/02/2018
Elev kunne ikke kræve dobbelt­kompensation for ophævet uddan­nelsesaftale


Højesteret har i en ny dom fastslået, at en elev, der havde fået sin uddannelsesaftale ophævet, ikke både kunne kræve godtgørelse for uberettiget ophævelse efter erhvervsuddannelsesloven og godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven, da disse beløb i det væsentligste kompenserede for de samme forhold.


Sagen drejede sig om en elev, hvis uddannelsesaftale var blevet ophævet. Parterne var enige om, at ophævelsen ikke var berettiget, og eleven havde fået sit løntab erstattet i overensstemmelse med funktionærlovens regler om minimalerstatning.

Eleven opfyldte både betingelserne for godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale i erhvervsuddannelsesloven og betingelserne for godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven. Højesteret skulle derfor tage stilling til, om eleven havde krav på godtgørelse efter begge bestemmelser.

Med henvisning til landsrettens begrundelse udtalte Højesteret, at eleven ikke kunne få godtgørelse efter begge bestemmelser, da godtgørelserne i det væsentligste kompenserede eleven for de samme forhold. I forlængelse heraf fastslog Højesteret, at eleven havde krav på det godtgørelsesbeløb, der var størst.

 

Ingen dobbeltkompensation

Højesteret fastslår, at godtgørelse for urimelig opsigelse efter funktionærloven og godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale i det væsentligste gives for de samme forhold, og en elev kan derfor ikke tilkendes godtgørelse efter begge regelsæt i tilfælde af uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale. Med dommen afklarer Højesteret, hvordan overlappet mellem erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven skal løses, når det gælder godtgørelse til elever for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale.

Tilbage i 2014 fastslog Højesteret, at tilkendelse af minimalerstatning til en elev efter funktionærlovens § 3 ikke afskar eleven fra yderligere godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen efter erhvervsuddannelsesloven. Årsagen hertil var, at minimalerstatning efter funktionærloven alene dækker mistet lønindtægt, hvorimod godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven dækker mere end blot mistet lønindtægt. Der var derfor ikke tale om dobbeltkompensation. Højesteret fremhævede dog, at der i udmålingen af godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven skulle tages højde for, at eleven var blevet tilkendt minimalerstatning efter funktionærloven. Læs mere om dommen her: Højesteret giver både kompensation og erstatning

Det afgørende er derfor, hvorvidt der vil være tale om dobbeltkompensation, da dette ikke almindeligvis tildeles inden for det ansættelsesretlige område.

 

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
19/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted