Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Elev kunne ikke kræve dobbelt­kompensation for ophævet uddan­nelsesaftale

Horten
28/02/2018
Elev kunne ikke kræve dobbelt­kompensation for ophævet uddan­nelsesaftale
Horten logo


Højesteret har i en ny dom fastslået, at en elev, der havde fået sin uddannelsesaftale ophævet, ikke både kunne kræve godtgørelse for uberettiget ophævelse efter erhvervsuddannelsesloven og godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven, da disse beløb i det væsentligste kompenserede for de samme forhold.


Sagen drejede sig om en elev, hvis uddannelsesaftale var blevet ophævet. Parterne var enige om, at ophævelsen ikke var berettiget, og eleven havde fået sit løntab erstattet i overensstemmelse med funktionærlovens regler om minimalerstatning.

Eleven opfyldte både betingelserne for godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale i erhvervsuddannelsesloven og betingelserne for godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven. Højesteret skulle derfor tage stilling til, om eleven havde krav på godtgørelse efter begge bestemmelser.

Med henvisning til landsrettens begrundelse udtalte Højesteret, at eleven ikke kunne få godtgørelse efter begge bestemmelser, da godtgørelserne i det væsentligste kompenserede eleven for de samme forhold. I forlængelse heraf fastslog Højesteret, at eleven havde krav på det godtgørelsesbeløb, der var størst.

 

Ingen dobbeltkompensation

Højesteret fastslår, at godtgørelse for urimelig opsigelse efter funktionærloven og godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale i det væsentligste gives for de samme forhold, og en elev kan derfor ikke tilkendes godtgørelse efter begge regelsæt i tilfælde af uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale. Med dommen afklarer Højesteret, hvordan overlappet mellem erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven skal løses, når det gælder godtgørelse til elever for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale.

Tilbage i 2014 fastslog Højesteret, at tilkendelse af minimalerstatning til en elev efter funktionærlovens § 3 ikke afskar eleven fra yderligere godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen efter erhvervsuddannelsesloven. Årsagen hertil var, at minimalerstatning efter funktionærloven alene dækker mistet lønindtægt, hvorimod godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven dækker mere end blot mistet lønindtægt. Der var derfor ikke tale om dobbeltkompensation. Højesteret fremhævede dog, at der i udmålingen af godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven skulle tages højde for, at eleven var blevet tilkendt minimalerstatning efter funktionærloven. Læs mere om dommen her: Højesteret giver både kompensation og erstatning

Det afgørende er derfor, hvorvidt der vil være tale om dobbeltkompensation, da dette ikke almindeligvis tildeles inden for det ansættelsesretlige område.

 

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om Hovedaftalens frister for lokal forhandling
Ny dom fra Højesteret om Hovedaftalens frister for lokal forhandling
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ikke krav på forrentning af krav fra tidligere tidspunkt end anerkendt af skyldner
Ikke krav på forrentning af krav fra tidligere tidspunkt end anerkendt af skyldner
04/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejders nøgenbilleder kunne ikke begrunde en påtale
Medarbejders nøgenbilleder kunne ikke begrunde en påtale
31/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Vanvidskørsel – firmabiler og ansættelsesforhold
Vanvidskørsel – firmabiler og ansættelsesforhold
28/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted