Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Elev havde ikke krav på dobbelt­godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelses­aftale

Kromann Reumert
03/04/2018
179
Elev havde ikke krav på dobbelt­godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelses­aftale
Kromann Reumert logo
Under et uddannelsesforløb ophævede en arbejdsgiver uberettiget en funktionæransat elevs uddannelsesaftale. Herefter opfyldte eleven kravene for at blive tilkendt godtgørelse efter både erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven. Højesteret fastslog dog, at eleven ikke var berettiget til begge godtgørelser, fordi godtgørelserne kompenserer for de samme forhold, men eleven var berettiget til det godtgørelsesbeløb, som var størst.

Højesterets dom den 19. februar 2018


Sagen kort


En elev (E) var under uddannelse i henhold til erhvervsuddannelsesloven som eventkoordinator. Under uddannelsesforløbet blev E funktionæransat hos en arbejdsgiver (A).

Mens E arbejdede hos A, blev E sygemeldt på grund af stress, og i forbindelse med E's sygemelding besluttede A sig for at ophæve uddannelsesaftalen med E.

E klagede over ophævelsen, og ved behandlingen af sagen var begge parter enige om, at A ikke havde været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen. Derfor drejede sagen sig udelukkende om E's krav på godtgørelse.

I første omgang blev sagen indbragt for Tvistighedsnævnet. Tvistighedsnævnet tilkendte E en godtgørelse på 13.500 kr. for usaglig opsigelse i medfør af funktionærlovens § 2 b. Derudover blev E tilkendt en godtgørelse på 15.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65.

Tvistighedsnævnets flertal tilkendte dermed E godtgørelse efter både funktionærloven og erhvervsuddannelsesloven, idet nævnet vurderede, at godtgørelserne ikke var identiske. Tvistighedsnævnet anførte i den forbindelse, at "godtgørelsen efter funktionærlovens § 2 b kompenserer for usaglige hensyn, hvorimod der tilkendes eleven godtgørelse for tab af uddannelsesgode ved en uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, uanset om det efter en funktionærretlig betragtning måtte have været sagligt under de samme omstændigheder at opsige en elev."

På tidspunktet for Tvistighedsnævnets afgørelse var A taget under konkursbehandling. Derfor blev E's krav anmeldt til Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond afviste dog at betale godtgørelsen efter erhvervsuddannelsesloven med den begrundelse, at der allerede var udbetalt godtgørelse efter funktionærloven. Herefter blev sagen bragt for domstolene.


Højesterets dom


Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom, som vurderede, at der ikke var grundlag for at tilkende godtgørelse efter både erhvervsuddannelsesloven for uberettiget ophævelse og funktionærloven for usaglig opsigelse, fordi godtgørelserne i det væsentligste kompenserer for de samme forhold.

Landsretten henviste i den forbindelse til Højesterets dom UfR2015.1318. I denne sag slog Højesteret fast, at der ikke både kunne tilkendes godtgørelse for uberettiget ophævelse efter erhvervsuddannelsesloven og godtgørelse for forskelsbehandling efter ligebehandlingsloven.

Landsretten fastslog endvidere, at E var berettiget til den godtgørelse, der var mest gunstig for E. Idet E blev tilkendt en godtgørelse på 13.500 kr. efter funktionærloven og en godtgørelse på 15.000 kr. efter erhvervsuddannelsesloven, og idet E allerede havde fået udbetalt godtgørelse efter funktionærloven, skulle Lønmodtagernes Garantifond betale differencen mellem de 15.000 kr. og de 13.500 kr.


Hvad viser dommen? 


Dommen illustrerer det ansættelsesretlige princip om, at en medarbejder ikke kan blive tilkendt flere godtgørelser, hvis disse godtgørelser kompenserer for de samme forhold, jf. også Højesterets dom UfR2015.1318.

Det blev med dommen fastslået, at godtgørelserne efter funktionærlovens § 2 b og erhvervsuddannelseslovens § 65 i det væsentligste vedrører samme forhold. Derfor var eleven ikke berettiget til begge godtgørelser, men kun den godtgørelse, der var mest gunstig for eleven. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Landsretten: Medarbejders fedme var ikke et handicap
Landsretten: Medarbejders fedme var ikke et handicap
30/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ordningen om arbejdsfordeling forlænges
Ordningen om arbejdsfordeling forlænges
30/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
27/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
24/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted