Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ekspropriationskommissionen: Lodsejer fraveg gæsteprincippet ved at modtage erstatning

Horten
13/09/2016
130
Ekspropriationskommissionen: Lodsejer fraveg gæsteprincippet ved at modtage erstatning
Horten logo
Ledningsejere er ikke underlagt gæsteprincippet, hvis der er betalt et vederlag for tilladelsen til at anbringe ledningen på en ejendom. Det har ekspropriationskommissionen fastslået i en kendelse 16. august 2016.
Banedanmark havde overtaget en grund i forbindelse med ændringer af jernbanestrækningen Køge Nord. På grunden skulle ledningerne omlægges, men ledningsejeren -  SEAS-NVE - og Banedanmark var uenige om, hvorvidt SEAS-NVE’s ledninger lå på betingelse af gæsteprincippet eller ej, og dermed om det var Banedanmark eller SEAS, der skulle betale for omlægningen.

Uenigheden drejede sig navnlig om betydningen af en erstatning, som daværende lodsejer havde modtaget, da ledningerne blev lagt i 1972, og en deklaration om ledningerne, der i den forbindelse blev tinglyst. Banedanmark mente, at betalingen alene udgjorde erstatning for lodsejerens ulemper og rådighedsbegrænsning i forbindelse med nedgravningen og derfor var irrelevant i forhold til gæsteprincippet. Omvendt mente SEAS-NVE, at betalingen netop havde haft til formål at fravige gæsteprincippet. Deklarationens ordlyd indeholdt ikke klare holdepunkter for spørgsmålet.

VINTAPPERRAMPE-SAGEN: GÆSTEPRINCIPPET FORUDSÆTTER, AT DER IKKE ER BETALT ERSTATNING
Gæsteprincippet betyder, at ledninger placeret på fremmed grund anses for at være ”gæst”. Heri ligger, at ledningsejeren ikke skal betale vederlag til grundejeren, men at ledningsejeren til gengæld skal respektere grundejerens (vejmyndighedernes eller den private ejers) rådighed over arealet, herunder at bekoste omlægning eller flytning af ledningerne.

I sagen mellem Banedanmark og SEAS-NVE henviste ekspropriationskommissionen til Højesterets dom i Vintapperrampe-sagen (U 2015-2854 H). Dommen i Vintapperrampe-sagen siger, at gæsteprincippet netop forudsætter, at der ikke er betalt erstatning i forbindelse med en lednings anbringelse. Kommissionen vurderede også, at det vederlag på cirka 250 kr., der var betalt af ledningsejeren, da ledningerne blev lagt i 1972, ikke var usædvanligt. Beløbets størrelse svarede efter kommissionens opfattelse til niveauet for nuværende tilsvarende servituterstatninger. Kommissionen forudsætter her, at gæsteprincippet ikke er gældende ved servituterstatninger.

Kommissionen har ved vurderingen af vederlagets betydning også lagt vægt på, at aftalen blev indgået mellem professionelle parter, henholdsvis en landmand og ledningsejeren. Begge kunne overskue indgrebet ved ledningens anbringelse og risikoen for, at ledningen senere måtte omlægges. Kommissionen fandt derfor ikke, at der var indgået en urimelig aftale om ledningen, som kunne erklæres ugyldig, efter Aftalelovens § 36.

Fristen for at anmode om efterprøvelse udløber den 16. september 2016.

UDVIKLING I RETSPRAKSIS I FORHOLD TIL GÆSTEPRINCIPPET
Kendelsen er endnu en brik i det samlede billede om ledningers retsstilling og anvendelsen af gæsteprincippet. Det har siden Vintapperrampe-dommen været drøftet, om størrelsen af en eventuel erstatning i forbindelse med ledningens anbringelse har betydning for, om gæsteprincippet er fraveget, hvis deklarationsteksten ikke siger noget klart herom. Kendelsen viser, at også en meget beskeden erstatning må opfattes som en aftale om fravigelse af gæsteprincippet, i hvert fald når erstatningsopgørelsen efter omstændighederne ikke var usædvanlig, og når aftalen blev indgået mellem professionelle parter.

 

[layerslider id="67"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
25/08/2020
Compliance, Strafferet, Offentlig ret
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Ny lokalplan – hvad nu?
Ny lokalplan – hvad nu?
06/07/2020
Offentlig ret
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
04/05/2020
Offentlig ret
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
16/04/2020
Offentlig ret
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
09/03/2020
Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted