Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Eksportgodtgørelse ved udførsel af køretøjer

TVC Advokatfirma
28/11/2022
Eksportgodtgørelse ved udførsel af køretøjer
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen har ikke sjældent været for restriktiv i sin fortolkning af reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse, og har du tidligere fået afslag som følge af manglende dokumentation, bør du inden årsskiftet overveje, om det kan være relevant at anmode om genoptagelse.

Fra 2008 og indtil den 1. juli 2020 fandt den såkaldte selvanmelderordning anvendelse for eksport af køretøjer, hvilket betød, at de virksomheder, der havde opnået registrering som selvanmeldere, samlet kunne angive værdien af de køretøjer, som virksomheden havde eksporteret i kalendermåneden.


Den samlede angivelse skulle ske ved virksomhedens godkendelse og lukning af en månedsangivelse senest den 15. i måneden efter. Herefter ville selvanmelderen automatisk få udbetalt eksportgodtgørelse baseret på de selvangivne værdifastsættelser i månedsangivelsen. 


Motorstyrelsens kontrol

Motorstyrelsens kontrol på området består i stikprøvevis at udtage månedsangivelser til gennemgang af såvel de angivne værdier og kontrol af dokumentation for køretøjernes udførsel.


I forbindelse med denne kontrol har Motorstyrelsen truffet en lang række afgørelser om at afvise udbetaling af eksportgodtgørelse under henvisning til, at dokumentationskravet ikke var opfyldt.


Begrundelserne for afvisningerne har ofte ikke haft direkte støtte i lovens ordlyd eller forarbejder, men derimod i administrative retningslinjer på området. Begrundelserne har altså været udtryk for Motorstyrelsens fortolkning af registreringsafgiftslovens regler, hvilket har givet anledning til flere administrative praksisændringer i takt med, at Motorstyrelsens retsopfattelse er blevet underkendt af Landsskatteretten og domstolene siden selvanmelderordningen blev udvidet til at omfatte eksport i 2008.

Underkendelse af hidtidig praksis

Senest har Motorstyrelsen den 2. november 2022 udsendt et nyhedsbrev om en praksisændring som konsekvens af, at Østre Landsret ved dom af 8. juli 2022 – offentliggjort som SKM2022.448.ØLR – har underkendt Motorstyrelsens praksis om at nægte eksportgodtgørelse med den begrundelse, at udførslen af et køretøj og dokumentationen herfor ikke forelå på det tidspunkt, hvor virksomheden godkendte sin månedsangivelse, ligesom Østre Landsret slog fast, at dokumentation for udførsel kan foreligge i form af oplysninger om indregistrering af køretøjerne i udlandet, hvilket ellers tidligere er afvist af såvel Motorstyrelsen som Landsskatteretten.


Har du tidligere fået afslag på udbetaling af eksportgodtgørelse – måske er genoptagelse relevant for dig?

Ovennævnte Østre Landsrets dom har medført, at der er grundlag for genoptagelse af afgørelser overfor selvanmeldere, der har fået afvist en anmodning om eksportgodtgørelse med den begrundelse, at dokumentationen først forelå efter, at månedsangivelsen blev godkendt.


For andre end selvanmeldere er der også grundlag for genoptagelse i de tilfælde, hvor eksportgodtgørelse er afvist, fordi dokumentation for udførsel er fremlagt senere end tre måneder efter, at der er anmodet om eksportgodtgørelse.


Opmærksomheden henledes imidlertid på, at det – under henvisning til de gældende fristregler for genoptagelse – er relevant at få igangsat en anmodning om genoptagelse inden årsskiftet.


Motorstyrelsen har i øvrigt oplyst, at der forventes udsendt et styresignal i løbet af vinteren 2022/2023.


Det skal i den forbindelse bemærkes, at Motorstyrelsen i medfør af EU-regler er i besiddelse af oplysninger om køretøjers indregistrering i andre EU-medlemslande, men at Motorstyrelsen ikke af sig selv inddrager disse oplysninger på nuværende tidspunkt, ligesom der ikke er lagt op til, at Motorstyrelsen genoptager sager af egen drift.


Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en afgiftssag, der drejer sig om dokumentation for eksport, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Det kan også være aktuelt, hvis du tidligere har fået afvist udbetaling af eksportgodtgørelse, og du ønsker hjælp til en anmodning om genoptagelse.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Lavere afgift på arv til søskende
Lavere afgift på arv til søskende
I går
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted