Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Eksklusivitets­rabatter: Intel-sagen med rekord­bøder hjemvises

Horten
25/09/2017
Eksklusivitets­rabatter: Intel-sagen med rekord­bøder hjemvises
EU-Domstolen fastslog den 6. september 2017, at en dominerende virksomheds brug af eksklusivitetsrabatter ikke altid er et misbrug af dens dominerende stilling. Hvis virksomheden kommer med beviser, som støtter, at adfærden ikke begrænser konkurrencen eller udelukker konkurrenter, er konkurrencemyndighederne forpligtet til undersøge sagen nærmere.
Sagen viser, at analyser af rabatternes betydning for konkurrencen også har betydning i sager om eksklusivitetsrabatter, hvis virksomheden kan vise, at rabatterne ikke er egnet til at udelukke en lige så effektiv konkurrent fra markedet.


Intel-sagen kort


I 2009 fik Intel en rekordstor bøde på 1,06 milliarder euro for misbrug af en dominerende stilling på markedet for CPU'er, som er mikroprocessorer til computere. Intel havde givet eksklusive rabatter til computerproducenter, der helt eller næsten helt dækkede deres indkøb af mikroprocessorer hos Intel. Kommissionen fandt, at rabatterne efter deres art var egnede til at begrænse konkurrencen, og derfor var en effektanalyse ikke nødvendig. Kommissionen gennemførte dog alligevel den såkaldte AEC-test (as efficient competitor-test) for at vurdere rabatternes evne til at udelukke en ligeså effektiv konkurrent.

Intel anlagde efterfølgende sag ved retten med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse. Retten frifandt Kommissionen i juni 2014 og fastslog, at rabatterne var eksklusivitetsrabatter, som har til formål at begrænse konkurrencen. Retten fandt derfor, at det ikke var nødvendigt at undersøge den konkurrencebegrænsende effekt og Kommissionens AEC-test, da det ikke havde betydning for en vurdering af, om rabatterne var ulovlige.


EU-Domstolen: Eksklusivitetsrabatter er ikke altid konkurrencebegrænsende


Intel indbragte Rettens afgørelse for EU-Domstolen med påstand om, at Retten ikke havde taget alle relevante omstændigheder i betragtning ved undersøgelsen af Intels rabatter.

EU-Domstolen udtalte, at det ganske vist følger af retspraksis, at eksklusivitetsrabatter er misbrug af dominerende stilling omfattet af TEUF artikel 102. EU-Domstolen fandt dog, at det var nødvendigt at præcisere denne retspraksis, i tilfælde hvor "den pågældende virksomhed har fremlagt beviser til støtte for, at dens adfærd ikke var egnet til at begrænse konkurrencen og navnlig have de foreholdte udelukkelsesvirkninger".

EU-Domstolen fandt, at Kommissionen i et sådant tilfælde er forpligtet til at foretage en undersøgelse af udelukkelsesevnen, hvilket omfatter:

1.     Betydningen af den dominerende stilling på markedet.
2.    Den undersøgte adfærds markedsdækning.
3.    Rabatternes størrelse, varighed og betingelser for tildeling.
4.    Om en eventuel udelukkelsesstrategi har til formål at udelukke en ligeså effektiv konkurrent.

Herefter fastslog EU-Domstolen, at undersøgelsen af udelukkelsesevnen også er relevant for vurderingen af, om et rabatsystem kan begrundes objektivt eller medfører effektivitetsfordele, som kan opveje udelukkelsesvirkningen. Når Kommissionen har foretaget en sådan undersøgelse og konstateret, at adfærden er udtryk for misbrug, så påhviler det retten at undersøge alle virksomhedens argumenter, der rejser tvivl om Kommissionens konklusion om udelukkelsesevnen.

I Kommissionens afgørelse i sagen havde AEC-testen haft en reel betydning for Kommissionens beslutning. Derfor fandt EU-Domstolen, at retten var forpligtet til at undersøge Intels argumenter, der rejste tvivl om Kommissionens konklusioner. EU-Domstolen ophævede derfor rettens afgørelse og hjemsendte den til fornyet behandling.


Økonomiske analyser har betydning, men virksomheden har bevisbyrden


Dommen viser, at det ikke kan lægges til grund, at dominerende virksomheders eksklusivitetsrabatter altid er konkurrencebegrænsende. Der er en formodning om, at rabatterne er konkurrencebegrænsende, men virksomheden kan fremlægge beviser, som kan føre til den modsatte konklusion. Når virksomheder fremlægger beviser til støtte for, at en adfærd ikke er egnet til at begrænse konkurrencen, er konkurrencemyndighederne og efterfølgende appelinstanser forpligtede til at undersøge argumenterne.

For dominerende virksomheder betyder dommen, at der er mulighed for at forsvare eksklusivitetsrabatter, men det er den dominerende virksomhed, som har bevisbyrden for, at rabatterne ikke begrænser konkurrencen og udelukker konkurrenter fra markedet. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
08/02/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
08/03/2024
Konkurrenceret, EU-ret
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
04/03/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
16/04/2024
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted