Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Efter sagen om vejbidrag

Horten
16/02/2016
Efter sagen om vejbidrag

Vejbidrag efter Højesterets dom – hvad skal kommunerne og forsyningerne være opmærksomme på?

Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets dom i den såkaldte vejbidragssag.  Slagelse Kommune fik medhold i, at Forsyningssekretariatet ikke havde hjemmel i stoploven til at træffe afgørelse om kommunernes fastsættelse af vejbidrag. Læs her, hvad kommunerne og forsyningerne nu skal være opmærksomme på efter dommen.


HVAD SKAL KOMMUNERNE VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ?
Den enkelte kommune har som følge af de nu ugyldige afgørelser fra Forsyningssekretariatet enten tilbagebetalt vejbidragsbeløb til sit spildevandsselskab, eller også er kommunen blevet modregnet i sit bloktilskud efter de såkaldte 40/60-regler.

De kommuner, der er blevet modregnet i bloktilskuddet (og som har indgået en suspensionsaftale med Forsyningssekretariatet), har allerede efter Østre Landsrets dom i sagen fået pengene tilbagebetalt fra Social- og Indenrigsministeriet.

De kommuner, der på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelser har efterbetalt vejbidrag til spildevandsselskaberne, kan under visse betingelser kræve beløbet tilbagebetalt fra selskaberne. I hvilket omfang dette er muligt, beror på en konkret vurdering af de nærmere forhold omkring tilbagebetalingen, herunder af om kommunen har forbeholdt sig ret til tilbagebetaling, og om der er indgået en aftale om suspension ift. forældelsesreglerne.

HVAD SKAL SPILDEVANDSSELSKABERNE VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ?
Spildevandsselskaberne kan som nævnt efter omstændighederne være forpligtet til at tilbagebetale efterbetalte vejbidrag til kommunerne. I givet fald skal det overvejes, hvordan denne udgift skal håndteres i forhold til prisloftet, herunder om det beløb, der skal betales til kommunen, evt. kan indregnes i prisloftet som en 1:1 omkostning.

FASTSÆTTELSE AF VEJBIDRAGET FREMADRETTET
Højesterets afgørelse i Slagelse-sagen kan desuden give anledning til, at kommunerne og spildevandsselskaberne i fælleskab drøfter, hvilken model vejbidraget fremover skal fastsættes efter. Højesterets dom vedrørte vejbidrag for en periode, der lå før at spildevandsforsyningerne blev udskilt fra kommunerne, og hvor det således var kommunerne selv der fastsatte vejbidraget.

Efter vandsektorlovens ikrafttræden og konksekvensændringerne i betalingsloven er det det enkelte spildevandsselskab, som skal fastsætte principperne for beregning af vejbidraget i selskabets betalingsvedtægt. Kommunen skal herefter foretage en legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægten inklusive principperne for beregning af vejbidraget.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted