Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Dystre udsigter for mediation i byggebranchen?

Bech Bruun
30/10/2017
Dystre udsigter for mediation i byggebranchen?

KLUMME: Man har de senere år bestræbt sig på at udbrede kendskabet til mediation som metode til at løse konflikter i bygge- og anlægsbranchen. Mediation går kort fortalt ud på, at en mediator, der bedst kan betegnes som en neutral opmand, bistår parterne med selv at nå frem til en forligsmæssig løsning af deres uoverensstemmelser.Det er af Mediationsinstituttet vurderet, at byggekonflikter koster byggebranchen i omegnen af 2,2 mia. kr. om året. Mediationsinstituttets undersøgelser peger også entydigt på, at mediation skaber resultater for de parter, der forsøger at løse konflikter gennem mediation, og at udgifterne forbundet hermed er væsentligt lavere end traditionel tvisteløsning. Hertil kommer, at de fleste, der har gennemført mediation, har tilkendegivet at være positive overfor mediation som konfliktløsningsmetode.


Forstemmende virkelighed


De positive udmeldinger om mediation giver ubetinget anledning til optimisme. Udmeldingerne er så entydigt positive, at man skulle tro, at de positive vibrationer allerede er slået igennem i byggebranchen, og at antallet af mediationssager er eksploderet. Dette er imidlertid langt fra tilfældet. Stort set alle aftaler om udførelse af bygge- og anlægsopgaver i Danmark indgås på baggrund af de såkaldte Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed. Ifølge AB-reglerne skal tvister mellem parterne løses ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg (VBA) i form af enten syn og skøn, sagkyndig beslutning eller voldgift. Mediation er derimod slet ikke nævnt som konfliktløsningsmetode.

I 2004 vedtog VBA regler for mediation. Anvendelsen kræver, at parterne er enige herom. Med de senere års positive tilkendegivelser vedrørende mediation skulle man tro, at antallet af mediationssager ved VBA er stærkt stigende. Det er bare ikke tilfældet. Helt nye oplysninger viser, at der siden 2004 er oprettet under 20 mediationssager ved VBA. Dette skal sammenholdes med antallet af syns- og skønssager og voldgiftssager, der i samme periode kan opgøres i mange tusinder.


Hvordan løses problemet?


Selvom byggeriets parter altså udtaler sig positivt om mediation, er der stort set ingen, der ønsker at gøre brug af det som konfliktløsningsmetode. De nugældende konfliktløsningsmetoder i byggebranchen, der primært centrerer sig om anlæggelse af voldgiftssag og gennemførelse af syn og skøn, er så fasttømrede, at der skal helt andre værktøjer end gode analyser til for at ændre de fastgroede vaner. Den mest oplagte måde at gøre dette på ville være at ændre AB-reglerne, således at parterne er forpligtet til at søge deres konflikter løst gennem mediation, medmindre de i forbindelse med entrepriseaftalens indgåelse har frasagt sig mediation. Den nuværende ordning for mediation er ganske simpelt ikke tilstrækkelig.

Der er gode erfaringer fra udlandet med at introducere nye konfliktløsningsprocedurer på denne måde.

Hvis opbakningen er reel, er det derfor en oplagt mulighed, at det udvalg, der i 2015 blev nedsat for at revidere AB-reglerne, og som forventes at offentliggøre nye AB-regler i maj 2018, ændrer de nuværende regler om tvisteløsning i AB-reglerne og introducerer en form for obligatorisk mediation direkte i de nye AB-regler.

Kun hvis det sker, er det realistisk at tro, at mediation inden for en årrække vil kunne blive byggebranchens foretrukne konfliktløsningsmetode.

Bragt i Børsen den 18. oktober 2017

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted